<- <- Tillbaka!

Du kan konstruera hur avancerade frames du vill bara du håller tungan rätt i mun. Du kan blanda dem i varandra för att få önskad effekt. Du kan även i en ram anropa en annan frame-mall som då laddar in en ny frame i ramen. Observera att det kan bli oavsiktliga radbrytningar i exempelkoden.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Frameset//EN">
<html>
<head>
<title></title>
</head>   
<frameset rows="20%,*,20%">
<frame src="xx.html" name="frame_1" noresize>
<frameset cols="20%,*">
<frame src="xx.html" name="frame_2" noresize>
<frame src="xx.html" name="frame_3" noresize>
</frameset>
<frame src="xx.html" noresize scrolling="no">
</frameset>
</html>

Först sätter du här rows, vilket till att översta framen (Frame_1) blir inladdad. Sedan sätter du cols, som blir inladdat där du i rows hade en *. Då laddas Frame_2 och 3 in. Sedan bryter du med en sluttag för första frameset, och till sist laddas Frame_4 in där du angav sista värdet i rows. Krångligt? Se resultatet här.

<- <- Tillbaka!