Eftersom fler än hälften av föräldrarna separerar idag, av olika skäl, och ofta inte är överens om hur boendet eller umgänget ska se ut för barnen så blir det en lång kamp om barnen. Det måste stoppas genom lag för barnens skull!

Om alla föräldrar automatiskt har AGV (Automatisk Gemensam Vårdnad) och då de separerar bor nära varandra, så är det bästa för barnen växelvis boende. Olämpliga föräldrar borträknade.


n   Christina Wallsten - 09:47am Aug 4, 2000 DST (1.) Reply

Det borde vara en självklarhet! Fast tyvärr är det inte så..


n   lotta berg - 10:39am Aug 4, 2000 DST (2.) Reply

Jag tycker att den som ska ha umgänge med barnen ska sköta det och inte bara strunta i det. Barnen behöver både sin mamma o pappa lika mycket. Om inte så drabbas barnen till slut av besvikelse o ilska över att de inte får komma till den respektive föräldern, och det blir tråkiga följder. den som har umgänge ska ta den tid de får till sina barn och inte strunta i det.


n   Calle Blåholtz - 10:56am Aug 4, 2000 DST (3.) Reply

Det är min bestämda uppfattning att det bästa för barnen skulle vara om det lagstifftades om delat boende . Barnen skulle bo tx. en vecka hos vardera förälder . Till att börja med kunde denna lagstifftning enbart gälla gifta eller sambos . Föräldrarna skulle då bli tvingade att bo på ett sådant sätt att detta var genomförbart . När två vuxna människor skaffar barn tar de på sig ett ansvar och massor av skylldighetere som inte upphör bara för att känslorna för ens tidigare partner försvinner .

Naturligt vis skulle det finnas rum för undantag om någon av parterna är helt olämpliga som vårdnadshavare . Däremot skulle inte ett nytt förhållande eller arbete vara ett godtagbart skäll . Lagen skulle gälla tills barnen var minst 15 år gammla.


n   LIVSNJUTAREN - 11:25am Aug 4, 2000 DST (4.) Reply

Tycker ni att barnet ska kastas som en leksak fram och tillbaka mellan föräldrarna, vad ger det för trygghet? Fråga barnet var det vill bo mm så är problemet löst.


n   Roland - 10:38pm Aug 4, 2000 DST (5.) Reply

Varför utgår man i den här debatten (nästan) alltid från att det är barnen som skall flytta mellan föräldrarna?

Om man verkligen tog begreppet "barnens bästa" på allvar så borde det vara så att barnen har ett hem där föräldrarna får turas om att bo.


n   Wilma - 10:54pm Aug 4, 2000 DST (6.) Reply

LIVSNJUTAREN (4)!

Återigen förstår du inte riktigt hur det fungerar, barn är inga leksaker eller tillhörigheter! Som förälder, både mor och far, så har man stora skyldigheter. Föräldrarna är skyldiga att vårda och ta ansvar över barnet tills barnet är 18 år gammalt, minst. Det är ingen slump att det krävs två för att skaffa barn, och barnen BEHÖVER båda föräldrarnas omsorg tills de är mogna och vuxna nog för att ta hand om sig själva. Tråkigt nog inser inte alla föräldrar det.

Sedan finns det ju undantag. Jag vet mammor som är direkt olämpliga, pappor likaså. Då kanske barnet mår bäst av att vara hos den ene, men ett umgänge med den andre. Annars är växelvist boende det bästa, om det fungerar, och det gör det i de flesta fall.

Precis som Calle (ovan) skriver så har man ett ansvar då man skaffat barn.


n   lars-erik - 10:55pm Aug 4, 2000 DST (7.) Reply

Jag ser gärna att du presenterar fakta i dina påståenden.

Vad har du tagit dessa uppgifter ifrån ?

/l-e


n   Ingemar - 09:00am Aug 5, 2000 DST (8.) Reply

BARN ÄR INGEN LEKSAK!!!

