Jag har satt border=1 bara för att ni ska se vad som händer.

Först en vanlig tabell utan cellpadding och cellspacing.

cell a cell b cell c
cell d cell e cell f

<table>
<tr>
<td>cell a</td><td>cell b</td><td>cell c</td>
</tr>
<tr>
<td>cell d</td><td>cell e</td><td>cell f</td>
</tr>
</table>

En tabell med cellspacing.

cell a cell b cell c
cell d cell e cell f

<table cellspacing=10>
<tr>
<td>cell a</td><td>cell b</td>
<td>cell c</td></tr><tr><td>cell d</td>
<td>cell e</td><td>cell f</td>
</tr>
</table>

En tabell med cellpadding.

cell a cell b cell c
cell d cell e cell f

<table cellpadding=10>
<tr>
<td>cell a</td><td>cell b</td>
<td>cell c</td></tr><tr><td>cell d</td>
<td>cell e</td><td>cell f</td>
</tr>
</table>

En tabell med cellpadding och cellspacing

cell a cell b cell c
cell d cell e cell f

<table cellspacing=10 cellpadding=10>
<tr>
<td>cell a</td><td>cell b</td>
<td>cell c</td></tr><tr><td>cell d</td>
<td>cell e</td><td>cell f</td>
</tr>
</table>