Du centrerar tabellen med
<div align=center>tabellen</div> .
Du kan även pröva <center>tabellen</center>.

färger prova
är själv
kul och
va se.

<div align=center>
<table border=10 cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr align=center>
<td bgcolor="#ffff00">färger</td>
<td bgcolor="#80ffff">prova</td>
</tr>
<tr align=center>
<td bgcolor="#ff0000">är</td>
<td bgcolor="#ff00ff">själv</td>
</tr>
<tr align=center>
<td bgcolor="#ffffff">kul</td>
<td bgcolor="#ff8000">och</td>
</tr>
<tr align=center>
<td bgcolor="#00ff00">va.</td>
<td bgcolor="#008040">se.</td>
</tr>
</table>
</div>