"Livsnjutaren" lär inte ha egen erfarenhet av barn som mår utmärkt med två hem.

Problemen kommer när den ena partern skaffar en ny partner, och flyttar från orten.

Tyvärr är ju detta fullt möjligt idag. Oavsett vad den andre förälder, eller barnen, tycker. Oftast är det modern som flyttar och "tar" barnen med sig. Att fråga Pappan är ju inte att tänka på. Men att Pappan skall betala en massa underhåll, det ser Hon till att ta till vara. Vore det inte skäl i att BÅDA föräldrarna skall vara överens med barnen innan en sådan flytt skall få komma till stånd??

En "Frånflyttad" Pappa.


n   Calle Blåholtz - 09:07am Aug 5, 2000 DST (9.) Reply

Svar till flera

Lotta : Att umgänget skall fungera är inte bara upp till den som har umgängesrätt utan även till boendeförälden som är skylldig att tillse att umgänget fungerar utan problem . De föräldrar som inte överhuvudtaget vill ha umgänge med sina barn är en beklagliga varelser som inte har en aning om vad de går miste om . Tyvärr är även barnen förlorare i dessa fall men åt detta kan inte samhället göra mycket . Umgänge genom lagstifftning skulle inte ge barnen mycket att glädjas åt .

Livsnjutaren : Barn är definitivt inga leksaker , men att överlåta beslutet till en 2 eller 5 åring är grymt eftersom de då samtidigt skulle bli tvungna att ta parti för den enna eller andra parten . Barn ska inte behöva ta sådana beslut utan har rätt att älska sina föräldrar lika mycket utan att det ställs krav på dem . Därför är detta ett beslut som skall fattas av barnens föräldrar och enligt mitt sätt att se på saken är gemensam vårdnad och delat boende det bästa för barnen där de slipper att välja sida utan kan och får tycka lika om sin Mamma och Pappa även sedan dessa valt att leva åtskiljda. Sen måste naturligtvis barnens mognad och ålder ha en viss betydelse i detta samanhang .

Roland : Det är inget som säger att det inte skulle kunna vara så att barnen bor på ett ställe och att det är föräldrarna som flyttar . Men om det kommer in nya partners och barn i samanhanget blir det mer praktiskt kompliserat . Sen tror inte jag att barn fara illa av att bo en vecka hos Mamma och en hos Pappa under förutsättning att de på vardera stället har ett eget rum och sina egna saker . Sen kommer det in ekonomiska aspekter, skulle barnen ha en fast punkt och föräldrarna flytta kan detta inne bära att familjen skulle behöva tre bostäder villket inte är helt gratis. Men om det ur vuxen synpunkt är möjligt är det en bra lösning som vissa föräldrar redan praktiserar . Läs boken : Att skiljas men inte från barnen . Finns hos www.bokus.com

Lars-Erik : Vems påståenden avser du ?

Förövrigt diskuterar jag dessa frågor enbart ur den utgångspunkten att båda föräldrarna är lämpliga vårdnadshavare

Hälsningar Calle


n   lotta berg - 09:17am Aug 5, 2000 DST (10.) Reply

Ingressen till denna debatt är felvisande. De flesta par kommer dock överens vid separationen hur de ska hantera situationen till barnets bästa. Mer än 80 % rättare sagt. Sedan går några % till domstol där de kommer överens till syvende och sist.

Många kanske skulle ha klarat sig med vanlig familjerådgivning? De andra dvs resten kanske består av sådana som kanske kan tillföras begreppet olämpliga föräldrar? Misstanke om incest? Våld? Missbruk? Psykisk misshandel. Oförmåga att se barnets bästa? Då är det väl bara bra att utredningar göres? Hemska tanke om en lag som automatisk gemensam vårdnad i dessa fall?

Barnens rätt till två föräldrar är en bra slogan. Men bara om det gagnar barnet. Ibland kanske barnens rätt är att slippa den ena föräldern?

Varför införa en ny bestämmelse om automatisk gemensam vårdnad för ogifta föräldrar, eftersom de flesta par i dag ansöker om detta.

