Inaktivt fönster
 Aktivt fönster
Färger:
ActiveBorder
ActiveCaption
AppWorkspace
Background
ButtonFace
ButtonHighlight
ButtonShadow
ButtonText
CaptionText
GrayText
Highlight
HighlightText
InactiveBorder
InactiveCaption
InactiveCaptionText
InfoBackground
Menu
MenuText
Scrollbar
ThreeDDarkShadow
ThreeDFace
ThreeDHighlight
ThreeDLightShadow
Window
WindowFrame
WindowText
Fonter:
caption
icon
menu
message-box
small-caption
status-bar
Cascade Style Sheet level 2
Denna text är skriven av Thomas Kunambi den 22/9-00

I och med CSS2 så får man ännu fler stylesheet-attribut att kontrollera utseendet på webbsidan med. Vissa funktioner fungerar dock bara i MSIE 5.5

Man kan nu för tiden, istället bara för att som developer bestämma vilket utseende användaren måste använda sig utav, så kan användaren i lite större grad bestämma utseendet på webbsidan själv eftersom man kan hämta information om färger och typsnitt direkt från klientens operativsystem. Du kan t.ex presentera en webbsida vars bakgrundsfärg är exakt densamma som besökaren har på sitt skrivbord!

I spalterna till höger på sidan så ser du de giltiga värden som man kan hämta från besökarens operativsystem för att bestämma färger och att formge text med. Om du högerklickar och väljer att "Visa källa.." så kan du se hur koden är skriven.

Tillbaka!