<- <- Tillbaka!

Ser du Tigern som kommer farande :), lixom lite ovanför allt annat på sidan?

Tiger

Bilden koder du in via:
<div id="tigern" style="position: absolute; left: 50; top: 75">
<img src="bild.gif" width=65 height=71 border=0 alt="Tiger">
</div>

I exemplet ovan är div identifierbart med med id=tigern, vilket du sedan anropar i scriptet via tigern.style.left (MSIE) och document.tigern.left (NS). Start position för bilden ha rangivits via position: absolute; left: 50; top: 75 i div-taggen.

Inom head-taggarna lägger du:
<script type="text/javascript" language="JavaScript">
<!--
function rorelse ()
{
if (document.layers)
{
document.tigern.left += 2;
if (document.tigern.left > 600)
{
document.tigern.left = 50;
}
}
else if (document.all)
{
tigern.style.left = parseInt (tigern.style.left) + 2;
if (parseInt (tigern.style.left) > 600)
{
tigern.style.left = 50;
}
}
if ( (document.layers) || (document.all) ) { setTimeout ('rorelse()', 10);
}
}
//-->
</script>


I body-taggen lägger du in funktionsanropet:
<BODY TEXT="#000000" BGCOLOR="#FFFFFF" onLoad="rorelse();">

Lite förklaringar.
Bilden är postionerad till att ligga 50 pixlar från vänsterkanten (left) och 75 pixlar ned (top). Siffran 2 anger hur många pixlar den ska förflytta sig varje gång. > 600 anger att efter 600 pixlar ska bilden återvända och börja om från 50 (där den startade), vilket angivits i scriptet via 50 raden under och vill du öka/minska farten ändra siffran 10 i setTimeout ('rorelse()', 10).

<- <- Tillbaka!