När så inte sker, finns det med stor säkerhet en förklaring som kan ligga i t ex hot, övergrepp, våld eller missbruksproblern. Eller att fadern redan under graviditeten försvunnit ur bilden.

lotta


n   lotta berg - 09:18am Aug 5, 2000 DST (11.) Reply

Ingressen till denna debatt är felvisande. De flesta par kommer dock överens vid separationen hur de ska hantera situationen till barnets bästa. Mer än 80 % rättare sagt. Sedan går några % till domstol där de kommer överens till syvende och sist.

Många kanske skulle ha klarat sig med vanlig familjerådgivning? De andra dvs resten kanske består av sådana som kanske kan tillföras begreppet olämpliga föräldrar? Misstanke om incest? Våld? Missbruk? Psykisk misshandel. Oförmåga att se barnets bästa? Då är det väl bara bra att utredningar göres? Hemska tanke om en lag som automatisk gemensam vårdnad i dessa fall?

Barnens rätt till två föräldrar är en bra slogan. Men bara om det gagnar barnet. Ibland kanske barnens rätt är att slippa den ena föräldern?

Varför införa en ny bestämmelse om automatisk gemensam vårdnad för ogifta föräldrar, eftersom de flesta par i dag ansöker om detta.

När så inte sker, finns det med stor säkerhet en förklaring som kan ligga i t ex hot, övergrepp, våld eller missbruksproblern. Eller att fadern redan under graviditeten försvunnit ur bilden.

lotta


n   lars-erik - 12:05am Aug 6, 2000 DST (12.) Reply

mitt inlägg var riktat till den som skrev denna insändare. Jag undrar om uppgiften att mer än hälften separerar och uppgiften att många av dessa ej är sams.

/l-e


n   LIVSNJUTAREN - 12:27am Aug 6, 2000 DST (13.) Reply

Wilma:Alla barn är inte behov av båda föräldrarna, fråga barn så får du höra. Om jag har ett barn och jag bor i Norrland och mamman bor i skåne så är det självklart att om barnet vill ska bo hos mamman och när barnet vill träffa mig så är barnet välkommet! Jag håller telefonkontakt och när barnet säger, jag vill träffa dig så ställer jag upp! Det är för barnets bästa!


n   den riktiga lotta berg - 09:28am Aug 7, 2000 DST (14.) Reply

Först vill jag höra: den som har skrivit sig som lotta berg tidigare? Varför står du inte för det du skriver och sätter ut ditt egna namn?

Det är skamligt av den ömgängesföräldern som inte träffar sina barn, de är faktiskt av deras egna kött o blod. de ska bara veta hur mycket de sårar barnen när de inte träffar de. Och för det första så kan den andra föräldern inget göra för att få den andra att ändra sig. Hör man med familjerådgivningen så säger de bara att "pappan" är inte tvingad att ha barnen. Hur är det då om barnet bor med pappan och om det var vi mammor som misskötte sig, hur skulle det låta då? Jo då skulle vi vara dåliga mammor. Lite dåligt system allt det här tycker jag. varför är det sååå synd om de pappor som missköter att träffa sina barn. Jag tycker att de pappor som inte träffar sina barn ska få betala mer i underhåll. De andra pappor som sköter umgänget ska ha många kramar, för deras barn kan skatta sig lyckliga. Nåt måste väl finnas att göra för barnens skull?

