<- <- Tillbaka

ATTRIBUT BESKRIVNING VÄRDEN EXEMPEL
Fontegenskaper
font-size textens storlek punkter (pt) / tum (in) pixels (px) / cm (cm) {font-size: 12pt}
font-family vilket typsnitt du vill ha namnet på typsnittet {font-family: arial, helvetica}
font-weight tjockleken normal / bold / bolder / lighter {font-weight: bold}
font-style kursiv text, fetstil se ovan italic / normal / oblique {font-style: italic}
line-height radens höjd punkter (pt) / cm (cm) tum (in) / pixels (px) {line-height: 25pt}
Textegenskaper
text-decoration hur texten ska förändras underline / none line-through / overline / blink {text-decoration: none}
text-align justering av texten left / center / right / justify {text-align: center}
text-indent indrag av texten punkter (pt) / cm (cm) tum (in) / pixels (px) {text-indent: 4cm}
vertical-align justering vertikalt baseline / sub / super / top / text-top/ middle / text-bottom {vertical-align: middle}
letter-spacing avstånd mellan bokstäver em 0.1 em= en tiondel av bokstaven {letter-spacing: 0.1em}
text-transform stora/små bokstäver capitalize / uppercase / lowercase {text-transform: capitalize}
word-spacing avstånd mellan ord em 0.1 em= en tiondel av ordet {word-spacing: 0.1em}
Elementens boxegenskaper
margin-left vänster marginal punkter (pt) / cm (cm) tum (in) / pixels (px) {margin-left: 1in}
margin-bottom nedre marginal punkter (pt) / cm (cm) tum (in) / pixels (px) {margin-bottom: 1in}
margin-right höger marginal punkter (pt) / cm (cm) tum (in) / pixels (px) {margin-right: 2in}
padding utfyllnad runt ett element punkter (pt) / cm (cm) tum (in) / pixels (px) {padding: 20px}
border-width ram runt elementet thin / medium / thick {border-width: thick}
border-color färg på ramen rgb / hex-koden eller färgens namn {border-color: red}
border-style utseende på ramen dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset {border-style: dashed}
float kontrollera textflödet left / right / none {float: right}
margin-top översta top-marginalen punkter (pt) / cm (cm) tum (in) / pixels (px) {margin-top: 20px}
Färg, bakgrundsbilder, bakgrundsfärg
color förgrundsfärg (ex. text) rgb / hex-koden eller färgens namn {color: blue}
background-color anger bakgrunds- färg rgb / hex-koden eller färgens namn / transparent {background-color: #33CC00}
background-position anger bakgrunds- position, 2 värden % / punkter (pt) / cm (cm) tum (in) / pixels (px) / top / center / osv. {background-position: 0% 0%}
background-image anger bakgrunds- bild url(bilden.gif) {background-image: url(bilden.gif)}
background-repeat om bakgrundsbilden ska upprepas repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat {background-repeat: no-repeat}
Annat
list-style-image bild istället för punkt url(bilden.gif) {list-style-image: url(bilden.gif)}
white-space hur mellanslag ska behandlas normal / pre / nowrap {white-space: nowrap}

<- <- Tillbaka