back Tillbaka

I exemplen nedan har jag satt border=1 bara för att förtydliga hur kolumnerna ser ut.

Att ange kolumner i en tabell. Det vanliga sättet är enligt HTML 3.2 på detta sätt som nedan, här en tabell med två rader bestående av två kolumner (två vertikala cell-rader).

<table>
<tr>
<td width=100>Kolumn 1</td><td width=100>Kolumn 2</td>
</tr>
<tr>
<td>Kolumn 1</td><td>Kolumn 2</td>
</tr>
</table>

Kolumn 1Kolumn 2
Kolumn 1Kolumn 2

Via elementet colgroup grupperas/specificeras kolumner i en tabell. Via col kan även varje enskild kolumn specificeras om så önskas. I exemplet nedan är bägge kolumnerna grupperade i en grupp. Varje kolumn i gruppen ska ha bredden 100 pixels.

<table>
<colgroup span=2 width=100></colgroup>
<tr>
<td>Kolumn 1</td><td>Kolumn 2</td>
</tr>
<tr>
<td>Kolumn 1</td><td>Kolumn 2</td>
</tr>
</table>

Kolumn 1Kolumn 2
Kolumn 1Kolumn 2

Det kanske inte alltid är av nöden att gruppera kolumner utan då kan man ange kolumner via col som nedan.

<table>
<col width=150><col width=100>
<tr>
<td>Kolumn 1</td><td>Kolumn 2</td>
</tr>
<tr>
<td>Kolumn 1</td><td>Kolumn 2</td>
</tr>
</table>

Kolumn 1Kolumn 2
Kolumn 1Kolumn 2

back Tillbaka