Den riktiga lotta berg


n   Calle Blåholtz - 09:40am Aug 7, 2000 DST (15.) Reply

Livsnjutaren !! Du har uppenbarligen inga egna barn och det sätt du skriver tyder på att du bara är barn själv . Jag har läst dina inlägg i flera samanhang och ett råd jag vill ge dig SKAFFA inga barn , du vill belasta barnen med beslut som de inte ska behöva ta tx hos vem de ska bo och alla barn ska ha denna rätt . Hur vill du att ett barn som är 1 år skall kunna fatta ett sådant beslut ?? När anser du att ett barn är moget att överhuvudtaget förstå vad ett sådant beslut innebär ? Sen är det otroligt lätt att manipulera barn det kan till och med vara så att den som barnet vill bo hos är den absolut mest olämplige . Att barnet ändå säger att den vill bo där kan bero på att vederbörande boförälder genom löften eller hot har manipulerat barnet att säga så . Det hjälper inte att gå till BUP eller någon annan därför att sanningen kommer ändå inte fram . Villka andra beslut anser du att barn är mogna att fatta ?? Barn är barn och ska få förbli det så, tids nog blir de vuxna och måste fatta beslut ommassor av saker . Att fatta beslut är något man lär sig med åren och naturligt vis ska man ta hänsyn till barns önskemål i den grad de är tillräkligt mogna att förstå konsekvenserna av detta beslutet .

Hälsningar Calle


n   Silver - 09:42am Aug 7, 2000 DST (16.) Reply

Livsnjutaren:

Ytterligare ett exempel på din ointelligens. Bor man i Norrland ska man inte ha barn med någon i Skåne! Det fattar du väl att det inte är bra för barnet?

Om man separerar måste man lova att bo kvar i samma stad åtminstone så att kontakten är kontinuerlig. Den som flyttar iväg över landet är en dålig förälder. Som du.


n   Christina Wallsten - 09:58am Aug 7, 2000 DST (17.) Reply

LIVSNJUTAREN! (13)

Dina inlägg visar bara på att du inte har erfarenheten eller mogenheten att förstå, vårda och ta ansvar över ett barn. Barn behöver två föräldrar, självklart. Tragiskt nog fungerar det inte alltid, men går det så skulle det vara straffbart för den förälder som saboterar, för ingen har rätt att sabotera umgänge mellan barn/förälder, INGEN.

Naturligtvis (måste jag säga det igen?) så räknar jag inte med de få föräldrar som är olämpliga..

LARS-ERIK (12): Min bekantskapskrets är stor och jag talar av erfarenhet då jag säger att många,många föräldrar inte alls är överens..

LOTTA BERG (11): Många,många föräldrar kommer inte alls överens vid separationen, men inte alla orkar/klarar av att gå vidare, många avstår för att barnen ska slippa en uppslitande vårdnadstvist. Detta får till följd att den som är mest manipulerande och ibland duktigare på att prata för sig och ofta t.o.m ljuga! klarar sig bäst.. men barnen? Deras bästa kommer definitivt inte i första hand för dem..

Tänk efter.


n   LIVSNJUTAREN - 10:30am Aug 7, 2000 DST (18.) Reply

Vad är ni försorts människor? Är barnet litet så finns alltid bup, familjerätten som kan lyssna vad barnet vill! Ni skiter ju fullständigt i barnen, ni tänker bara på föräldrarnas rätt!Fruktansvärt.

Christina:Fråga barnet vad det vill.Var vill du bo,vill du träffa den andre föräldern och hur ofta! Är barnet litet så låt barnet tala ut hos tex familjerätten!


n   zeb` - 09:45am Aug 8, 2000 DST (19.) Reply

->Christina W, "många föräldrar kommer inte alls överens vid separationen, men inte alla orkar/klarar av att gå vidare, många avstår för att barnen ska slippa en uppslitande vårdnadstvist. Detta får till följd att den som är mest manipulerande och ibland duktigare på att prata för sig och ofta t.o.m ljuga! klarar sig bäst.. men barnen..."

Kan det inte vara så att de undviker tvister för att de; 1. Inte bryr sig 2. Inte är villiga att ta det fulla ansvaret eller 3. att de pga av omtanke till barnet VÄLJER att avstå till dess dessas ev. nya sambon vill ha barn i huset?
tack för ordet


n   zeb` - 09:48am Aug 8, 2000 DST (20.) Reply

->Christina W, "många föräldrar kommer inte alls överens vid separationen, men inte alla orkar/klarar av att gå vidare, många avstår för att barnen ska slippa en uppslitande vårdnadstvist. Detta får till följd att den som är mest manipulerande och ibland duktigare på att prata för sig och ofta t.o.m ljuga! klarar sig bäst.. men barnen..."

