<- <- Tillbaka!

Jag fick ett mail från en äldre farbror vars datumscript hade slutat fungera nu vid vid nyåret 2000. Många av de datumscript som finns är numera buggiga och visar fel datum i Netscape och i bland fel i Explorer. Detta funkar i både Netscape och Explorer 3.* och högre. Det är mycket kod :-) för lite *out-put* så vill du ha scriptet klicka här! Rör inget utom den text du vill förändra där det står God kväll osv. Se exempel nedan:
document.write("<center><font size=4>God kväll! </font></center>")