Vill ej vara med på bild Lennart Westman, grundaren av FRIS - detta känner jag inte till!

Misshandlare med i kamp
mot Operation Kvinnofrid

Kort utdrag ur artikeln:
Operation Kvinnofrids affischkampanj om barn i misshandelsfamiljer har väckt het debatt skriver Aftonbladet Kvinna. FRIS, Föräldrar i Sverige har varit en av de starkaste kritikerna mot denna kampanj. Aftonbladet Kvinna kan nu, skriver Christina Vallgren, avslöja att minst 6 av medlemmarna i gruppen har misshandlat sina före detta eller hennes anhöriga. Lite finstilt står det även att att det finns fler än dessa nedan angivna som är åtalade för olaga hot eller misshandel, men ej ännu dömda. Westman beklagar det men hänvisar till att det finns män i deras grupp som blivit misshandlade - skrapade, rivna och slagna. FRIS, som enligt reportern kallar sig en kampgrupp är en remissinstans för regeringen i vårdnadsfrågor. Gruppen består till stor del av frånskilda fäder. Det står även i artikeln att Westman inte vill diskutera kvinnomisshandel då han inte anser sig kunna bedöma om det är ett samhällsproblem. (Min kommentar - ungefär exakt så som han uttalade sig - ursäkta felciterades - i Expressen) Han gör även ett uttalande om att är det så att det är fem procent så får de väl gå någon annanstans. Vi ska inte ha dem i gruppen. (Min kommentar - hur blev det med det?)
Kalle 21:
Dömd till tre månaders fängelse för att ha slängt sin f.d flickvän i ansiktet, kyft och knuffat omkull henne och hotat henne för att få henne att ta tillbaka sin anmälan.
Sven 37:
Dömd till böter och villkorlig dom för att ha tagit strupgrepp och slagit sin dåvarande fru.
Paul 36
Dömd till fängelse i 8 månader för omfattande misshandel av sin fru, bl.a när hon var gravid och inför barnens ögon samt överträtt besöksförbud.
Roger 40:
Dömd för att ha hotat sin sambo med kvin när hon ville skiljas, tryckt upp henne mot väggen och slagit sina armbågar mot hennes revben samtidigt som hon höll ett barn i famnen.
Pierre 57:
Dömd till fängelse 2 månader för att ha slagit sin f.d frus huvud mote en dörrpost, slagit och sparkat henne när hon låg ner.
Ulf 45:
Dömd för misshandel av sin fru, egenmäktighet med barn och överträdelse av besöksförbud.