Kan det inte vara så att de undviker tvister för att de; 1. Inte bryr sig 2. Inte är villiga att ta det fulla ansvaret eller 3. att de pga av omtanke till barnet VÄLJER att avstå till dess dessas ev. nya sambon vill ha barn i huset?
tack för ordet


n   Christina Wallsten - 10:33am Aug 8, 2000 DST (21.) Reply

LIVSNJUTAREN! Åter igen... "Dina inlägg visar bara på att du inte har erfarenheten eller mogenheten att förstå, vårda och ta ansvar över ett barn. Barn behöver två föräldrar, självklart. Tragiskt nog fungerar det inte alltid, men går det så skulle det vara straffbart för den förälder som saboterar, för ingen har rätt att sabotera umgänge mellan barn/förälder, INGEN.

Naturligtvis (måste jag säga det igen?) så räknar jag inte med de få föräldrar som är olämpliga.. "

Comprendo?

Sedan så kan inte alltid BUP lösa eller veta vad som är bäst för barnen.. tyvärr. Om båda föräldrarna/hemmen är lika bra eller dåliga enligt dem och barnet, men vissa allvarliga saker inte kommer fram, som t.ex missbruk (som ej märks tydligt), instabilitet på psyket hos någon av föräldrarna eller annat, så krävs att den mest lämpade föräldern har lika stor möjlighet att ordna det för sitt barn och ha insyn i barnets liv och uppväxt, stor insyn. Då krävs stort umgänge förstår du.

Det är trist att höra dig debattera om något du inte vet ett dyft om, då du själv får barn kommer nog, förhoppningsvis, din ansvarkänsla också!

Du tänker då inte på barnens bästa och hur man ger de den största chansen till en trygg uppväxt.


n   lars-erik - 10:33am Aug 8, 2000 DST (22.) Reply

till 17.

så du menar att du som enda bevis för dina påstående kan hänvisa till dina vänner enbart ?

du måste väl ändå har några faktauppgifter att gå på, eller ?

/l-e


n   lars-erik - 10:35am Aug 8, 2000 DST (23.) Reply

jag håller med calle litegrann.

idealet är att barnen alltid har rätt att tycka, men man måste även ibland kunna gå emot deras önskningar. jag anser däremot att åldern då barnets åsikt räknas - som jag tror är på runt 12 år, skall sänkas och att man i domstolar mm lär sig att se till helhetsbilden.

en 8-årig gosse (min) behöver inte vara manipulerad eller lurad om han uttrycker en åsikt som är neg. riktad till mamman. en 13-åring kan vara det. det är inte bara ålder man skall se till. barnet i focus och inget annat.

/l-e


n   Calle Blåholtz - 10:49am Aug 8, 2000 DST (24.) Reply

Svar Till Livsnjutaren .

L :Vad är ni försorts människor? Svar : Vi är föräldrar som tar ansvar för våra barn och lägger inte över ansvaret på dem !

L : Är barnet litet så finns alltid bup, familjerätten som kan lyssna vad barnet vill!

Svar : Små barn kan knappast föra fram sin åsikt ens hos dessa och ska inte helre behöva göra detta !

L : Ni skiter ju fullständigt i barnen, ni tänker bara på föräldrarnas rätt!Fruktansvärt.

Svar : Det gör vi definitivt inte , om något är fruktansvärt är det de ansvar och bördan av att vara tvungen att ta ställning för en som du vill lägga på barnen !

Alla som debatterar barn och föräldrafrågor kan inte ha ungått att läsa Livsnjutarens åsikter , jag kommer från och med nu att strunta i dennes inlägg och överhuvudtaget inte debattera mer med denna , med hopp om att vederbörande skall tröttna på att skriva .

