[F] / Debatt /

Måste lagarna om kvinnomisshandel skärpas än mer? Hur ska vi få män att sluta slå?
n   PN - 11:27pm Jun 14, 2000 DST (1.) Reply

JA! lagarana om kvinno/barnmisshandel måste skärpas och det är inom de snaraste.

Och hur ska vi få män att sluta slå det är lätt lås in dem och släpp inte ut dem förrän de skall begravas eller efter avtjänat fängelsestraffet (de vill säga om de blir dömda vilket är osanolikt i dagens sammhälle)sänd dem till Nordpolen för resten av livet.


n   Oliver - 11:28pm Jun 14, 2000 DST (2.) Reply

Män som väl börjat slå måste ju ha något fel någonstans, och då bryr man sig nog tyvärr inte så mycket om lagstftning. Lagen är ett bra komplement och en bra markering men orsakerna till att en del män slår kvinnor finns nog inte bara i lagens värld.


n   Thomas - 04:22am Jun 15, 2000 DST (3.) Reply

Det är MYCKET dåligt när man tänker på jämlighet mellan man och kvinna när det gäller vårdnadstvister och allt som hör därtill,vilket kan skapa mycket bråk. Jag har själv erfarenhet av detta p.g.a. att jag har en f.d. som bryter mot domslut och lagar men det finns tydligen ingen som kan göra något, förutom tingsrätten dit jag själv är på väg om en månad p.g.a. detta. Hon har nu hållit undan min/våran son i 3 månader fast jag har ett domslut från tingsrätten att jag ska träffa honom varannan helg,och på min semester och varannat lov. Jag kan tillägga att det inte förekommer några droger i detta sammanhang, möjligen om hon "går på" något, vad vet jag. Jag kan förstå män som misshandlar i sådana fall, som tur är har jag själv ganska bra tålamod, men jag har istället blivit slagen,knivhotad och sparkad av henne, så det är INTE bara män som slår. Felet kanske är att män inte anmäler lika ofta som kvinnor, tänk på det. Jag själv är emot våld överhuvudtaget, men kan förstå män som kanske inte har lika mycket tålamod att dom slår, fast det egentligen är fel.Ni kvinnor som strider om jämlikhet, varför nämns aldrig ett ord om vårdnadstvister måntro???

Thomas


n   Lauri Larsson - 10:33am Jun 15, 2000 DST (4.) Reply

Det finns kvinnor som slår män, det finns kvinnor som trakasserar män, det finns egenmäktiga kvinnor som rövar bort pappornas barn, de är många; om dem skrivs inget. En man anmäler en kvinna för våld i Sverige: inget händer, polisen skrattar.

Statistiken i England (där man även tittat på våldet från kvinnorna, vilket man ej gjort i Sverige) visar att kvinnorna är i majoritet bland våldsverkarna. STOPPA VÅLDET MOT MÄNNEN!

Efterklyses: MANSFRID.


n   G Ammelsmurph - 10:52am Jun 15, 2000 DST (bortcensurerat av redaktören.) Reply

Winberg är en rabiat manshatare, vilket avspeglas i hennes debattinlägg. De män som slår kvinnor är inga vanliga män, utan störda på något sätt. Jag känner mig därför kränkt av Winbergs påståenden om att varje man har en kvinnomisshandlare inom sig. Hade hon sagt något liknande om invandrare eller muslimer så hade hopn fått avgå omedelbart. Nu får hon bara ryggdunkningar. Män är tydligen fredlösa.


n   Lauri Larsson - 01:10pm Jun 15, 2000 DST (5.) Reply

Kommentar till inlägg 5:

Tyvärr, tyvärr så har G Ammelsmurph rätt.

Lauri Larsson


n   Igge - 02:45pm Jun 15, 2000 DST (6.) Reply

Vad som förvånar mig med myndigheternas arbete är att det tar så lång tid att få något ur händerna. Snart har två år gått sedan kvinnofridslagen trädde i kraft. Statistiken har inte gått ner. Idag ligger en kvinna allvarligt skadad på sjukhus efter att ha blivit utknuffad från balkongen, en annan är söndeklippt av en galning som avslutade med att köra saxen i ryggen på henne tills handtagen tog emot.

Ingenting händer. Kvinnor lever som flyktingar i sitt eget land. För att kvinnor ska våga lämna sina plågoandar måste skyddet för dem som redan gjort det fungera i praktiken. På papper ser skydden många och fina ut. I verkligheten är de tandlösa. Alla de kvinnor som är på flykt idag delar på 400 larmpaket. Övriga skydd som används är spärrmarkering och besöksförbud. Hur de fungerar vet vi ganska väl vid det här laget. Dvs inte alls.

Kvinnor som har barn med en man som utsatt dem för tortyr ska inte tvingas att samarbeta för att umgänge ska fungera. En man som slår är ingen lämplig far. Ska ett sådant umgänge överhuvudtaget ske är det myndigheternas ansvar att se till att det sker på ett betryggande sätt.

Alla män är inte potetiella kvinnomisshandlare! Att gå ut med något sådant är att kränka de män som aldrig skulle komma på tanken att slå kvinnor och barn. Ett sätt att ytterligare segregera kvinnor och män från varandra. Till vilken nytta?

De män som misshandlar är empatistörda personer i behov av vård. Kanske det går att hjälpa dem, kanske inte. Men nog är det värt ett försök om det kan hjälpa någon till ett liv utan våld.

Något som saknas idag är krishantering för de kvinnor och barn som drabbas. Vem tänker på de barn som tvingats se alla slag och förnedring? Hur ska de kunna växa upp till sunda människor om de inte får hjälp att bearbeta sina upplevelser?

Två år sedan kvinnofridslagen. Sju år sedan Kvinnofridskommissionen startade sitt arbete. Vad är förändrat i praktiken? Inte mycket. Kanske bäst att sluta snacka och börja handla?! Saker förverkligas inte genom att fästa ord på ett papper!


n   Kisse - 03:02pm Jun 15, 2000 DST (7.) Reply

Det är självklart att skyddet för misshandlade kvinnor måste förbättras! Polisen måste t ex ta anmälningarna, som görs, på större allvar. Domarna måste bli hårdare.Och misshandel ska räknas lika, inte som idag delas upp i lindrig, medel och grov. Det är absurt!


n   Ann-Sofie von Holstein - 05:27pm Jun 15, 2000 DST (8.) Reply

Vet inte om Winberg har rätt eller inte. Jag har i och för sig själv blivit örfilad av min exman, men då var han förstås ganska arg över att han inte kunnat få träffa sina barn på närmare ett år. Jag tyckte inte att han skulle få det, efter att han kommit hem berusad en gång efter en firmafest.

Sociala myndigheterna tyckte i alla fall att jag gjorde rätt som skyddade barnen från en som ju kunde ha blivit en alkoholmissbrukare.

Ann-Sofie von Holstein


n   Viola - 05:38pm Jun 15, 2000 DST (9.) Reply

Bra killar! Starta "operation mansfrid" - ni har mitt stöd!

Det är dags att ifrågasätta jämställdhetsministerns motiv och arbetssätt.

Jag känner många män som utsatts för såväl fysiskt som psykiskt våld av sina kvinnor, framför allt vad gäller umgängesrätt med barn.

Vilken respekt ska dessa barn sedan få för sina mödrar? Det kanske rentav är så att det är sönerna till dessa mammor som blir kvinnomisshandlare.

Därmed inte sagt att det är OK att kvinnor slås ihjäl av sina män.


n   SofiaB - 05:38pm Jun 15, 2000 DST (10.) Reply

Ett litet inlägg i denna debatt: Många tar här upp vårdnadstvister, kvinnor som misshandlar män och bär sig allmänt illa åt mot män. Visst är det fel, det är ju självklart! Men det är inte det debatten handlar om. Nu gäller det våld mot kvinnor. Och ett faktum är att flera kvinnor VARJE VECKA blir dödade av män i vårt land.

Jag vill fråga: Hur många MÄN blir ihjälslagna av KVINNOR varje vecka?

Vi talar om mord på kvinnor nu, inte vårdnadstvister. Det är en annan debatt. Lite balans efterlyses.. Jag är ingen manshatare, men är stolt över att kalla mig för feminist i ordets positiva (och sanna) betydelse. Många har en tendens att förvränga saker så att fram blir bak och ut blir in..

Hälsningar från Sofia, som är sambo med en underbar man som är stolt över att kalla sig feminist!


n   Viola - 05:39pm Jun 15, 2000 DST (11.) Reply

Jo, en sak till.

Den som slår är störd. Men förmodligen ser inte den personen sig själv som kriminell. Att skärpa lagarna är en sak och framför allt en markering. Det tar inte bort orsaken till slagen. Det kommer heller aldrig att hindra alla som slår från att fortsätta slå.

"Där orden tar slut tar nävarna vid" brukar man säga. Den som slår ser sig säkert som det "riktiga" offret.

Mer information till ungdomar i samband med sex- och samlevnadsinformation om att det är ett brott att slå. Mer information till kvinnor på MVC t ex och kvinnor och män på föräldrautbildning. Kanske också möjlighet att anonymt söka hjälp om man känner att man ligger i riskzonen för att bli en misshandlare.

Målet måste väl vara att få så många som möjligt att sluta slå?

Jag tror att snabb terapi för både man och kvinna, tillsammans och var för sig, utan att vänta på att de juridiska kvarnarna malt färdigt, kanske kunde vara en väg. Och som tidigare skrevs; glöm inte bort barnen.


n   Peter - 06:58pm Jun 15, 2000 DST (12.) Reply

Vad är det som gör att dessa kvinnor blir misshandlade? Vad är det för en utlösande orsak? Är männen genetiskt våldsammare? Inte är det väl så att män bara går på gatan och klipper till någon? Nej, oftast drivs mannen till vansinne och kan inte fly någonstans, från sin lägenhet, sitt radhus. Vart skall han ta vägen? När skall han våga komma hem till sin tortyrkammare? Går han ut på stan får han bara höra hur män misshandlar.

Ett förslag på lösning på problemet är att du Margareta Winberg verkligen arbetar för jämlikhet. Kvinnofrid är bra, men nu bara ett vapen för kvinnor för att skaffa sig egna fördelar, oftas i samband med vårdnads- och umgängestvister. Det är därför argumenteringen om misshandlade kvinnor oftas kopplas ihop med dessa tvister. Två frågor som dock är helt skilja från varandra, om kvinnan inte vill använda "Kvinnofriden" som just ett vapen.

Gör "Kvinnofriden" till "Medborgarfrid" med lika möjligheter för både män och kvinnor, så har du löst mycket av grundproblemet. Nu har du bara skapat en obalans och tagit ett stort steg från jämlikheten.

Det märkliga är att du inte ser det.


n   Elof Knutsson - 08:34pm Jun 15, 2000 DST (13.) Reply

Till SofiaB.

Nix Sofia, det handlar om att kvinnor också misshandlar, OCH dödar, men det skrivs det aldrig om. Möjligen en liten notis i tidningen i marginalen. Jag vet åtminstone på rak arm fem sex män som misshandlats av sina fruar/sambor/ex.

Så frågan är inte om vi ska skärpa lagarna mot bara en folkgrupp, det ät totalt fel, och synnerligen provocerande. Håller med talaren här som efterlyser "medborgarfrid".
Earliest MessagesPrevious MessagesAll MessagesOutline (13 previous messages)


n   Igge - 08:36pm Jun 15, 2000 DST (14.) Reply

Det är en märklig argumentation att kvinnor skulle använda den nya kvinnofridslagen som ett vapen i vårdnadstvister. En vårdnadstvist uppstår inte utan att något annat problem ligger i botten. Som det låter här är det tillåtet att ta till knytnäven när mannen anser att kvinnan blir jobbig. Det är inte så och kommer aldrig att bli så. Att kvinnofridslagen kommit till beror på att misshandel mot kvinnor är ett samhällsproblem med ofta livslånga fysiska och psykiska skador som följd. Även för barnen. Däremot fungerar den inte särskilt väl då endast 10% av de anmälda blivit åtalade. Varför denna avundsjuka på att misshandlade kvinnor och barn ska få skydd? Situationen är verkligen inte avundsvärd.


n   Christina Wallsten - 10:17pm Jun 15, 2000 DST (15.) Reply

Naturligtvis så måste man göra något åt de som misshandlar, det är alldeles för många som gör det, men hur? Lagar kan inte hindra vissa från att slå.. och hur stoppar vi de som misshandlar psykiskt? Det är nästan lika illa, det kan driva människor till självmord. Men VARFÖR dela upp människor i läger? Män & Kvinnor.. Bry er inte om vad som finns mellan benen, det har inte med saken att göra. Människor misshandlar, både män & kvinnor, och jag tycker det är rent diskriminerande och förnedrande att dra upp just män, bryr ni er inte om vad kvinnor misshandlar och ställer till då? Nä, inte förräns någon på allvar tar upp detta problem seriöst, varför människor behandlar varandra så illa, så tar jag en sådan här debatt på allvar.


n   Wilma - 10:22pm Jun 15, 2000 DST (bortcensurerat av redaktören) Reply

Winberg är alltså manhatare, det förstår man vid det här laget..


n   Helena Lindell - 01:04am Jun 16, 2000 DST (16.) Reply

Till er som inte förstår vad det innebär att bli misshandlad så har jag en kort sammanfattning för er att läsa:" Misshandel är att leva under terror, att se sig själv & sina barn förändras: Att bli feg & undvikande, att inte våga stå för sina åsikter. Att vakta på varje rörelse, varje tonfall. Att tvingas ge upp goda vänner & trevligt umgänge eftersom man aldrig vet hur kvällen ska sluta. Att förlora sin identitet." Detta är taget ur en artikel i VLT -93. Ni som inte vet hur jobbigt det är att ta sig upp till ytan tycker jag ska tänka på att ALLA kan hamna under ytan. Ingen går fri från misshandel det finns ingen speciell kategori som hamnar där utan vi alla kan sluta i detta helvete. Många säger "jag är stark ingen ska få behandla mej på det sättet" jag säger skitsnack, jag har varit där & jag hamnade i detta helvete tog mej ur detta helvete men jag kan aldrig bli riktigt fri. Men under denna tid sa många till mej att dom aldrig skulle aceptera detta men några är tyvärr där nu eller har varit. Det finns inget skydd mot detta. Det är tack vare samhället som vi inte törs söka hjälp för vad kan samhället göra? Allt man hör & ser är debatter men ingen tar tag i det, när dessa debatter pågår så finns det alltid sådana som säger att det är vårat FEL att vi inte gör något åt situationen! Vad kan vi göra när samhället inte ger oss stöd. Sluta tjafsa ge stöd & hjälp istället det kan hända DITT barn eller DIN bror eller syster skulle du inte hjälpa till då & finnas där som stöd? Tänk på det innan ni klankar ner på oss! MVH Helena föredetta misshandlad!


n   Anna-Karin S - 02:06am Jun 16, 2000 DST (17.) Reply

C Wallsten har, för vilken gång i rad vet jag inte, uttalat att psykisk misshandel är minst lika illa som fysisk. Och hon skriver det på så vis att man lätt tolkar det som att endast kvinnor stog för den psykiska misshandeln.

