Tillbaka

Här nedan ser du ett omdrigeringsscript som täcker de flesta versioner av Netscape och Internet Explorer. Du kan om så önskas förenkla lite för dig och se till att MSIE 3.0 och NS 2.0 samt 3.0 kommer till en och samma html-sida, vilket du själv styr i koden. Då har du tre olika sidor att fixa till. Det du kan/ska ändra på är rödmarkerat! Tänk på att detta är bara en sida som browserns ska passera förbi och dirigeras om till nästa sida, så kopiera koden rakt av med html och body-taggar.

Detta är ett klumpigt sätt att omdirigera. Det finns andra sätt som är bättre. Kika in här om du vill (avsnittet ActiveX) ha ett lite enklare script som särar på de olika versionerna via att Netscape inte tolkar Vbscript. Detta funkar även för Opera 5, som hamnar på sidan för Explorer 5.0.

Testa scriptet! Klicka här! Nu!

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<script type="text/javascript" language="JavaScript">
<!--
var app;
var ver;
app = navigator.appName;
ver = navigator.appVersion;


if (app.indexOf("Microsoft Internet Explorer") != -1 && ver.indexOf("5.") != -1)
{
var vpage = "msie5.html"; // MSIE 5.0 kommer hit
var versn = "5.0";
}
else if (app.indexOf("Microsoft Internet Explorer") != -1 && ver.indexOf("4.") != -1)
{
var vpage = "msie4.html"; // MSIE 4.0 kommer hit
var versn = "4.0";
}
else if ( app.indexOf("Microsoft Internet Explorer") != -1 && ver.indexOf("3.") != -1)
{
var vpage = "msie3.html"; // MSIE 3.0 kommer hit
var versn = "3.0";
}
else if ( app.indexOf("Netscape") != -1 && ver.indexOf("5.") != -1 )
{
var vpage = "ns5.html"; // NS 6.0 ska hit
var versn = "5.0";
}
else if ( app.indexOf("Netscape") != -1 && ver.indexOf("4.") != -1 )
{
var vpage = "ns4.html"; // NS 4.0 ska hit
var versn = "4.0";
}
else if ( app.indexOf("Netscape") != -1 && ver.indexOf("3.") != -1 )
{
var vpage = "ns3.html"; // NS 3.0 ska hit
var versn = "3.0";
}
if ( app.indexOf("Netscape") != -1 && ver.indexOf("2.") != -1 )
{
var vpage = "ns2.html"; // NS 2.0 hamnar här
var versn = "2.0";
}

window.location.href= vpage;
//end hiding the script-->
</script>
<title>Omdirigering</title>

</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<p><center>
Omdirigering sker! Kvarstår detta<br>
har du avaktiverat Javascript,
eller stödjer inte din web-läsare Javascript,<br>
Detsamma gäller andra browsers som Opera.
<br>
<a href="http://www.microsoft.com/">Internet Explorer</a><br>
<a href="http://home.netscape.com/">Netscape</a>
</body>
</html>