<- <- Tillbaka!

exempel 1 C är till för en logga, ej scrollningsbar och kan ej dras isär. Däremot är A och B scrollbara. A tar hela den plats som är specificerad med * i både cols och rows. Observera uppställningen på frameset därav. Koden har ni under.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Frameset//EN">
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<frameset cols="135,*">
<frameset rows="100,*">
<frame src="c.html" name="c" scrolling="no" noresize>
<frame src="b.html" name="b">
</frameset>
<frame src="a.html" name="a"">
<noframes>
<body>
Alla webläsare kan inte hantera frames. Gör ett dokument till dem här.
</body>
</noframes>
</frameset>
</html>

exempel 2 I exempel 2 så är B och C inte scrollbara. Logga överst och en ram längst ned med länkar. Länkarna är försedda med target="mitten". Alla länkade dokument visas sedan i ramen namngett till mitten.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Frameset//EN">
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<frameset rows="20%,*,10%">
<frame src="b.html" name="logga" scrolling="no">
<frame src="a.html" name="mitten" scrolling="yes">
<frame src="c.html" name="nere" scrolling="no">
<noframes>
<body>
Alla webläsare kan inte hantera frames. Gör ett dokument till dem här.
</body>
</noframes>
</frameset>
</html>

exempel 3 Här är skärmen uppdelad i tre lika stora ramar, alla är scrollbara. Tjocka, gula kanter som syns i Netscape. Koden står nedan.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Frameset//EN">
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<frameset cols="*,*,*" border=20 bordercolor=yellow>
<frame src="c.html" name=c>
<frame src="b.html" name=b>
<frame src="a.html" name=a>
<noframes>
<body>
Alla webläsare kan inte hantera frames. Gör ett dokument till dem här.
</body>
</noframes>
</frameset>
</html>

exempel 4 A är huvudfönstret. Alla fönster är scrollbara. NORESIZE saknas vilket innebär att besökaren kan vid behov förstora och förminska genom att dra i kanterna på alla ramar.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Frameset//EN">
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<frameset rows="*,25%">
<frame src="a.html" name=a>
<frameset cols="*,*,*">
<frame src="b.html" name=b>
<frame src="c.html" name=c>
<frame src="d.html" name=d>
</frameset>  
<noframes>
<body>
Alla webläsare kan inte hantera frames. Gör ett dokument till dem här.
</body>
</noframes>
</frameset>
</html>

<- <- Tillbaka!