Jag är mycket benägen att hålla med om att den psykiska terrorn är extremt förödande för den som råkar ut för den - kanske är den värre än den fysiska. Åtminstone så länge man får leva och slipper allvarligare fysiska men.

MEN, naturligtvis så föregås den fysiska misshandeln av en psykisk, samt fortsätter parallellt med den fysiska, när den väl startat. Och nej, det är inte alltid en psykisk misshandel följs åt av en fysisk. Men trots allt så är hotet om en sådan bra mycket större från män än från kvinnor.

Män i Sverige brukar fysiskt våld i högre utsträckning än vad kvinnor gör. Gentemot BÅDE män och kvinnor. Så tesen om att det skulle vara kvinnor som får män att utföra våldshandlingar, den är i det närmaste absurd. Och helt opåkallad.

Alla människor blir provocerade av varandra, varje dag. Och just vad vi blir provocerade av är olika för oss alla. Men, det är bara somliga som utsätter den personen, som vi upplever som provocerande, för förtryck och misshandel. För att göra det måste man ha makt. Vi andra, som inte har/använder den makten och som inte är känslomässigt störda, hanterar våra känslor, som uppstår i provokationen, på ett annat sätt. Vi tar ansvar för våra egna känslor, helt enkelt.

Att lära sig att ta ansvar för sina egna känslor, det är något som varje barn bör lära sig. Och detta gör de bäst, om föräldrarna inte beskyller andra för sitt agerande. En lagskärpning vid våldsbrott mot kvinnor visar att det inte KAN göra det.


n   Carina - 09:14am Jun 16, 2000 DST (18.) Reply

Vad är det du skriver. Tror knappt att det är sant. Menar du verkligen att du hindrat dina barn från att träffa sin pappa på ett år för att han varit berusad efter en firmafest?. Gjorde han något mot barnen som skulle göra honom till en sämre pappa. Hur många i Sverige har inte varit berusade efter en fest. Tydligen är du en av de få som aldrig varit det. Vad jag förstår av din text har pappan inga problem med spriten. Hur kan du som mamma hindra barnen från att träffa sin pappa? Än om pappan varit en missbrukare har barnen rätt att träffa honom såvida han inte skadar dem på något sätt. Ditt agerande kallar jag psykisk misshandel av såväl barn som pappa. Nej, är det någon som är olämplig som förälder så är det du.n   Tor H. - 09:47am Jun 16, 2000 DST (19.) Reply

Till Helena Lindell:

Du skriver: " Misshandel är att leva under terror, att se sig själv & sina barn förändras....Att förlora sin identitet."

Stämmer detta då har jag misshandlats i 9 år. Håller med Lauri Larssons tidigare inlägg: STOPPA KVINNORS VÅLD MOT MÄN.


n   Christina Wallsten - 10:39am Jun 16, 2000 DST (20.) Reply

Svar till Ann-Karin S (19). Du måste ha problem, varför så aggressiv mot karlar? Om du får en son, är han också en skithög då?


n   Doris - 11:16am Jun 16, 2000 DST (21.) Reply

Svar till Anna-Karin S. Män i Sverige brukar fysiskt våld i högre utsträckning än vad kvinnor gör.

Det finns idag ingen jämförande studie i våld mot män/kvinnor i Sverige. Det enda som kommer fram i debatten är vad kvinnojourerna hävdar.

Brittiska inrikesdepartementet (Home Office) har gjort en gedigen jämförande studie som visar att kvinnors våld mot män är lika vanligt. Detta har uppenbarligen inte du eller Winberg läst och vill inte heller SE.

Von Holstein skriver att hon umgängessaboterat under ett år för att mannen råkade vara berusad efter en firmafest i goda vänners lag.

Helt sanslöst ! Du borde dömas för egenmäktighet med barn och sätttas i fängelse.

Du kan inte straffa barnen för att han råkat ge dig en örfil eller råkat vara berusad en gång. Självklart har barnen rätt att träffa sin pappa i alla fall.

Det måste absolut göras någonting åt umgängessabotage vilket är en mycket vanlig förekommande anledning till att män ger kvinnor en örfil.

Varför görs ingen jämförande studie i Sverige? Varför vägrar Winberg att läsa utländska studier om familjevåld ?

Varför påtalar JÄMSTÄLLDHETSMINISTERN enbart EN sida av det stora problemet med kvinnors våld mot män.

Mansfrid NU!!


n   Gunne - 01:24pm Jun 16, 2000 DST (22.) Reply

Det är märkligt att kvinnan klagar över sina levnadspartner jämt och ständigt, det är ju ni som har uppfostrat ERA söner,eller,är det inte det.Hällsningar Gunne


n   Gunne - 02:07pm Jun 16, 2000 DST (23.) Reply

Till PN. Omm alla kvinor vore som dig så skulle jag bli förvånad om det skulle födas fler barn. Men, det är ju konstaterat att barna födandet blir mindre för varge år.Och sedan om lagändringar i nämda fråga så tror jag inte att det skulle hjälpa så värst mycket.För min del tror jag att föräldrarna "märk väl" föräldrarna lägger ner mer tid på att försöka lära sina barn att ta HÄNSYN både flicka och pojk, så skulle världen se annurlunda ut idag. Hällsningar GUNNE


n   Syster & Sambo.. Dotter - 03:13pm Jun 16, 2000 DST (24.) Reply

Det är självklart att det förekommer för mycket misshandel, tyvärr.. men av vem? Kvinna eller man? Det är väldigt olika.. men vi kvinnor tenderar att gnälla och höras mer. En karl som "pjålar" är ingen karl..Nä, inse att kärringar är lika jävliga, och ska det fortsätta att gnällas på karlarna hela tiden så tycker jag att vi ska börja sinnesundersöka varenda kvinna, för något fel är det.. Jag älskar min bror, min far, min sambo och min styvson trots att de är män.. Konstigt, eller? Ska karlar könsoperera sig för att få samma rättigheter och rätt att ha känslor. Många av oss kvinnor vill både äta kakan och ha den kvar.. Börja använd hjärnan!


n   arnetuuta - 03:55pm Jun 16, 2000 DST (25.) Reply

En man som slår sin kvinna är ingen man utan bara en rädd liten pojke.-Att dela upp den här frågan som e ganska komplex med många orsaker och skylla på männen enbart Är ungefär lika begåvat som att anklaga invandrarna för brottsligheten. -Tyvärr är det en ganska liten del av svenska män som slår sina kvinnor,en del av dem i frustration över psykiskt underläge gentemot kvinnorna.-Särskilt då det gäller barnavårdstvister och liknande där det så gott som uteslutande är och varit den kvinnliga sidan som gäller. -En man som gnäller över antingen fysisk eller psykisk misshandel från en kvinna räknas inte som en man och är tyvärr någon det skrattas åt.-Därför har vi ett stort mörkertal där som dols av skammen.-Detta är absolut inget som våra politiker kan göra något åt med bra resultat annat än deras egen egennytta i röstfiskandet från den kvinnliga gruppen tyvärr. -DEN KVINNA SOM BLIR SLAGEN HAR BARA EN SAK ATT GÖRA OCH DET ATT GÅ UT OCH BERÄTTA OM DET FÖR SIN OMGIVNING SAMT FLYTTA IFRÅN MANNEN. Går inte detta så koppla in polisen med flera och deras åtgärder,typ skydd,manlig fotboja, etc etc.


n   Cattis - 08:34pm Jun 16, 2000 DST (26.) Reply

USA har dödsstraff, det hjälper inte. De har lika mycket brott ändå.

Skall man komma tillrätta med problemet med kvinnor som misshandlar män så måste man nog gräva lite djupare än att skärpa straffet NÄR DET HAR HÄNT.

Ta reda på bakomliggande orsak, först då kan man göra något åt det.


n   PN - 09:11pm Jun 16, 2000 DST (27.) Reply

Till Gunne: Du vet inte hur jag är! eller vet du?

Men du har rätt i att det är föräldernas plikt att lära sina barn att visa hänsyn/respekt för andra, det gäller båda mamman och pappan om de bor under samma tak eller kommer överens om uppfrostran om sina barn.

Man har väl lov att önska att lagen kan ändras, jag säger inte att alla männ är våldsamma långt därifrån om man fick bort rötäggen så kan alla andra leva lyckliga i lung och ro.


n   Helena Lindell - 03:52am Jun 17, 2000 DST (28.) Reply

& det har även sociala gjort om dom stått bakom dej. Det finns faktiskt en lag som säger att du har en SKYLDIGHET att se till att barnen & deras far träffas. Detta gör att om du bryter mot lagen så kan han få vårdnaden om era barn om han går till rätten. Och hur kan du & sociala dömma honom till ev. alkoholmissbrukare efter en firmafest om så är fallet då är det nog många som är i farosonen att bli missbrukare! Jag hoppas att du tagit ditt förnuft till fånga & låter honom träffa sina barn för dom har inte gjort något & dom älskar nog sin pappa även om du inte gör detta. Som det är nu så straffar du även barnen & det är det dummaste du kan göra för det kommer att falla tillbaka på dej när dom blir större & då skulle jag inte vilja vara i dina kläder. Det du har gjort mot ditt ex. & dina barn kallas för psykisk misshandel enligt min åsikt. Tänk dej för!!! Låt barnen träffa sin far! Hälsningar Helena


n   Karin S - 09:29am Jun 17, 2000 DST (bortcensurerat av redaktören) Reply

Sverige har redan nu nog med RASLAGAR MOT MÄN. Nya lagar och högre straff hjälper inte.

Winberg tycker uppenbarligen det är OK att bedriva hets mot folkgrupp (männen).

Byt ut ordet man i Winbergs artikel mot (svart, vit, asiat, kvinna). Då först framträder en alldeles klar bild av vilken syn på sina medmänniskor som Winberg har !

Man måste ta reda på den bakomliggande orsaken tex UMGÄNGESSABOTAGE !!!!

Man kan fråga sig vad Winberg är ute efter. Skrapar man lite på den fina ytan och tittar på hennes uttalanden de senaste åren så framträder en klar bild av MANSHAT.

Varför gör inte Winberg processen kort med männen och inrättar koncentrationsläger? Så är hon av med sitt mansproblem

Inga fler raslagar.


n   Ann-Sofie von Holstein - 10:50am Jun 17, 2000 DST (29.) Reply

Till Helena Lindell (nr 30)

Det kanske inte var så bra trots allt att inte låta min exman få träffa barnen. Men det vet väl alla: det är den första "supen" som gör att du kan bli alkoholist och sedan misshandla, vilket min exman för övrigt gjorde när han gav mig en örfil ett år senare. I och för sig vet jag inte om han fortfarande drack då, tror inte det.

Förresten fick jag inte enbart stöd av de sociala myndigheterna när jag agerade som jag gjorde, dvs. inte lät honom få träffa barnen; utan även mina väninnor eftersom de har haft samma erfarenheter som jag.

