<- <- Tillbaka!

Kanske en svensk flagga på index-sidan. Hur du löser det? Kolla!!! Denna frame består av 7 stycken deldokument. Observera att det kan bli oavsiktliga radbrytningar i exempelkoden.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Frameset//EN">
<html>
<head>
<title></title>
</head>   
<frameset cols="35%,*,55%" frameborder=0 border=0 framespacing=0>
<frameset rows="40%,*,40%">
<frame src="A.html">
<frame src="X.html">
<frame src="D.html">
</frameset>
<frame src="B.html">
<frameset rows="40%,*,40%">
<frame src="C.html">
<frame src="Y.html">
<frame src="E.html">
</frameset>
</frameset>
</html>

<- <- Tillbaka!