Hälsningar Calle Blåholtz


n   Christina Wallsten - 11:17am Aug 8, 2000 DST (25.) Reply

Zeb (20):

"Kan det inte vara så att de undviker tvister ...?" Det är klart att det finns en liten promille som är så, men nu pratar vi väl inte om alla de minsta möjligheterna? Naturligtvis så är fallet inte så att de undviker tvister! Har du ingen som helst erfarenhet? Tror du att du är ensam om att vara en bra far? Tydligen, och det visar ju isåfall att du inte är en särskilt lyckad far, du lär väl dina barn att förakta män? Syns på många av dina inlägg att du tror att barnen hör till kvinnan och du tycker att mannen inte ska ha det så lätt att ta hand om sina barn, utan vill eller tycker pappan att något är fel, då ska han processa och överbevisa ett dussin ggr att något är fel hos modern, eller?

Inser du inte att lika många kvinnor som män är olämpliga som förälder och deras barn far illa, men det är svårt att bevisa! Därför måste lagar göras om! Barnet behöver båda föräldrarna, om de är lämpliga givetvis.

Läste t.ex igårkväll om en mamma som utnyttjat sina barn i 10 år, incest, det slutade med att barnen dränkte sin mor i badkaret! Så kvinnor kan, ser du.. om x antal år så kommer sådana här debatter inte finnas för då kommer självklart mor och far behandlas lika och inte ha några fördelar för att de är just mamma eller pappa.

Är inte barnens bästa det viktigaste?


n   zeb` - 09:26am Aug 9, 2000 DST (26.) Reply

->Calle Blåholtz, att förvägra barnet dess rätt till att göra sig hörd är precis samma sak som att förvägra dig tala vid beslut som gäller dig? rättvist eller inte det får stå för dig, själv anser jag att barn från 5 års ålder mycket väl kan säga sin egen mening, vilket med BUP:s hjälp kan tolkas till den enes eller andres fördel eller nackdel. Barn är inga kollin som ska kastas fram och tillbaka mellan föräldrar, de har RÄTT att bygga upp sitt eget liv på ETT ställe, med stöd umgänge från den andre biologiska föräldern då det inte föreligger fara eller dylikt.
tack för ordet


n   lars-erik - 09:32am Aug 9, 2000 DST (27.) Reply

christina

skall jag utgå ifrån att du inte har mer fakta än de erfarenheter du pratade om ? då har du fått mig fundersam och ditt sista svar jag läste där du ifrågasatte en manlig föräldraroll ökade den känslan. har du barn själv ? om man får fråga såna saker.

calle bra val att låta bli livsnjutarens insändare. det är inte värt energin det tar.

l-e


n   zeb` - 10:29am Aug 9, 2000 DST (28.) Reply

->Christina W, den lilla "promille" du talar om är över 80% av alla skiljsmässor i landet, svarar på resten senare ska hem först
tack för ordet


n   Christina Wallsten - 11:03am Aug 9, 2000 DST (29.) Reply

Håller med Calle fullt! (inlägg 24) och ska försöka låta bli att bry mig om den stackars (?) människan, LIVSNJUTAREN. Även om det kliar i fingrarna då man läser hans/hennes oförståeligt dumma inlägg.


n   Christina Wallsten - 09:39am Aug 10, 2000 DST (30.) * Reply

Zeb: Nu talar du om fakta som är fel iaf, 80% av de som inte går vidare gör det inte för att de undviker tvister p.g.a sin egen skull! De gör det för barnets bästa, för det är inte kul att leva i en vårdnadstvist.

LARS-ERIK, 27: Vad menar du? Min erfarenhet är väldigt stor kan jag berätta, har barn, flera vänner/väninnor med barn som separerat, och jobbar på en stor arbetsplats. Sånt här förekommer hela tiden. Problem med barnens umgänge och/eller boende. Trist nog låter många sina egna bekymmer och behov gå före barnens!