Ann-Sofie von Holstein


n   S Vinberg - 02:44pm Jun 17, 2000 DST (30.) Reply

Våldet kommer från regeringen! Läs vidare... Jag undrar vad regeringen gör för att stävja våldet mot rödhåriga och glasögonprydda! Stoppa våldet från de som går omkring i jeans och T-shirt. För att stoppa en anledning till våld måste alla få vara lika inför lagen. Rödhåriga, glasögonprydda och jeans och T-shirtar. Som föräldrar är män och kvinnor inte lika inför svensk lag när det gäller barn och vårdnad. Ändra svensk lag... Justitieminister Laila Freivalds har i dagarna gjort en beundransvärd insats när hon lovar USA att ändra svensk lagstiftning. Amerikanska kongressen har enhälligt fördömt svensk vårdnadslagstiftning. Då ingreper justitieministern. Vilken kvinna! Hon borde också göra en insats när svenska föräldrar kräver förändringar. Men då tiger hon. Hon har tigit i TIO år. Men si när USA talar då händer det saker. Då blir det fart. Det är justitieminister Freivalds tystnad som har skapat så mycket våld i svenska hem...Borde inte regeringskollegorna kunna tala med varandra. Göra slut på det våld som de själva skapar? Eller är det endast svensk PEPPARKAKSEXPORT som kan få landets justitieminister att tala?


n   Krister Jansson - 09:12pm Jun 18, 2000 DST (31.) Reply

10 % Av 20000 anmälda brott leder till åtal.Resten då som inte leder till åtal?Ljuger dom eller vad beror det på.Hur många av dessa tio procent kan det vara som själva börjat bråket som slutat med att när mannen fredat sig själv så gott det går i vetskap om att om han tar i för hårt så tar kvinnan tillfället i akt och anmäler.Vilket oftast resulterar i att han åker dit.Där faller direkt lagen som säger att man får ta till det våld nöden kräver.En sak är säker att när en kvinna är arg som en katta och klorna åker ut får man göra vad man kan för att inte själv bli allt för misshandlad.Ett problem för att detta med mansmisshandel inte är så på tapeten är väl för att sådana som winberg tycker väl att vi machomän ska väl tåla en smäll eller två.Det gör vi också för det mesta eftersom vi redan i förväg vet att om vi anmäler får vi nästan sitta och skämmas inför en flinande polis eller liknande.Att det inte leder till åtal vet man också nästan i förväg.Visst finns det många som verkligen blir misshandlade men att observera är att det är nog ganska lika över lag.Misshandel är väl misshandel.Mans kvinno eller barn misshandel det är lika illa.Psykisk barnmisshandel exempelvis tror jag är väldigt vanlig.Vem står för den för det mesta.Ska inte uttala mig för mycket om det men vem tillbringar barnen mesta tiden med.Jo boendeföräldern när det gäller skillsmässor.Anmälningar till soc tror jag oftast är mot mamman av olika anledningar.Har själv nyligen fått tagit hand om min son efter att i tio års tid blivit psykiskt och fysiskt misshandlad av mamman.Jag visste inte pga att jag inte träffat honom mer än 6-8 ggr på dessa år(umgängessabotage/flytt till Norge) Hon hade enskild vårdnad för det skulle bara vara så för tio år sedan.Har AGV (automatisk gemensam vårdnad)som b.l.a FRIS förespråkar funnits då hade jag kunnat hindrat detta tidigare. Jämställdhet är väl knappast nånting i denna debatt artikel från en som ska vara jämställdhetsminister.Tycker det luktar diskriminering lång väg i alla fall.Jag är emot våld i alla dess former men måste ändå försvara det jag tror på.Äkta jämställdhet utan diskriminering. Jag är en glad och stolt FRISare som står för det vi tror på oavsett vad makthavare och andra tycker.FRIS lagförslag,grundsyn och remissvar om Ds 1999:57 är för mig A-O för att bla hindra barnmisshandel och konfliktupprorsmakare av alla slag. www.fris.just.nu KRISTER JANSSON/FRISare


n   Wilma Wedin 28 - 12:46pm Jun 19, 2000 DST (32.) Reply

Svar till Ann-Sofie (inlägg 32). Du har förverkat din rätt till att vara vårdnadshavare tycker jag. Hur skulle du reagera om din exman hade barnen och du satt i samma sits som han? Örfilen han gav dig ett år efter, det räknas som självförsvar, och det var nog lite mot vad han hade lust att göra. Förståeligt. Jag hoppas dina barn får veta hur du behandlat dem & deras far då de blir stora, då blir det inte nådigt för dig.. EGOIST!


n   Gunilla Andersson - 12:19am Jun 20, 2000 DST (33.) Reply

Jag vet inte hur vi ska få män att sluta slå.. kanske angripa orsaken? Båda könen misshandlar.. att man tar till våld beror i många fall, inte alla, men i många fall på hjälplöshet, ingen annan utväg och total förnedring.. som många män känner när kvinnorna tar ifrån dem barnen efter separationen. Jag förstår dem.


n   Sven - 01:33am Jun 21, 2000 DST (34.) Reply

ja lagarna måste minsann skärpas. det borde vara offentligt spöstraff. 100 piskrapp på bar rygg för en man som bevisligen har slagit en kvinna. vet hut svenska män, man slår inte kvinnfolk, de är ju av naturen och herren gud skapade betydligt svagare än oss


n   Zandra - 02:54pm Jun 21, 2000 DST (35.) Reply

MÄN slår inte kvinnor, det är YNKRYGGAR som slår kvinnor (och barn och där är ynkryggarna både kvinnor och män). Självklart ska den här lagen skärpas, liksom många andra lagar i vårt förlegade rättssystem!


n   Karin S - 08:39pm Jun 22, 2000 DST (36.) Reply

Inga fler raslagar mot män. Lagarna räcker till.

Staten måste angripa orsaken till problemet.

Det finns ingen undersökning om orsak och verkan.

Gör någonting åt umgängessabotage efter skilsmässa och separation.'

Det är alldeles för många kvinnor som misshandlar och dödar sina egna barn.

Varför hör man inget om det ?


n   Patrik 22 - 04:03am Jun 26, 2000 DST (37.) Reply

Finns det en särskild kvinnomisshandels lag som skiljer sig från den "vanliga" misshandeln? Debattfrågans formulering tyder ju på det.


n   Anders - 05:01pm Jun 26, 2000 DST (bortcensurerat av redaktören) Reply

Hur skall vi få män att sluta slå, lyder rubriken på debatten. Först vill jag göra klart följande så att mina avsikter inte missuppfattas. Det är ingalunda så att jag förespråkar våld i någon form oavsett om utövaren är man eller kvinna, men som man känner jag mig förföljd i Sverige. Kanske kommer jag närmare problematiken eftersom jag arbetar som läkare på en arbetsplats där majoriteten är kvinnor och där ämnet dagligen diskuteras.

Tyvärr diskuteras bara själva kvinnomisshandeln och inte orsaken till att det sker. Och det är oftast förståligt, då det finns lika många orsaker som misshandelstillfällen. Att misshandel sker är beklagligt och är ett uttryck på en individuell oförmåga att lösa sitt eget problem. Men orsaken till problemet ligger inte enbart hos mannen vilket rubriken till debatten verkar ge sken av. Jag konstaterar, att samhället i dag vidtar en rad olika åtgärder för att hjälpa de kvinnor som blir utsatta och det även i massmedia skrivs och debatteras, vilket självklart är bra om det hade varit hela sanningen bakom kvinnomisshandeln. Men debatten är också ensidig och i dag känner sig många gånger den svenska mannen som en brottsling, även om han inte har anledning till det.

Jag har talat med många män som lever under psykisk terror av sina fästmör och fruar och som inte vågar berätta hur de lider. Häromdagen talade jag med mannen som flyende sprang från sin fru som själv snubblade på sin klänning och ramlade på asfalten med resultat av ett sprucket ögonbryn. Hustrun gick till polisen och anklagade mannen för misshandel, vilket var lätt att tro på då hon kunde uppvisa en skada. Mannens möjligheter i den pågående vårdnadstvisten om deras gemensamma barn minskade avsevärt, om de inte helt försvann.

Det är viktigt att vi debatten även ser att det många gånger sker anmälningar om kvinnomisshandel i samband vid separationer och/eller vårdnadstvister. Det är i dag blivit alltför lätt för kvinnan att hänvisa till att hon blivit misshandlad för att vinna i tingsrätten. Något bevis behövs inte för att mannen skall misskrediteras, utan det räcker till och med att påstå att hon/kvinnan blivit misshandlad, men inte tidigare vågat anmäla mannen. Kvinnofrid utnyttjas nu många gånger av kvinnor i vårdnadstvister och pekar i stället på bristerna i samhällets stöd- och hjälpfunktioner vid de separationer där föräldrarna behöver utomstående hjälp.

Att kvinnor utnyttjar sitt överläge mot män i vårdnadstvister och ofta missbrukar sin ställning som misshandlade offer men rättfärdigar sitt eget handlande, visade sig allra tydligast för bara någon månad i Aftonbladet då föreningen FRIS (Föräldrar i Sverige) artikel debatterades. Rubriken löd "Ska båda föräldrarna erkännas som vårdnadshavare? ", vilket väckte upprörda känslor hos företrädarna för föreningen Fågel Fenix, en förening som stödjer misshandlade kvinnor.

Företrädarna för Fågel Fenix började omedelbart i debatten med att angripa föreningen FRIS och deras enskilda medlemmar. Under debatten kom fram att vissa medlemmar i Fågel Fenix bedrivit en hetsjakt på flera av medlemmarna i FRIS. När jag kontaktade några av FRIS medlemmar fick jag veta att de och även deras flickvänner trakasserats privat och på arbetsplatser under lång tid. Någon hade mordhotats och många hade utsatts för ingrepp i deras privata datorer. Fågel Fenix företrädare gjorde ingen hemlighet av och beskrev utförligt på sina egna hemsidor att de hade tillgång till den interna information som medlemmarna inom FRIS använde sig utav. Det som skiljde debatten från ett äktenskapligt gräl inom hemmets väggar var det faktum att de båda parterna inte kände varandra personligen och båda parter hade möjligheten att sluta gräla, vilket de inte gjorde, förrän debattsidan togs ner av Aftonbladet. Sambandet mellan vårdnadstvister där fäder söker umgänge eller vårdnad och kvinnomisshandel kunde inte demonstrerats på bättre sätt.

Debatten var intressant eftersom den även tydligt belyste, att diskussionen om kvinnomisshandel många gånger i stället handlar om att kvinnan undviker att titta på sin egen delaktighet i problemet. Det normala beteendemönstret för en misshandlad människa är att undvika dem som hon anser skada henne. Men genom hetsjakt, personangrepp och ovilja att lösa en gemensam fråga sökte i stället företrädarna för Fågel Fenix konflikt och visade i stället att kvinnan själv ofta är en stor del av orsaken till sin egen misshandel.

Den sidan av diskussionen kommer aldrig fram i massmedia , och den behöver debatteras.


n   FRIS - Föräldrar i Sverige - 10:08pm Jun 26, 2000 DST (38.) Reply

Jämställdhetsminister Margareta Winberg underlåter i sitt inlägg "Våldet mot kvinnor måste bekämpas med alla medel" (15 juni) att diskutera orsakerna till det påstådda våldet. Inte heller nämns ett enda ord om våldet mot män.

I vår grupp finns fäder som misshandlats/s av kvinnor, för att inte tala om alla de som trakasseras av umgängessaboterande mödrar. Men det vill Winberg inte diskutera, utan på med skygglapparna och slå vakt om kvinnorna. Inget fel i det, bara hon kunde se myntets bägge sidor och värna även männens trygghet, ja inse att det är medborgarfrid vi behöver – inte bara kvinnofrid.

Brottsbalken bestraffar enbart umgängesföräldern ( oftast pappan) när det gäller egenmäktighet med barn, men en vårdnadshavare som saboterar umgänget gång efter annan kommer helt undan. Mot det finns alltså ingen sanktion i lagen. Det kanske inte är skärpta lagar mot våld vi i första hand behöver, Winberg, utan lagar grundad på rättvisa och jämställdhet, dvs. lagar som förebygger våld.

En demokratisk regering ska verka för fäders och mödrars likhet inför lagen och följaktligen undanröja betingelserna för det våld som är effekten av ett orättvist system. Att det finns sjuka och obalanserade människor som slår, det är en sak, men att systemet konsekvent förtrycker (om uttrycket tillåts) ett ”friskt” kön får de fötroendevalda ta på sig.

Vill man belysa problemet på djupet måste också Winberg förstå att bjuda in till Nationella rådet inte bara kvinnojourer utan även representanter från Sveriges övriga population. Annars riskerar utfallet här att bli lika uselt som det blivit när det gäller lagen om underhållsstöd: 70.000 underhållsskyldiga (mestadels män) förpassade till kronofogden, till följd av regeringens nonchalans och brist på lyhördhet. Redan 1996 varnade vi Aftonbladets debattsida för de konsekvenserna. Men ingen ansvarig brydde sig. Nu i dagarna efter att allt gått åt pipan har Socialdepartementet öppet erkänt att deras politik misslyckats och att underhållssystemet varit ”konfliftdrivande”.

Några tips till Margareta Winberg för att åtminstone stävja det våld som mer eller mindre är en ren effekt av diskrimineringen av fäder är, utöver skrotningen av underhållslagen och sanktioner mot umgängessabotörer, att erkänna även fäder som vårdnadshavare (olämpliga borträknade) samt lagstifta om dubbel folkbokföring så får bägge föräldrar (när de är separerade) bidragen, inte bara ”boföräldern”. Och barnen de får två hem.

Kränkning och förtryck är själva grogrunden för våld. Stoppa det!

