Ta mig tillbaks, tack!!!!

Hela guiden plus en 30-dagars demo HomeSite 4.51 levereras på en CD-rom för PC och priset är 180 kronor inklusive moms/porto.

Enklast är att du via en postgiro-blankett sätter in ovan nämda summa på
postgirokonto 1220970-6
mottagare F:a Annica Tiger
samt anger din e-mailadress och postadress dit du vill att CD:n ska skickas. Kvitto på erlagt belopp returneras med CD:n. Texta läsligt!

Skolor/företag kan köpa rabatterade fleranvändar-licenser. Var vänlig kontakta mig på a_t@tele2.se