TILLBAKA

Inom head lägger du detta javascript! Ändra bara där det är rödmarkerat, låt strängen ligga på en enda lång rad i editorn.

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!-- Hide script from older browsers
var id,pause=0,position=0,revol=9;
function banner()
{
var i,k;
var msg=" Din textsträng som ska rulla i rutan! ";
var speed=10;
document.form2.banner.value=msg.substring(position,position+50);
if(position++==msg.length)
{
if (revol-- < 2) return;
position=0;
}
id=setTimeout("banner()",1000/speed);
}
// -->
</script>

Scriptet anropas via body-taggen:
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000" onload="banner()">

Där bannern ska ligga på sidan kodar du in:
<form name="form2" action="*">
<input type="text" name="banner" size="40">
</form>

TILLBAKA