Lennart Westman & Christina Wallsten FRIS – Föräldrar i Sverige www.fris.just.nun   Carina - 03:59pm Jun 27, 2000 DST (39.) Reply

Har ni inte missuppfattat hela saken? Krånglande mödrar och kvinnor som misshandlar män kan man nog diskutera hur mycket som helst men blanda inte ihop det med kvinnomisshandel! Kvinnor ska inte behöva ta emot ett enda slag av en man. Självklart ska lagstiftningen vara glasklar på den punkten och en avsevärd höjning av straffen emotses. Kanske kan nuvarande föräldrar till små pojkar uppfostra sina telningar till att uppföra sig vuxet och inte ta till nävarna så fort argumenten tryter. En man som misshandlar sin maka (sina barns mor)bör låsas in på längsta möjliga tid för att få resten av familjen att kunna leva i lugn och ro. Ingen misshandlande man bör få behålla vårdnaden om barnen eller få del av boet vid delning. Dessutom bör poliser och domstolsväsendet utbildas att tro även på vad en kvinna säger och inte lita enbart på sina vänner männen. Ibland tror jag att de milda domarna mot misshandlande män grundar sig att polisen och domstolarna är befolkade med likasinnade.


n   Carina - 04:43pm Jun 27, 2000 DST (40.) Reply

En kvinna kan aldrig någonsin vara orsaken till sin egen misshandel såvida hon inte slår sig själv!


n   Nils Öjerhag - 08:11pm Jun 27, 2000 DST (41.) Reply

Replik på Carinas inlägg nr 43:

Roade mig med att byta ordet kvinna mot man i Carinas inlägg ovan: och si. då föll helt plötsligt bitarna på plats.

En kvinna som misshandlar/trakasserar/umgängessaboterar för sin exman (sina barns far)bör låsas in på längsta möjliga tid för att få resten av familjen att kunna leva i lugn och ro. Ingen misshandlande/trakasserande/umgängessaboterande kvinna bör få behålla vårdnaden om barnen.

mvh Nils Öjerhag


n   Karin S - 08:36pm Jun 27, 2000 DST (42.) Reply

Svar till Carina

Har ni inte missuppfattat hela saken? Krånglande fädrer och män som misshandlar kvinnor kan man nog diskutera hur mycket som helst men blanda inte ihop det med mansmisshandel!

Män ska inte behöva ta emot ett enda slag av en kvinna. Självklart ska lagstiftningen vara glasklar på den punkten och en avsevärd höjning av straffen emotses. Kanske kan nuvarande föräldrar till små pojkar uppfostra sina telningar till att uppföra sig vuxet och inte ta till nävarna så fort argumenten tryter.

Det hör ju till saken att våra barn uppfostras av kvinnor idag !

En kvinna som misshandlar sin make (sina barns far)bör låsas in på längsta möjliga tid för att få resten av familjen att kunna leva i lugn och ro.

Ingen misshandlande kvinna bör få behålla vårdnaden om barnen eller få del av boet vid delning. Dessutom bör poliser och domstolsväsendet utbildas att tro även på vad en man säger och inte lita enbart på sina vänner kvinnorna.

Ibland tror jag att de milda domarna mot misshandlande kvinnor grundar sig att polisen och domstolarna är befolkade med likasinnade.


n   Carina - 11:29am Jun 28, 2000 DST (43.) Reply

Kan du inte tänka själv? Du ägnar dig åt att diskutera på sandlådenivå. Misshandel är inget att göra sig lustig över!


n   Carina - 11:30am Jun 28, 2000 DST (44.) Reply

Jag tycker INTE att en umgängessaboterande kvinna förtjänar att bli misshandlad. Använd din energi på att debattera skärpta lagar mot detta beteende istället för att visa hur patetisk du är utan egna ideer.


n   Nils Öjerhag - 04:17pm Jun 28, 2000 DST (45.) Reply

Svar till Carina nr 52:

Carina, jag antar att det är mig du vänder dig till i inlägg nr. 52. Men skriv då det så att man begriper vem du talar till.

"Använd din energi på att debattera skärpta lagar mot detta beteende istället för att visa hur patetisk du är utan egna ideer". Skriver du. Det är ett korkat och insöat argument. Så länge du förfäktar den hållningen kommer jag bara att vända på det hela, dvs.: "Använd din energi på att debattera skärpta lagar mot umgänessaboterande mödrar istället för att visa hur patetisk du är utan egna ideer".

Förstår du nu att ditt resonemang är befängt. ..."patetisk utan egna idéer...." Jo, jag tackar jag. Du har dina idéer, jag mina. Frågan är bara: vem är mest patetisk av oss två? Svar: Du.

hälsn. Nils Öjerhag
n   Hammer o Tammer - 06:19pm Jun 28, 2000 DST (bortcensurerat av redaktören.) Reply

Svar till Carina nr 43.

Jag håller med dig att det skall vara skärpta straff. Misshandel är brutalt och fruktansvärt. Jag har sett offren själv många gånger. Samtidigt tycker jag att när någon "hackar" någons hemdator med datorvirus skall jämställas med våldtäkt. Något som blivit populärt att roa sig med bland ultrafeminister. Framför allt sterlia ultarfeminister med starka band till psykvården.

För det brottet finns det i dag inget känt straff som räcker till. Våldtäckskvinnor och våldtäcksmän förtjänar ingen, ingen, absolut ingen nåd. Till vilket pris som helst.

Det är tur att vi har internetpoliser i Eskilstuna som tar hand om sådant.


n   Hammer Tammer - 08:55pm Jun 28, 2000 DST (bortcensurerat av redaktören) Reply

Jag håller helt med. Det är riktigt sjuka, sjuka kvinnosvin. Riktigt vrickat sjuka kvinnosvin, sterila KVINNOSVIN som våldtar män genom att hacka deras datorer och sprider datorvirus. För dem gäller tydligen inga lagar, och så skall de behandlas därefter.

Du kanske skulle ha nytta av dem Margatera Winberg när du diskuterar hur våldet skall stoppas. Du kan ju börja med dessa internetterorister. Och du vet ju vart på internet du skall vända dig ! Alla vet ju vilka de är. Du är torftig.
n   Robban.. - 01:26pm Jun 29, 2000 DST (47.) Reply

det tråkiga e att förmodligen många här som säger att kvinnomisshandel e fruktansvärt förmodligen redan misshandlar sin partner..


n   ARNKR - 03:29pm Jul 3, 2000 DST (48.) Reply

Nej..den behövs inte skärpas!!!! Se till att få bukt med män som slås med män först!!! När man fått det kommer kvinnomisshanden att av ta också!!!!!!


n   James - 10:05am Jul 4, 2000 DST (bortcensurerat av redaktören) Reply

I så fall skall man inte lära sig vad som lärs ut på hemsidan för misshandlade kvinnor, Fågel feninx. Där får man beskrivit hur kvinnor verkligen misshandlar män med dödande slag mot halsen. Mycket otrevlig läsning. Och de kallar sig offer.Sådan sida har myntet när det handlar om mishandlade kvinnor.Sanningen och lögnen.


n   Christina Wallsten - 10:16am Jul 4, 2000 DST (49.) Reply

Alla vet nog att misshandel är fel, vare sig det handlar om en människa eller ett djur, men vem har egentligen tagit itu med orsaken? Det är så många orättvisor i samhället idag och det sista man har då man gjort allt är nog att ta till våld, en del gör det snabbare än andra. Det är klart att det är fel, men det är en försvarsmekanism som utlöses av hjälplöshet, och många misshandelsfall av både KVINNOR & MÄN skulle kunna undvikas om vår lag var bättre och mer jämställd. Idag t.ex så är det väl klart att en man reagerar med panik om kvinnan vill lämna honom om de har barn ihop, för om inte hon känner för att vara "snäll" så förlorar han ganska säkert barnen också. Många mödrar separerar och drar till en annan ort med barnen och umgängessaboterar helt lagligt. DET är fördjävligt om något. Jag försvarar INTE misshandel, men man kan ju förstå orsaken ibland.. vi är alla mänskliga.


n   Christina Wallsten - 01:03pm Jul 4, 2000 DST (50.) Reply

Det verkar som att denna debatt börjar urarta, helt i onödan. Är vi inte alla överens om att misshandel är fel? Borde man inte först ge sig på roten till det onda, anledningen till att någon misshandlar? Man kan skärpa lagen hur mycket som helst, det gör knappast någon skillnad, men ta bort anledningen till att det går så långt som misshandel så besparas många kvinnor, män & barn lidande. Självklart finns sjuka människor som misshandlar utan anledning, men de är få som tur är, och de bör spärras in för vård och straff. Ingen anledning är tillräcklig för misshandel tänker nog många men om en människa blir pressad länge nog, kanske terroriserad och utsatt för psykisk misshandel av någon som själv mår dåligt så brister självbehärskningen förr eller senare. Det är självförsvar.


n   Maria Nilsson - 01:39pm Jul 4, 2000 DST (bortcensurerat av redaktören) Reply

Det är synd att löjliga små inlägg som t.ex Carina (ovan) inte raderas för det förstör en annars seriös debatt. Alla får ha sin egen åsikt och misshandel är fel, det vet vi redan. Så det är nog ganska vettigt att diskutera varför en del misshandlar då.


n   Jan Nilsson - 09:26am Jul 5, 2000 DST (51.) Reply

Män och kvinnor misshandlar ofta på olika sätt och slutändan handlar det om att få bukt med spelet "makt och maktlöshet". Det är ur detta spel offer och gärningsmän föds och hur man uttrycker detta har en viss könsrelaterad vinkling, män misshandlar oftast rent fysikt medan kvinnor oftst använder sig av psykisk våld. Inget av detta är acceptabelt. Och det enda sättet att komma tillrätta med problematiken är att varje kvinna och varje man helt ärligt frågar sig själv "På vilket sätt bidrar jag till ojämlikheten mellan man och kvinna, på vilket sätt terroriserar jag det motsatta könet?" Givetvis är det så att det även förekommer förtryck män emellan likaså som kvinnor emellan och inte att förglömma vuxnas förtryck mot barn. Det är infantilt att tro att endast en part är skyldig till den problmatik som finns människor emellan.


n   Susanne Sternlo - 03:40pm Jul 7, 2000 DST (52.) Reply

Till alla!

Diskussioner om misshandel är känsliga och det är lätt att det urartar. Det vore synd. Jag vill härmed göra klart för alla som debatterar att frågan gällde huruvida lagarna ska skärpas, samt hur vi ska få män att sluta slå! Jag vill starkt rekommendera att ni håller er till det ämnet om ni vill diskutera här.

Att skriva inlägg som enbart syftar till att smutskasta föreningar och privatpersoner är inte acceptabelt. Aftonbladets diskussioner är inte till för att misskreditera någon utan för att vi ska kunna debattera aktuella ämnen under trevliga former. Jag anser att en hel del av debattinläggen här klart gått över gränsen, och om denna varning inte uppmärksammas kan jag tvingas stänga konferensen.

Er övriga vill jag be om ursäkt, det är alltid ett fåtal som förstör för majoriteten. Jag tycker det vore uppriktigt synd att behöva stänga konferensen eftersom det är ett viktigt ämne som förtjänar att diskuteras ordentligt. Men det kräver att alla kan respektera varandra och att all eventuell agg avhandlas privat.

Vänliga hälsningar
Susanne Sternlo
Aftonbladet Nya Medier


n   Krister Jansson - 09:16pm Jul 7, 2000 DST (53.) Reply

Till:Susanne Sternlo. Visst är det synd att det ska saboteras i debatter med personangrepp mot gemene man och grupper,det håller jag med om.Men att det frångås bitvis i ämnet är väl nästan omöjligt att komma ifrån helt.Ok rör det inte ämnet i fråga alls,då är det en annan sak. För egen del talar jag mycket om umgängessabotage och vad det Kan och leder till.Jag vill påpeka att det inte bara är av vikt hur vi ska stoppa kvinnomisshandel.Hur du än vrider och vänder på det så finns alltid barn och män med i sammanhanget.Mansmisshandel är nog inte så ovanligt som många tror,skillnaden är nog att den döljs bättre.Barnmisshandel står ju faktiskt en hel del av kvinnorna för enl statistik.Är nog lätt gjort att en ex mamma som slår sitt barn kontinuerligt även kommer att ligga i riskzonen för att bli en sk misshandlare.Därför tycker jag det är viktigt att bemöta alla tänkbara anledningar som kan finnas.Umgängessabotage,fysisk och psykisk barn och mansmisshandel är nåt vi verkligen borde ägna mer tid åt.Garanterat skulle vi även få bukt med en del av kvinnomisshandeln då.Ett stort problem är att det verkar inte som man vill ha en debatt i detta ämne.Jag har själv skrivit debatt artiklar till er förut ang detta och då fått svaret att:Vi kan tyvärr inte e.t.c men om du kortar väsentligt kanske det kommer i en annan situation eller att det kan komma in på insändarsidan.Det har jag gjort,men ändock ingen respons från Aftonbladet.Korta ner förresten dom flesta debattartiklarna är längre än mina.Har fått för mig att detta är ett standardsvar.Detta är ändock ett viktigt ämne som blir mer och mer aktuellt i samband med att det blir fler och fler ensamstående med barn i sverige.

M,v,h Krister Jansson/FRISare


n   nysysop - 03:41pm Jul 24, 2000 DST (53.1) Reply

Hej Krister!

Jag håller med dig om att även mansmisshandel och dylikt är något som både ska och bör diskuteras. Det var inte den typen av missbruk jag menade. Vad jag sa är att det inte är meningen att Aftonbladets diskussionsforum ska användas till att misskreditera organisationer och privatpersoner. Vilket tyvärr har gjorts vid upprepade tillfällen.

Vad gäller papperstidningens insändarsidor så tillhör papperstidningen ett helt annat bolag och jag kan inte påverka deras rutiner.

