<- <- Tillbaka

En navigerings-meny med olika bilder i är ganska vanligt att använda. Dessa vill man ska ligga tajt emot varandra så inga skarvar syns. Oftast skriver man bara <table>, då blir resultatet som nedan.
Tiger Tiger
 Tiger Tiger

<table>
<tr>
<td><img src="tiger.gif" width=65 height=71 alt="Tiger"></td>
<td><img src="tiger.gif" width=65 height=71 alt="Tiger"></td>
<td><img src="tiger.gif" width=65 height=71 alt="Tiger"></td>
<td><img src="tiger.gif" width=65 height=71 alt="Tiger"></td>
</tr>
</table>

Men då finns ju lite *standard-pixlar* kvar i form av cellpadding och cellspacing samt i Netscape border. Skillnaden mellan dessa två tabeller nedan är att i den vänstra har jag enbart skrivit
<table cellpadding=0 cellspacing=0>
Och i den högra har jag skrivit
<table cellpadding=0 cellspacing=0 border=0>
Skillnaden ser du under här, har du Netscape ser du i första tabellen fortfarande små vita mellanrum som i andra tabellen där border=0 lades till försvann. Givetvis är alla andra taggar underförstådda, eller hur? :-).
Tiger Tiger
 Tiger Tiger
Tiger Tiger
 Tiger Tiger

Ett annat problem som kan uppstå är att det trots vidtagna åtgärder som ovan fortfarande syns vita mellanrum mellan bilderna, se nedan.
Tiger Tiger
Tiger Tiger
Tiger Tiger
 Tiger Tiger

Ser du det vita mellanrummet mellan bilderna? Hur kan det bli så här? Svaret är att i första tabellen har jag lämnat ett mellanslag mellan bilden och cellens sluttag.
<td><img src="tiger.gif" width=65 height=71 alt="Tiger"> </td>.

Jag hade fått samma effekt om jag hade kodat så som många gör.
<td>
<img src="tiger.gif" width=65 height=71 alt="Tiger">
</td>

Kikar du i sourcen/källkoden ser du att jag blandat bland bägge *felen* i koden ovan i den tabell som visar vita oönskade mellanrum. Får du problem kolla din kodning noga så det inte finns onödiga mellanslag eller radbrytningar (enter) någonstans. HTML är inget programmeringsspråk så man behöver inte börja på ny rad för varje ny tagg/sluttagg. Att jag gjort så i exemplen beror på att jag har velat att det skulle se lättöverskådligt ut. Normalt sett märks inte detta om man har ex. bara text i tabellen.

<- <- Tillbaka