<- <- Tillbaka

Vill du ha en bild som bakgrund i tabellen/cellen, fungerar i Explorer samt Ns 4.*, Du kan ange tabellens/cellens höjd och bredd lika med bildens mått, se exemplet nedan.
<table background="xx.gif">
eller
<td background="xx.gif">

Text i cellen

<table background="bild.gif" width=100 height=128>
<tr>
<td>Text i cellen</td>
</tr>
</table>

Mer exempel kan du finna här!