Vänliga hälsningar
Susanne Sternlo
Aftonbladet Nya Medier


n   Georg Thullberg - 11:49pm Jul 9, 2000 DST (54.) Reply

Vad menar du, Susanne Sternlo, när du säger att "det är ett fåtal som förstör för majoriteten"? Jag har läst igenom samtliga inlägg i den här konferensen och jag kan inte finna ett enda som uppfyller ditt krav på "tyglade känslor", vilket leder till två slutsatser:

1. Diskussionsdeltagarna har tagit frågan (hur vi ska minska kvinnovåldet) på största allvar och framför sina uppriktiga åsikter och erfarenheter angående våldets orsaker. Med andra ord, deltagarna HÅLLER sig till ämnet!

2. Om vi skulle exkludera de inlägg som inte faller inom de ramar du anger ("under trevliga former debattera aktuella ämnen"), ja då skulle det inte bli någon debatt alls.

Så när du säger att du efterlyser en "seriös" diskussion, menar du då egentligen inte att du vill se ett antal inlägg som menlöst rapar upp alla politiskt korrekta floskler om hur snyftelisynd det är om de stackars kvinnorna i det brutala manssamhället?


n   nysysop - 03:35pm Jul 24, 2000 DST (54.1) Reply

Hej Georg!

Inte alls! Vad jag menar är att debatten inte ska bli ett forum för att misskreditera människor och organisationer. Det är inte ok att beskriva någon som sjuka kvinnorsvin, till exempel.

Vänliga hälsningar
Susanne Sternlo
Aftonbladet Nya Medier


n   Katolska kalimnka - 10:10pm Jul 10, 2000 DST (55.) Reply

Jag har ett förslag på hur vi löser det hela i vårt mångkulturella land. Vi lär oss av vad våra muslimska vänner alltid hållt fast vid.

1. Kvinnan skall bära slöja 2. Kvinnan skall inte ha sex före äktenskapet. 3. Automatisk enskild vårdnad av barn till fadern vid separation. 4. Om kvinnan varit otrogen, så stenas hon ihjäl. 5. En kvinna mår bra av att veta sina gränser. Det visste man redan på kristi tid.

Och "vips" var alla problem med kvinnomisshandel borta. Än idag fungerar dessa gamla seder. Varför lär vi oss aldrig av dem.


n   Anders - 10:54am Jul 16, 2000 DST (bortcensurerat av redaktören) Reply

När kommer ledarna för Fågel Fenix med ett uttalande om hur vi skall få slut på kvinnomisshandeln? Fågel Fenix är ju en organisation för att "hjälpa" kvinnor i tingsrätter och i misshandelsärenden.

Har de inga lösningar och förslag?


n   Krister Hedrén - 06:25pm Jul 16, 2000 DST (56.) Reply

Läste härom dagen i Aftonbladet.se om kvinnan som haft sex med sin 14-årige elev. Hoppas att tidningen inser följderna av att publicera artikeln på det viset som gjorts. Jag vill påstå att det bara ökar på den vanliga förvrängda bilden av att män som har fullt legitima förhållanden med yngre kvinnor är hemska pedofiler, medan det anses exotiskt och "käckt" när en kvinna tar sig en yngre älskare. Här har en kvinna gjort sig skyldig till klara övergrepp mot en förståndshandikappad pojke och vad gör Aftonbladet? Jo, tidningen publicerar en nästan såpaaktig artikel, där KVINNAN framstår som offret. Pojken då? Det faktum att hon har begått ett grovt straffbart brott? Signalerna som sänds ut är att det är helt ok för kvinnor att begå sådana brott, medan män ska hängas ut och lynchas. Givetvis ska varje form av övergrepp bestraffas, jag vill inte på något vis rättfärdiga mäns övergrepp, men det måste gälla lika inför lagen. Unga pojkar och unga män har svårt nog idag att förstå vad som förväntas av dem, och det beror inte på andra män utan på att de aldrig får den hjälp av samhället som de behöver. Jag skulle önska att tidningen klart tog avstånd från denna kvinnas agerande.


n   Cattis - 10:42am Jul 17, 2000 DST (57.) Reply

Några patentlösningar finns det inte men en hel drös med förslag. Och att vara sarkastisk och ironisk är dessvärre dålig stil. Och jag ska väl tillägga att jag _inte_ tillhör Fenix. Men jag tillhör skaran misshandlade kvinnor och jobbar även till vardags med att hjälpa kvinnor som behöver hjälp i olika former.


n   Anders - 10:11am Jul 17, 2000 DST (bortcensurerat av redaktören) Reply

På fågel Fenix anslagstavla håller nu dessa misshandlade kvinnor igen med att refusera debattinläggen som Fris medlemmarna skriver.

Precis som i verkligheten så förvränger misshandlade kvinnor sanningen, och på samma sätt upprepar sig historien. Kvinnan har en delaktighet och ett medansvar i att hon blir misshandlad.

Till FRIS- folket vill jag säga. Debattera inte kvinnomisshandel med Fenix, utan gör det offentligt på Aftonbladet där reglerna är normala och inte förljugna.

Mvh Anders


n   Cattis - 10:43am Jul 17, 2000 DST (58.) Reply

Misshandlade kvinnor har inte för vana att förvränga verkligheten. Det finns absolut ingen som helst anledning till det.


n   Christina Wallsten - 03:20pm Jul 17, 2000 DST (59.) Reply

Jag håller med Anders till viss del, men inte att misshandlade kvinnor förvränger sanningen, det tror jag inte.

Kvinnomisshandel är hemskt, och de flesta som blir misshandlade, kanske 98% har ingen del i att de blir misshandlade men det finns de som ljuger om det, det gör det. ¨Väldigt fult då det drabbar de som verkligen är misshandlade, deras trovärdighet minskar ju och det är fel.

Det finns aldrig några ursäkter för att misshandla någon men det gäller alla, både kvinnor & män.

Nu är det ju nästan synd om männen i Sverige, de förföljs ju av vissa grupper och hamnar i underläge i vårdnadsfrågar mm därför att vissa rötägg misshandlar. Kvinnor är också misshandlare, speciellt då det gäller psykisk misshandel.

Inget ska accepteras!


n   zeb` - 07:48pm Jul 17, 2000 DST (60.) Reply

->Anders, #69, istället för att köra med direkta lögner mm. titta vad det är som har refuserats på nämnda anslagstavla och lyssna inte på hörsägen, det som har tagits bort är telefonnummer som vissa medlemmar i fris har lagt dit i förhoppningen om att kunna komma med argument typ att de är förföljda mm. Är det fel av nämnda förening?

Fenix, en förening eller sammanslutning av såväl kvinnor som män, mestadels kvinnor då det är dem de riktar sig till, där de inblandade öppet kan diskutera om problemen sinsemellan utan att bli bespäckade som de oftast blir av samhället. I Sverige var det 1998 över 19.000 anmälda misshandels fall mot kvinnor, många lätta men även många svåra misshandel, att försöka förringa det dessa kvinnor och män defacto har genomgått visar inte på annat än en låg empatitröskel från belackaren.

Sedan, att på en offentlig debattsida där allmänna åsikter skall uttryckas att här ge "luft" åt ens egna åsikter om en förening i hopp om att detta får stå obemött är tråkigt och jag har full förståelse för redaktörens tankegångar om att stänga forumet om detta missförhållande inte kommer tillrätta, samma regler gäller på Fenix sida, där vissa debatörer har svårt för att hålla sig till ämnet.
Nog om det.

Avslutningsvis, att få en "man" att sluta slå en kvinna, är nog tyvärr svårt då den "mannen" måste ha ett mindervärdes komplex av det mer komplexa slaget, vilket inte botas med mindre än ycket långa fängelsestraff så att dessa kvinnor OCH barn kan leva i trygghet, vetandes att deras missdådare inte kan komma och förpesta deras tillvaro på det att såväl barnet som kvinnan får och KAN leva ett normalt liv igen utan rädsla och i trygghet
Tack för ordet


n   Kjell Boman - 07:51pm Jul 17, 2000 DST (61.) Reply

Kan bara konstarea att debatten snabbt förfallit till underlivsnivå även på den här sidan.... Eller lägre. Umgängessabotage är INTE den primära orsaken till misshandel, utan misshandeln är i många fall orsaken till s.k. umgängessabotage.... Vissa av dom s.k. män som skriver här (och en del kvinnor) är helt klart inte lämpliga som föräldrar, då dom förspråkar våld i olika former mot alla om inte har samma åsikter som dom...... Men det är ju klart, där orden tryter, tar nävarna vid..... Angående refuseringarna på Fenix, så är det för att vissa (inte alla) inte kan hålla sig till dom enkla regler som finns där.... Och att det faktiskt finns viktigare saker för dom tjejerna att diskutera. Och dom som inte kan acceptera att Fenix är för tjejer som blivit misshandlade och i många fall utsatta för mord/dråpförsök, tycker jag ska låta bli att titta in där.... Vill bara avsluta med att konstatera att våld ALDRIG får förekomma mot någon, annat än där våra lagar tillåter detta. Och det gör dom inte i "uppfostringssyfte" eller som argument i familjekonflikter..... Ska det vara så svårt att fatta? För så här är det (läs noga alla ni som tror att det är ok att klippa till efter det ni uppfattar som provokation); VÅLD (Eller annan brottslig gärning, som juristerna uttrycker sig) ÄR ALLTID GÄRNINGSMANNENS ANSVAR, INGET ANNAT!!!!! Men med tanke på hur vissa uttrycker sig, så kommer vi inte bort från såna resonemang....


n   zeb` - 07:57pm Jul 17, 2000 DST (62.) Reply

->Anders, att misshandlade kvinnor ljuger om sina erfarenheter.. de finns i många fall dokumenterade i polisrapporter och foto... menar du på fullaste allvar att dessa är fabricerade?

->Christina, samma sak som du säger om kvinnan gäller i större utsträckning för mannen, det FINNS inget godtagbart skäl för en man att slå en kvinna ALDRIG någonsin.

Men tyvärr finns det de som gör det, men att dessa skulle påverka några siffror i dagens Sverige är knappast troligt då de inte finns enligt lagen, alla misshandlare och t.o.m. mördare TILLDÖMS umgänge med barnen, sedan undrar vissa över sk. umgängessabotage...

Per årsbas i skilsmässor så är det endast i styvt 3.000 fall per år som paret inte kommer överens om vårdnaden i. dessa tre tusen fall utgör ett total på under 10% av fallen att tänka på vid krav av lagförslagsändringar mm. lagen fungerar för det stora flertalet som det är idagsläget eller hur?

Denna andel som det inte fungerar på ska man titta närmare på omständigheterna på, misshandel mentalt eller psykiskt, incest, mm utgör nog en betydande del av dessa fall. Vad är då det rätta att göra? enligt mitt förmenande så är det enda rätta att i sådana lägen se till att förövaren inte får något mer umgänge med barnen så att familjen kan börja ett nytt tryggt liv utan rädsla för vad missdådaren kommer att hitta på nästa gång...
tack för ordet


n   Christina Wallsten - 11:00pm Jul 17, 2000 DST (63.) Reply

Till Zeb:

Håller INTE med dig att lagen fungerar, aldrig.

Kvinnomisshandel är hemskt, och ingen försvarar väl det? Fast jag tycker inte att det har något med vårdnadsfrågor att göra, ska lagen utformas på att män är kvinnomisshandlare? Sedan kan du vara säker på att det är betydligt fler än 3000 per år som inte kommer överens om umgänget, men många avstår från att gå till domstol för barnens skull. Sedan innebär ju 3000 par att väldigt många barn far illa.

Till Kjell Boman: VEM har sagt att umgängessabotage är den primära orsaken till misshandel???


n   Christina Wallsten - 11:00pm Jul 17, 2000 DST (64.) Reply

En sak till:

Nej, jag tycker inte att just lagen om kvinnomisshandel bör skärpas mer.

Lagen om ALLA TYPER av misshandel, även psykisk, borde skärpas rejält!


n   Anders - 01:06pm Jul 18, 2000 DST (65.) Reply

Christina

Helt rätt.....där slog du huvudet på spiken. Det är nämligen ingen könsfråga. mvh


n   Karin S - 01:19pm Jul 18, 2000 DST (bortcensurerat av redaktören) * Reply

Håller med Sternlo om att debatten måste hållas saklig. Det är idag ca 20 000 anmälningar om kvinnomisshandel och 1/10 av dessa leder till fällande dom dvs ca 2000. Enligt Winberg i artikeln så slänger hon siffror som att ett par tusen kvinnor om dagen misshandlas i Sverige vilket skulle ge ca 700 000 kvinnor som misshandlas per år.

Så länge inte ens Winberg kan hålla sig till saken och föra fram fakta så finns heller inget utrymme för en saklig debatt om den allvarliga frågan om kvinnomisshandel.

Det Winberg borde ta upp är "skall straffen skärpas för falska anmälningar om misshandel eller andra kvinnorelaterade brott" eftersom idag anmäls tio gånger så många brott än som leder till fällande dom.

2000 fällande domar, 18 000 falska anmälningar. Det synes vara så att Winberg uttrycker sin egen frustration över män och mer är ute efter att sätta dit än fler män på falska grunder än vad som görs idag.