ZEB, 26: "Då det inte föreligger fara eller dylikt" (!) Just det, hur ska en far kunna bevisa anledningen till sin oro då det aldrig tas på allvar och en far måste överbevisa flera ggr, medans en mor ofta behöver slänga ur sig nåt, spelar knappt någon roll om hon far med osanningar.

DÄR är problemet, ALLA ska vara lika inför lagen. Det ger också barnen den största möjligheten att få ett tryggt liv med bra relation till BÅDA föräldrarna och släkt på båda sidor.


n   Christina Wallsten - 09:59am Aug 10, 2000 DST (31.) * Reply

Zeb, 28:

Konstigt, sitter du på arbetet och debatterar? Du är ofta på FF's anslagstavla och med dem, då bör du även veta att de ringer runt till våra arbetsplatser (de som inte tycker lika som dem!) och frågar om vi verkligen får maila och debattera därifrån. Patetiskt.

Annika Tiger har precis ringt till mitt arbete, fast tråkigt för henne så hade hon inget för det!


n   Christina Wallsten - 10:01am Aug 10, 2000 DST (32.) * Reply

Zeb, 26:

"Calle Blåholtz, att förvägra barnet dess rätt till att göra sig hörd är precis samma sak som att förvägra dig tala vid beslut som gäller dig? rättvist eller inte det får stå för dig, själv anser jag att barn från 5 års ålder mycket väl kan säga sin egen mening, vilket med BUP:s hjälp kan tolkas till den enes eller andres fördel eller nackdel. "skrev du..

ÄR DET NÅGON SOM FÖRVÄGRAR BARNEN DESS RÄTT ATT BLI HÖRD?? HAR JAG MISSAT NÅGOT HÄR? tror icke det, men det innebär inte att barnen kan bestämma själv, det är inte alltid att de förstår vad som är bäst för dem i längden. Om barn hade den förmågan skulle vi inte ha en gräns på 18 år för att vara myndig..


n   Calle Blåholtz - 10:43am Aug 10, 2000 DST (33.) * Reply

Z: ->Calle Blåholtz, att förvägra barnet dess rätt till att göra sig hörd är precis samma sak som att förvägra dig tala vid beslut som gäller dig?

Svar . Jag förvägrar dem inte rätten där till . Men att välja om man ska bo hos den enna eller den andra är ett beslut som ett barn skall slippa ta , innan det är tillräckligt gammal att för stå vad detta val betyder .

Z : rättvist eller inte det får stå för dig, själv anser jag att barn från 5 års ålder mycket väl kan säga sin egen mening, vilket med BUP:s hjälp kan tolkas till den enes eller andres fördel eller nackdel. Barn är inga kollin som ska kastas fram och tillbaka mellan föräldrar, de har RÄTT att bygga upp sitt eget liv på ETT ställe, med stöd umgänge från den andre biologiska föräldern då det inte föreligger fara eller dylikt.

Svar : Allt du skriver ovan är en vuxen tvistande förälders syn på saken inte barnets . Jag kan rekomendera dig att läsa boken : ATT SKILJAS MEN INTE FRÅN BARNEN . www.bokus.com Ett delar boende handlar inte om att kasta barn fram och tillbaka . Om detta skulle vara till skada för barnen vad är då inte 10-12 timmar på dagis 5 dagar/vecka . Det är inget konstigt med att man som människa vistas i olika miljöer vid olika tidpunkter och ett delat boende är bättre än 12 dagar hos part 1 och 2 dagar hos part 2 . Hur du än vänder på det är det ändå två hem som gäller . Med delat boende får barnen även efter att förhållandet mellan föräldrarna upphört ta del av bådas vardag . Ska man tala om kollin så är väl många barn kollin som släppas hit och dit . Dagis,skolan ,fritids, Mamma , Pappa osv . de blir inte mer eller mindre kollin för att man har delat boende en vecka hos vardera förälder . Det alldra bästa för barnen är att föräldrarna inte skiljer sig det näst bästa är delat boende .

Hälsningar Calle