Mycket märkligt att inte Winberg tar upp alla de fall då män dömts för incsest och annat på falska grunder. Det finns idag inget enskilt brott som det blivit resning i HD för så många gånger som just incsest med skyhöga skadestånd som följd. Alla dömda i svensk domstol på falska grunder. När får vi se Winberg ta upp dessa justitiemord ?

Beträffande Fenix så är dessa fyllda av manshat och bedriver förföljelse av enskilda män och invandrare allt under åberopande av att de arbetar mot kvinnomisshandel. Om man skrapar lite på Fenix yta så inser man snabbt varför dessa kvinnor blivit misshandlade. De väljer alltid konflikt och saknar de spärrar som vanliga människor har dvs att undvika den som kan skada personen ifråga vilket är det normala. Fenix paroll synes alltid vara konflikt och provokation vilket visar att dessa kvinnor själva är en stor del av sin egen misshandel.

Fler och fler kvinnor och män engagerar sig nu mot det manshat som Winberg och inte minst Aftonbladet sprider i samhället. Det är bra. Då kanske vi till slut kan få en nyanserad debatt som handlar om vad som skall göras åt de 18 000 falska anmälningar mot män.


n   zeb` - 01:21pm Jul 18, 2000 DST (66.) Reply

->Christina, #76 #77, att inte hålla med om att en lagåtstramning behövs som bevisligen inte fungerar som den är skriven idagsläget är det inte lite väl naivt. Nåja, min åsikt är ivarjefall den att ingen har rätt att misshandla en annan i synnerhet inte då det är frågan om en man som slår en kvinna, denna kodex sträcker sig långt tillbaka i tiden men avskaffades som så mycket annat på 70-talet då vi alla är jämlikar...

Daltandet med misshandlare har nått den nivån att det är säkrare för offren själv att vistat inne i dessa faciliteter än det många gånger är för dem att vistat ute i det fria, är det ett sådant "samhälle" vi strävar efter så är vi en god bit på väg dit som det är med en kostant ökande spiral i våld mot kvinnor, ett handlande som för 30år sedan skulle ha renderat missdådaren fängelsestraff ett kännbart sådant. <br<tack för ordet


n   Helena Lindell - 05:15pm Jul 18, 2000 DST (67.) Reply

Om jag nu valt att bli misshandlad då hade jag väl inte flytt från min banneman utan då hade jag ju stannat kvar, eller hur! Men nu är det så att jag inte valde att bli misshandlad & jag tyckte inte om det heller. Jag skulle vilja veta hur NORMALA människor gör för att undvika misshandel för om DU har ett svar på detta så kan vi ju avsluta denna debatt för då kan vi ju göra som du säger att normala människor gör. & hur vet man om den person man är involverad med är en person som kan skada? Kan även säga att JAG är inte fylld av mans hat utan lever i ett NORMALT förhållande i dag, men jag är som sagt var väldigt nyfiken på hur vanliga människor undviker misshandel! MVH Helena Lindell


n   Kia Hansson - 09:37pm Jul 18, 2000 DST (68.) Reply

Är bara tvungen att svara på ett inlägg ovan ifrån "Karin S"...

Karin skrev:. Enligt Winberg i artikeln så slänger hon siffror som att ett par tusen kvinnor om dagen misshandlas i Sverige vilket skulle ge ca 700 000 kvinnor som misshandlas per år.

Jag svarar: Du har inte funderat över ifall det är SAMMA kvinnor som misshandlas?? Eller tror du att alla kvinnor som lever i ett misshandelsförhållande blir slagna EN gång var?????

Karin igen:2000 fällande domar, 18 000 falska anmälningar

Jag svarar: Hur i hela världen kan du få de ca 18000 anmälningarna att bli falska? Vet du hur svårt det är att ordna bevis på en misshandel som pågått länge? det brukar inte finnas särskilt många vittnen osv. Jag tror snarare att de 18000 anmälningarna som ej lett till åtal är ett bevis för att lagen inte fungerar i sådana här fall.

Karin fortsätter:Beträffande Fenix så är dessa fyllda av manshat och bedriver förföljelse av enskilda män och invandrare allt under åberopande av att de arbetar mot kvinnomisshandel.

jag svarar: Allvarligt talat... Hur kan du få Fenix till att förfölja invandrare? Jag förstår att fenix inte vill debattera om ett sådant här allvarligt ämne när nivån på den här sidan är lägre än lägst. Mvh


n   Karin S - 09:38pm Jul 18, 2000 DST (69.) Reply

Det döms ca 2000 män varje år för kvinnomisshandel i Sverige. Winberg vill uppenbarligen öka denna siffra och sätta rättsäkerheten ur spel. Det finns idag män som sitter dömda enbart på kvinnans påstående att hon blivit misshandlad. Detta innebär att de INTE är dömda UTOM ALLT RIMLIGT TVIVEL vilket lagen föreskriver. I dessa fall finns ingen annan bevisning än kvinnans påstående utan beaktande av allas likhet inför lagen. Detta strider mot såväl grundlag som mänskliga rättigheter.

Rättssäkerheten är nu satt ur spel för män i Sverige. Mycket märkligt att Winberg vägrar att se detta. Nej förresten, det är inte så märkligt. Winberg har de senaste åren i så gott som allt hon skrivit klankat ner på män så det är fullt förståeligt att vi har hamnat i den sitsen att män idag är villebrådet som alla jagar, Nu när det äntligen börjar bli slut på förföljelsen av invandrare i Sverige (förutom Fenix förstås vilka fortfarande bedriver detta). Det är idag fullt legalt att som Winberg bedriva hetZ mot folkgrupp som hon gör mot ALLA Sveriges män. .

Som svar på vad någon skrev här tidigare att både män och kvinnor stöder Fenix så framgår det med all önskvärd tydlighet vilka män det är som stöttar er - de har ju beskrivit sig själva under rubriken "MANNEN" på deras hemsida. Då förstår jag varför Fenix är så aviga mot män. De beskriver ju sina egna erfarenheter av sina egna män, sambos och män som stödjer dem.

Om ni har empatisk förmåga så kan ni ta ställning till följande frågor. Hur är det med alla er som skriver här? Skulle ni vilja stå inför domstol och försvara er mot något ni inte gjort? Skulle ni vilja bli dömda ENBART därför att någon påstår att ni misshandlat en kvinna? Helt utan annan bevisning? Genom att besvara dessa frågor så tar ni ställning till 1. Skall rättssäkerheten sättas ur spel? 2. Skall vi tillämpa demokratiska principer i Sverige?

Kvinnor ljuger bevisligen så gott som dagligen såväl som män. Att påstå att kvinnor inte ljuger är mer än sinnesslött.


n   Mia Frånlund - 10:19am Jul 19, 2000 DST (70.) Reply

Karin vill tydligen påstå att vi kvinnor som varit, eller är, utsatta för misshandel av våra partners endera har oss själva att skylla erller att vi ljuger om det vi varit med om. RAPPAKALJA !!

Jag kan inte förstå att så många i Sverige lever med skygglappar och väljer att inte se det som är helt uppenbart. Jag skulle vilja uppmana dig att besöka en hemsida som är gjord av en polis som sett mycket i sitt dagliga arbete http://hem.passagen.se/gesk3433/quinna.myter.1.htm

Kanske du kommer på bättre tankar efter att gjort ett ordentligt besök på denna sida.

Vad gäller ditt påhopp på Fenix, så tycker jag att det är mycket fult att sparka på de som redan ligger. Dessa kvinnor har redan blivit sparkade på så det räcker och deras förövare behöver inte din hjälp till den fortsatta psykiska misshandeln !!


n   Karin - 10:23am Jul 19, 2000 DST (71.) Reply

Karin S. har en osedvanligt maskulin framtoning så för mig som en utanförstående betraktare kan det nästan uppstå tvivel på huruvida det står en kvinna bakom det inlägget. Men för att återgå till ämnet.

Karin skriver - Då förstår jag varför Fenix är så aviga mot män. De beskriver ju sina egna erfarenheter av sina egna män, sambos och män som stödjer dem.

Men är inte det ganska normalt? Vems andras erfarenheters skulle de skriva om? Föreningen FRIS skriver om sina erfarenheter så att motsatsen framförs på Fenix hemsida är väl inte så underligt?

För övrigt tycker jag hela debatten har spårat ut totalt och är inte längre trovärdig. Det är en part som kastar paj mot en annan part som tydligen av förståeliga skäl har valt att inte delta i pajkastningen.

Karin


n   Birgitta J - 10:26am Jul 19, 2000 DST (72.) Reply

Karin S-är du en man egentligen?

Varför vågar du inte stå för dina åsikter?


n   zeb` - 10:48am Jul 19, 2000 DST (73.) Reply

->Karin S, dylika "inlagor" torde inte ens förekomma i debatter. men sak samma, om den sida eller rubrik som du relaterar till vet jag inget om, det är inte Fenix vara eller inte vara som är upp till tapeten vare sig här eller någon annorstädes. Det som är upp till diskussion är misshandelens vara eller inte vara då misshndel från det manliga könet gentemot det kvinnliga könet.

De siffror du behagar slänga dig med utan att sätta dig in i problematiken nämnvärt visar det totala antalet anmälda fall i Sverige ca: 20.000 att endast rycka på axlarna och säga att flerparten av dessa är falska anmälningar utan att ha sett ett enda relevant fall är att håna rättsäkerheten i stort, dessutom att undergräva det lilla förtroendekapital dessa kvinnor idagsläget har gentemot det svenska "rättsamhället".

Tittar man kritiskt på dessa fall så är sanningen den att kvinnan oftast blir i beroende ställning mot misshandlaren och tycker att det är mer eller mindre normalt att hon ska gå med ett blått öga eller fläskläpp var och varannan dag, men hjälper det rättstänkandet att håna dessa kvinnor? hjälper det samhällets rättstänkande att misskreditera dessa fall.

Är det inte så att sådana personer som kan ge sig till att skratta och belacka individer som är i sådan utsatt ställning som de defacto är. att dessa personer själva är i en liknande ställning? eller att de själva idkar dylikt? för så vitt jag har sett är det bara en som motsätter sig någon sorts lagändringar.

Historiskt sett har det varit hårda straff på kvinnomisshandel i Sverige, men alltsedan 70-talets släpp fångarna loss mentalitet så har det blivit mer eller mindre ovanligt att män blir fällda för den här sortens brott, vari orsaken ligger är osäkert, men klat är att när det på årsbas kommer in mer än 20.000 anmälningar och endast ett fåtal av alla dessa utredas eller hinner utredas innan dessa blir preskriberade så brister det kapitalt på någon front, själv är jag av den åsikten att det brister på utredarnas front, detta sedan polisväsendet har fått brottas med konstanta sparbeting, antalet fotpoliser har konstant minskat mm mm detta leder endast till en slutsats att polisen som rättssväktare i Sverige är ett passerat kapitel.

Frånsett lagändring behövs enligt mitt förmenande även anslag till ökat antal poliser i Sverige, och utbildning av socialsekreterare i misshandels mål och vårdnads behov av missdådare.
tack för ordet


n   zeb` - 10:48am Jul 19, 2000 DST (74.) Reply

Karin S, ett litet påpekande... zeb är maskulint i Sverige daärav följer också att jag är av det manliga könet
tack för ordet


n   zeb` - 12:16am Jul 20, 2000 DST (75.) Reply

->Mia Frånlund, tackar för url.n har varit där och tagit del av infot som finns där, mycket informativ site.
tack för ordet


n   Karin S - 12:29am Jul 20, 2000 DST (76.) Reply

Nej, skärpta lagar får inte slut på kvinnomisshandel. Det finns dödsstraff i vissa länder och inte ens det får brottsligheten att gå ner.

Man måste titta på orsak och verkan och naturligtvis angripa orsaken.

Jo, debatten har redan spårat ur när Aftonbladet valde att publicera inlägget från Winberg. Det uppfyller inte ens de lägst ställda krav man kan ha på en objektiv syn på män.

Likförbaskat så har vi idag 18 000 oskyldiga män i detta land som går ner sig i missbruk och psykiskt lidande pga falska anklagelser.

Plus 1800 män till som är oskyldiga efter falska anklagelser om inscest. 180 fälls i domstolar/år för detta brott.

Fenix vill att alla dessa män skall fällas oavsett de är skyldiga eller inte. De gör sig själva till domstol och dömer enbart på vad de hört från en part. Läs deras sida så bekänner de färg.

Ni vill sätta rättssäkerheten ur spel för Sveriges män.

Har ni inte följt målet mot åklagaren som frikändes i både tingsrätt och hovrätt i dagarna för falska anklagelser om våldtäkt och incsest. Där kvinnan bevisligen ljugit ihop historien och förfalskat sin egen dagbok.

Skyhöga skadestånd väntar naturligtvis vilket är helt rätt när kvinnor riktar falska anklagelser mot män.


n   Calle Blåholtz - 10:32am Jul 20, 2000 DST (77.) Reply

Varför disskuteras det bara kvinnomisshandel ??

Varför inte disskutera det ökande våldet i samhället överhuvud taget ?? . detta måste ju få till följd att Kvinnomisshandelen ökar eftersom c:a 50 % av befolkningen består av kvinnor .

Hur uppfostrar vi våra barn ? Jo med vidiofilmer och dataspel där det sparkas, misshandlas och dödas i all oändlighet : Men i nästa stund är offren lika hela och fräsa som om inget hänt !

Dator och Tv användes allt mer som barn vakt och vad våra barn tittar på ger vi tusan i .

Underligt är det att det ofta är kvinnor som uppfostrar barnen , varför blir då pojkar, män som misshandlar kvinnor ??

Det finns allt för mycket våld i vårt samhälle i dag och för att minska våldet hjälper inte strängare straff . Vi måste titta längre ner och uppfostra barnen bättre . Inte acceptera våld överhuvudtaget .

Små barn får gärna titta på tv när det dödas , men om det skulle visas 2 nakna mäniskor då tar det hus i helsike . Det säger ganska mycket om vårt samhälle . Våld är ok , men naken kärlek det är tabu , något som barn inte bör se .


n   Birgitta J - 10:47am Jul 20, 2000 DST (78.) Reply

Karin S-är du en av de män som är falskt anklagad för incest?


n   zeb` - 11:02am Jul 20, 2000 DST (79.) Reply

->Karin S, att fortsätta kasta ur sig siffror som man intehar belägg för gör inget annat än skadar ens egen trovärdighet, om du bevärdigar dig att läsa mitt föregående inlägg så ser du där att jag har redogjort för en av de största orsakerna till varför det inte blir fler dömda för misshandel på sin partner. Ge polisen mer pengar så de kan göra utredningarna inom föreskriven tid OCH ta dessa fall till domstolen. Utöver detta fortsätter du och andra att kasta paj på en förening som inte ens har med debatten att göra i annat än att de ÄR offer för våldet... snacka om låg nivå...

Istället för att slippa visa den bristen på empati dessa 'debatörer' har så skulle det gagna samhället i stort att se till att det finns en fungerande lag och väktare av lagen.

->Christina W... Även här avser du tydligen att fortsätta pajkastningen utan att vilja eller tydligen kunna sätta dig in i det faktum att föreningen du talar om är en förening för kvinnor som HAR blivit slagna, knivskurna, mordhotade mm mm av sina män. Du pratar om den "normala" mannen där det inte ens är tal om den normala mannen, du pratar om lagar som skall gälla den normale mannen utan att inse att det de HAR är de onormala männen, med detta hoppas jag innerligt att debatten kan handla om det den är avsedd att handla om ochj inte det vissa personer vill göra den gällande till att vara
tack för ordet
zeb`(maskulint för säkerhets skull)


n   Karin S - 02:58pm Jul 20, 2000 DST (80.) Reply

Det finns idag inget brott som prioriteras så hårt som just våld mot kvinnor eller andra anklagelser kvinnor riktar mot män.

Åklagare, polis, sociala myndigheter och domstolar inkl kvinnojourer samarbetar ständigt för att komma tillrätta med 2000 fall av kvinnomisshandel per år. Inte minst Malmö där en speciell enhet enbart sysslar med dessa fall.

De kan inte in absurdum åtala eller dra fallen inför domstol när det inte finns tillstymmelse till bevis.

Finns bevis i form av det minsta blåmärke eller vittne som sett minsta lilla skada så dras det till åtal och domstolen fäller.

Ni som ropar på andra lagar. Hur vill ni att lagen skall se ut ?

Hur kan denna lag i så fall minska antalet fall varje år till under 2000?

Skall åklagare åtala utan något bevis?

Skall män fällas i domstol utan bevisning?

Jag vill påminna om åklagaren som blev frikänd i hovrätten i GBG. Han hade suttit häktad i 219 dagar. Hans karriär är sönderslagen. Hans sociala liv är sönderslaget. Han kommer för all framtid att påminnas om detta rättsövergrepp.

Det SKALL kosta att anklaga någon falskt.

Allt detta pga att Riksåklagarens specielle incseståklagare drivit målet mot honom in absurdum trots solklar bevisning att kvinnan ljugit ihop varenda anklagelse.

Hur många fall till skall vi ha i Sverige där män åtalas och i många fall döms på falska grunder utan annan bevisning än kvinnors lögner.


n   zeb` - 11:10pm Jul 21, 2000 DST (81.) Reply

->Karin S, att göra en sammanställning gällande för ett helt land för en lokal företelse ger inte en rättvis bild av realiteten.

Fakta, av 19.000 fall hinner kanske ca:2.000 fall utredas och gå till åtal innan fallen preskbrireras, mao innebär det att 17.000 misshandelsfall INTE utreds eller får verkställighet pga av att polisväsendet är överbelastat till max. exempel? titta på de senaste morden där mannen har dödat sin sambo/hustru, i de fallen har anmälan o misshandel gjorts men inga resurser tillsats just pga av personalbrist, att enhärdigt påstå att dessa kvinnor är lögnare skadar din egen sak så det får stå för dig.

Kontentan är att dagens "rätts stat" inte fungerar, pga av alla sparbeting de har blivit ålagda innebärande att åklagare, domare och polisttjänster har sparats in då de hade behövts tillsättas.

Att påstå att någons "karriär" är sönderslagen pga av falska vittnesmål eller ej visar endast på en liten insyn i den egentliga vardagen för gemene man, han HAR blivit prövad OCH friad från anklagelserna så vari ligger problemen?
tack för ordet


n   Cattis - 10:17am Jul 22, 2000 DST (82.) Reply

Karin S skriver:

Det finns idag inget brott som prioriteras så hårt som just våld mot kvinnor eller andra anklagelser kvinnor riktar mot män.

Jag svarar:

Om våldsbrott mot kvinnor prioriteras hur kan det då komma sig att så många kvinnor dör varje år pga våld från män. Män som tidigare blivit anmälda men som myndigheter har nonschalerat.

Karin S skriver:

Finns bevis i form av det minsta blåmärke eller vittne som sett minsta lilla skada så dras det till åtal och domstolen fäller.

Jag svarar:

Nu är du ute och seglar! Detta ditt inlägg bevisar att Du har inte en aning om vad du pratar/skriver om! Jag har själv gått direkt från läkare till polis, med blåtira och andra blåmärken, har haft skador som gjort att jag varit rullstolsbunden etc, etc. Men mitt x har varit så bra på att prata vid förhör så åtalet har lagts ner.


n   Birgitta J - 02:51pm Jul 22, 2000 DST (83.) Reply

Karin S!

Att någon blir frikänd i hovrätten innebär inte med automatik att personen i fråga är oskyldig. Det enda det innebär är att bevisen inte räckte för en fällande dom. Tänkt på det nästa gång du påstår att någon blivit oskyldigt anklagad!

Calle Blåholtz!

Högst upp på denna sida står: Måste lagarna om kvinnomisshandel skärpas än mer? Hur ska vi få män att sluta slå?

Ändå skriver du " Varför disskuteras det bara kvinnomisshandel ?? "

Vore det då inte bättre om du letade upp ett annat forum för dina funderingar!


n   Christina Wallsten - 08:18pm Jul 23, 2000 DST (84.) Reply

Till Birgitta J, Zeb, Cattis m.fl:

Hur tycker ni man ska bemöta de kvinnor som BEVISLIGEN ljugit ihop sin historia om misshandel, förfalskat sin dagbok mm?

Det finns män som hamnat i fängelse p.g.a falska beskyllningar och släppts efter år innanför galler.

Nä, jag skäms nästan för att vara kvinna då jag läser vissa korkade inlägg som visar på låg iq. Kvinnor både pratar och skriver mer rappakalja, det är ni bevis på.


n   Cattis - 02:03pm Jul 24, 2000 DST (85.) Reply

Christina Wallsten skriver:

Hur tycker ni man ska bemöta de kvinnor som BEVISLIGEN ljugit ihop sin historia om misshandel, förfalskat sin dagbok mm?

Jag svarar:

De kvinnor som BEVISLIGEN ljuger är det inte fråga om här! Åtminstone jag har hela tiden haft i åtanke de fall, som mitt eget t ex, som inte går till åtal pga mannens vältalighet.

Christina Wallsten skriver:

Nä, jag skäms nästan för att vara kvinna då jag läser vissa korkade inlägg som visar på låg iq. Kvinnor både pratar och skriver mer rappakalja, det är ni bevis på.

Jag svarar:

Håller med dig till fullo!! Man ska veta vad man talar om och det vet tyvärr inte alla som skriver inlägg här!


n   nysysop - 03:57pm Jul 24, 2000 DST (86.) Reply

Till alla!
Jag har i efterhand varit inne och tagit bort ett antal inlägg som aldrig borde passerat moderationen. Vi har lagt mycket tid och energi på att ta reda på hur inläggen sluppit igenom, och kan nu konstatera att det är ett systemfel och ingen mänsklig moderator som tryckt igenom inläggen. Vi har vidtagit åtgärder för att minska risken att detta upprepas, men kan aldrig garantera att så inte sker. Bara minimera risken.

Min uppgift är bland annat att se till att Aftonbladets diskussioner har ett bra debattklimat. Det har det från och till inte varit och jag ber om ursäkt för det. Dock vill jag att ni ska veta att Aftonbladet inte tar ställning varken för eller emot någon organisation, vi är bara intresserade av att människor ska kunna diskutera hos oss utan att riskera kränkande påhopp. Jag kan bara hoppas att de åtgärder vi vidtagit ska vara tillräckliga, annars kan vi tvingas stänga den här debatten.

Dessutom vill jag påpeka att ingen som diskuterar är helt anonym. De som går över gränsen spåras och riskerar efterverkningar. Liksom i verkligheten kan man inte uppföra sig hur som helst på nätet. Det är tråkigt att behöva ta till restriktioner, men det är min fasta övertygelse att man ska kunna diskutera även känsliga ämnen utan att behöva ta till personangrepp och kränkande tillmälen.

MvH
Susanne Sternlo
Aftonbladet Nya Medier


n   zeb` - 06:39pm Jul 24, 2000 DST (87.) Reply

Avser inte att fortsätta diskutera person i debatten, men ser att vissa har svårigheter för att även män ställer sig bakom ett krav om hårdare lagstiftning mot de män som begår brott.
tack för ordet

zeb`(maskulint återigen)


n   Birgitta J - 09:31pm Jul 24, 2000 DST (88.) Reply

Christina Wallsten!

Läs mitt tidigare inlägg, det gäller dig också!


n   Anders 2 - 09:33pm Jul 24, 2000 DST (89.) Reply

Så var återigen yttranderätten i debatten borttagen av en kvinnlig journalist.

Jag sällar mig därför till skaran av kvinnor som ropar i kör "mannen som kön är farlig och spärra in alla män". Då är alla kvinnor nöjda.

Att se på orsak och verkan var tydligen inte intressant i denna debatt. Konkreta exempel desto mer farligt. Men sådant är ju klimatet för män. Män borde inte en få prata utan tillåtelse från kvinnan, annars räknas det ju som kvinnomisshandel.

Vilken idiot man är som lever i detta land.


n   STÖDE Christina Wallsten - 10:36pm Jul 24, 2000 DST (90.) Reply

Ni får diskutera bäst ni vill men jag håller med Anders, det verkar som män är en sämre sort än oss kvinnor på vissas inlägg?

Självklart ska lagarna skärpas, ALLA lagar + att det måste komma till en del nya.

Det ska svida rejält att använda barn som slagträ vid separationer, det ska svida lika illa att ljuga om misshandel, får vi bort detta så undviks säkerligen många tvister och misshandel.

Den misshandel som sedan blir kvar är den verkligt sjuka, där personen ifråga som misshandlar, måste ha något psykiskt fel eller svaghet.

Där måste både straff och vård in anser jag.


n   Lena - 11:21pm Jul 24, 2000 DST (91.) Reply

Hur är du funtad ?Skulle alla dessa fall du tar upp ,vara lögner ??!!Tycker du ska skaffa dig en liten realitycheck snarast. Jag känner en kvinna som blivit misshandlad och även sett bilder på henne,blåslagen... Är det falska bilder,ljuger personalen på akutmottagningar runt om i landet??


n   Undrar - 03:33pm Jul 25, 2000 DST (92.) Reply

Det har diskuterats om innebörden i frasen "olämpliga föräldrar borträknade" och det har resonerats om när misshandel egentligen är misshandel (slag, knuff, tjat?).

Nu kommer nästa definitionsfråga som jag anser är väl befogad, med anledning av t ex Wallstens uttalande ovan: "...får vi bort detta så undviks säkerligen många tvister och misshandel".

Så många misshandelsfall kan härledas till provokation? Jag undrar då NÄR det är "tillåtet" att slå? Hur mycket provokation krävs för att det kan anses vara "berättigat" med en örfil eller knuff?

Rimligtvis ska man väl ALDRIG slå en annan människa? Fast det är klart, här kommer definitionen av misshandel in i bilden igen: "Jag misshandlade ju inte, jag bara knuffade lite..."


n   Anders 2 - 03:33pm Jul 25, 2000 DST (93.) Reply

Och jag känner ca 20 män som misshandlats av sina fruar och inte en enda har vågat försvara sig. Det mesta de försvarat sig med är högst en örfil, och det räknas ju som kvinnomisshandel.

Som ett svar på frågan hur vi skall få män att sluta slå är att börja med att

1) Räkna statistiken rätt. 2) Jämför när anmälningarna om kvinnomisshandel inkommer vs anmälningar om vårdnadsfrågor 3)Inse att kvinnan själv har en stor delaktighet och ansvar i kvinnomisshandeln. Det behövs en förändring i grundsynen av kvinnomisshandeln.


n   zeb` - 04:54pm Jul 25, 2000 DST (94.) Reply

->Anders2, du menar alltså att kvinnan själv bestämmer när hon ska bli slagen? och hur hårt, var och även långden i den misshandeln?

Denna syn på kvinna är... minst sagt verklighetsfrämmande. En man har aldrig rätt att slå en kvinna, Det har aldrig varit accepterat att mannen har höjt sin näve mot en kvinna, en annan man javisst men aldrig en kvinna. Kvinnan i dessa fall är "delaktig" i det att hon är slagpåse och ansvaret ligger i att hon kanske försöker viska för att inte väcka barnen.

Det som behövs är att grundskyddet för kvinnomisshandel definieras i lag, då även straffpåföljden, det är inte många år sedan det var mycket hårda fängelsestraff för dylika påfund.
tack för ordet


n   Undrar igen - 04:54pm Jul 25, 2000 DST (95.) Reply

Anders 2: "Och jag känner ca 20 män som misshandlats av sina fruar och inte en enda har vågat försvara sig. Det mesta de försvarat sig med är högst en örfil, och det räknas ju som kvinnomisshandel."

Har dessa ca 20 män anmält den misshandel de har utsatts för? Fått den dokumenterad med läkarintyg och foton? Om inte, varför inte?

Anders 2: "Som ett svar på frågan hur vi skall få män att sluta slå är att börja med att... 3)Inse att kvinnan själv har en stor delaktighet och ansvar i kvinnomisshandeln. Det behövs en förändring i grundsynen av kvinnomisshandeln."

Att påstå att kvinnan överhuvudtaget har ansvar och delaktighet i kvinnomisshandeln är befängt. Om vi vänder på det: alla de 20 männen som hade blivit misshandlade av sina fruar - vems bar ansvaret för det? Hade männen stor delaktighet och ansvar i det våld de utsattes för?

Beträffande förändringen i grundsynen av kvinnomisshandel - hur menar du då?


n   Eva - 06:44pm Jul 25, 2000 DST (96.) Reply

Anders skriver: ---- Inse att kvinnan själv har en stor delaktighet och ansvar i kvinnomisshandeln. ----

Aha - kvinnan får skylla sig själv? Eller hur ska detta annars tolkas? Jag förstår inte hur du och dina medkumpaner ens kan tänka tanken att kvinnan har ett ansvar i och med att hon själv blir misshandlad. Har hon samma ansvar om hon blir dödad?

Det är sant att det krävs en förändring i grundsynen av kvinnomisshandeln men till kvinnornas fördel. Inte din eller andras mäns fördel. Gud förbjude!


n   Anders 2 - 08:08pm Jul 25, 2000 DST (97.) Reply

Många feministiska inlägg att besvara i en feministisk debatt

1) JA. Jag har sett många mäns skador, blåtiror, rivmärken, tandavtryck och sönderrivna kläder.

2) En del av dessa är anmälda, men för en del preskiberades händelsen, eftersom mannen svarat "Nej" på frågan om det gjorde ont. Definitionen för misshandel går vid gränsen om det gjorde onte. Kan vara bra att känna till. Får du alltså en knuff som gjorde ont, så är det misshandel. 3) Kvinnan har en delaktighet eftersom hon har många valsituationer, och hon väljer många gånger de val som medför att hon får sig en propp. Mannen är inte ansvarig för kvinnans val. Det är bara omogna personer som som låter andra fatta deras egna val.

Gud förbjude att era tankar om kvinnan får fotfäste i detta land

4) Jo, även en man har rätt att försvara sig med det våld som nöden kräver. Det står fastslaget i brottsbalken. Om detta behöver vi inte dividera om. EN MAN har t.o.m rätt att döda en kvinna i självförsvar. JA, EN MAN HAR RÄTT ATT DÖDA EN KVINNA OM SITUATIONEN ÄR UNDER DE FÖRUTSÄTTNINGARNA. Så skev är ännu inte ojämlikheten mellan könen.Även om ni vill så.


n   Krister Hedrén - 08:57pm Jul 25, 2000 DST (98.) Reply

Att någon blir misshandlad (oavsett kön) är givetvis illa. Det är givetvis fel att lägga skulden på den som utsätts för den omotiverade misshandeln, men jag kan ändå inte låta bli att undra varför man stannar kvar i ett sådant förhållande? Varför stannar män och kvinnor kvar så länge i sådana förhållanden ända tills det blir en fråga om att överleva? Jag vore tacksam för ett svar som ligger snäppet över den vanliga tonen i debatten, enär jag vill föra en vettig och saklig diskussion.


n   Calle Blåholtz - 01:58am Jul 26, 2000 DST (99.) Reply

Birgitta !

Du kan bara ha läst vissa delar . Eftersom våldet överhuvudtaget ökar i sammhället så drabbar detta även , kvinnor . Följaktligen måste man göra något så att våldet minska och då inte bara mot kvinnor utan generellt . I USA dödar barn , barn och eftersom det som sker i USA och för eller senare sker här ( det har ju redan hänt ) då är det mer intressan att se till att allt våld minskar även mot kvinnor . Lösningen på Kvinnomisshandel är att man angiper allt våld i samhället !!!!


n   zeb` - 03:27pm Jul 26, 2000 DST (100.) Reply

->Anders2... låter det stå obemött, konstaterar bara att i min sociala grupp förkommer ingen misshandel mot vare sig männen eller kvinnorna idagsläget. Om det skulle förekomma så skulle jag ta itu med det.

Att våldet ökar och har en tegrande utveckling är det ingen som kan förneka, vad är då orsaken? I Brasilien tror myndigheterna att det beror på våldsspelen i spelkonsoller och datorer, därför har de förbjudit vissa spel i landet, kanske en tänkbar melodi även i sverige för att utröna källan till kvinnans utsatta läge.
tack för ordet


n   zeb` - 09:40am Jul 27, 2000 DST (101.) Reply

->Anders2, låter mer som om de "skador" du framhäver har kommit av att mannen har försökt tvinga sig på kvinnan, vilka då har försvarat sg med näbbar och klor. I övrigt 1 tom 4... ?

Att försöka säga att kvinnan har "valsituationer" när hon blir misshandlad visar på en omognad i värderingar.

På 1800-talet åkte kvinnomisshandlare in i fängelse och fick hårdare straff än en bankrånare, vad säger detta oss, att det var bättre förr i vissa hänseenden ja. På 60-talet ändrades lagarna för att överensstämma med "släpp fångarna loss" mentaliteten, då detta inte ansågs enligt vissa vara ett brott så blev straffsatsen då istort sett en klapp på fingrarna, nuförtiden så finns det förespråkare för denna melodi, att man skall älska med näven inte med hjärtat. Detta synsätt har då medfört att misshandeln mot kvinnor är ett ständigt ökande problem, med en motvillighet i rättsapparaten att kunna åta sig alla fall pga av underbemanningen
tack för ordet


n   Perra - 03:32pm Jul 27, 2000 DST (102.) Reply

Är en såkallad man som tycker att det är fel att lösa eventuella problem med våld. Sen att det också finns kvinnor som "misshandlar" sina män det kommer inte fram. Vad har dessa män för skydd lagligt sett?? Sen att en man som misshandlas av sin kvinna håller tyst för att han skäms gör inte saken bättre. Tack för ordet!!


n   micro - 11:28pm Jul 29, 2000 DST (103.) Reply

Till Anders2

Att hävda att kvinnan befinner sig i en valsituation och själv väljer att bli slagen är att säga att män är hjärndöda varelser utan egen förmåga att tänka och välja - eftersom det annars vore hans val att slå.

Jag kan bara hålla med dig om att män som slår kvinnor är hjärndöda - och samtidigt konstatera att alla män tack och lov inte hör till denna kategori, de allra flesta kan ta ansvar för sina egna handlingar och de allra flesta slår inte kvinnor - oavsett om de provoceras eller inte.


n   Christina Wallsten - 12:17am Jul 30, 2000 DST (104.) Reply

Jag tycker faktiskt många här verkar överens om det väsentligaste - att våld är fel!

Sedan har vissa en förmåga att "prata ner" det manliga könet, precis som om män vore grottmonster, och när de gör fel så är det allvarligare..

Det finns farliga kvinnor också, väldigt många psykopater och sinnesstörda.. men de är det väl synd om?


n   Anders 2 - 09:25pm Jul 30, 2000 DST (105.) Reply

Jag har granskat din text Zeb, och du låter MYCKET lik en kvinna som huserar på andra ställen på internet.


n   zeb` - 10:00am Jul 31, 2000 DST (106.) Reply

->Andres2, välbekomme att detaljstudera mina inlägg om du vill kan jag även skriva ut dessa för att skicka dem medelst post till dig för önnu närmare analys, men min flickvän har ivarjefall roligt åt dina "misstankar".

Det verkar som om vanligt bondförnuft är förbjudet bland män när det gäller vissa föhållanden man/kvinna, t.ex. att det är fel att slå kvinnan, detta pga av att det aldrig kan uppstå ett läge där det skulle vara befogat att slå.

Just denna brist eller ska man säga Neanderthals vision av mannens förhållande till kvinnan är ett kapitel som aldrig har funnits i annat än fiction-böcker.
tackar för ordet


n   zeb` - 10:01am Jul 31, 2000 DST (107.) Reply

->Christina W..., Vad jag vet så har ingen prata ner män i allmänhet annat än genom deras vägran att inse att vissa bara pratar om gruppen "olämpliga undantagna". Det stora flertalet män slår inte kvinnor utan det är den klick som du behagara kalla "olämpliga undantagna". Det är den gruppen denna diskussionen handlar om och då får även vanliga svensosn rätta in sig i ledet, för dessa blir inte omställningen stor då eventuella lagåtgärder aldrig kommer att drabba dem.

Avslutningsvis, tänkte jag att anders2 kanske kan ge mig en sida där denne andre zeb huserar?
tackar för ordet


n   Anders 2 - 11:30am Jul 31, 2000 DST (108.) Reply

Till Zeb

Och så rapar vi i takt det uttjatade mantrat

"Män får inte slå,. Män får inte slå...Fy + fy + fy, män får inte göra något, inte ens försvara sig...ty kvinnan är en helig ko.

Och då skruvar sig kvinnorna på internet och journaliststolarna av lycka. Män får inte, får inte. Bara vi, bara vi.

Omogna uttjatade varelser


n   Lisa - 01:38pm Jul 31, 2000 DST (109.) Reply

Nu börjar samma tongångar komma igen.

En man yttrar sig MOT kvinnomisshandel och simsalabim : han inte vara en man - det måste vara en "hon"

Patetiskt.

Vad säger man ? "När argumenten tryter....."

/lisa


n   zeb` - 01:46pm Jul 31, 2000 DST (110.) Reply

->Anders2, need I say anymore... I rest my case.

En sak att slå en annan att försvara sig, men med självförsvar så får inte kvinnan blåmärken, eller sänderslagna läppar, vad din kvinna får...
tack för ordet
P.S. Och vem skulle vara omogen eller uttjatad?D.S.


n   Kjell Boman - 08:25pm Jul 31, 2000 DST (111.) Reply

Vill bara upprepa det jag skrev högre upp på sidan, sen får dom som vill ta åt sig... VÅLD ÄR ALLTID GÄRNINGSMANNENS ANSVAR. Fler frågor? Om det behövs, slå upp ordet ansvar i Sv. Akademins ordlista.... Gäller även ordet "gärningsman"... Kan i övrigt konstatera, att medeltidssynen på kvinnor och våld inom familjen, fortfarande lever kvar i Sverige, AD2000..... Kanske skall inte debatten handla om kvinnomisshandel, utan om vi ska ha ett könsklimat liknande det man har i Afganistan eller Iran.....I alla fall om man ska tro vissa debatörer.


n   zeb` - 10:50am Aug 1, 2000 DST (112.) Reply

->Kjell Boman, håller med dig till fullo. Viljan att inte förstå eller hysa empati med de drabbade måste bero på att någonting saknas, om det är skolningsmässigt att värderingar har ändrats? eller att det numera är för mycket våldsspel i alla dess former är en sak som ingen vad jag vet som har forskat i.

tackar för ordet


n   Christina Wallsten - 10:52am Aug 1, 2000 DST (113.) Reply

Jag tycker verkligen att Zeb, micro och Lisa, som för övrigt tillhör samma förening, bara MÅSTE hacka ner på de som försöker reda ut begreppen och diskutera denna fråga seriöst.

Hur i all världen kan ni vara så patetiska? Jag håller med Anders2 att Zeb låter som en kvinna, en gnällkärring, på det han skriver!

Läs lite nogrannare och försök, åtminstone försök förstå den svenska texten och innebörden i det Anders2, jag m.fl skriver.

1) Våld är fel, ALLT VÅLD! (eller??)

2) Grov misshandel och psykisk förnedring borde innebära väldigt stränga straff.

3) Kvinnor som blir misshandlade gång på gång borde tvångsintas för psykisk vård de också, varför dras de alltid till våldsmän?

4) Det finna säkert fall anser ni då en kvinna får ta till våld mot mannen, men tvärtom då??

Läs och begrunda.


n   Wilma - 01:41pm Aug 1, 2000 DST (114.) Reply

Du skriver! Jag tycker verkligen att Zeb, micro och Lisa, som för övrigt tillhör samma förening...

Kort fråga - varför dra denna slutsats? Så du tror inte C/W att andra än just den föreningen kan ha olikartade åsikter än den förening du själv tillhör? Underlig världsbild i så fall. Ni skulle bli oerhört förvånade om ni en dag äntligen skulle inse att det är ni som har de extrema och icke-accepterade åsikterna och att folk i gemen inte alls håller med er. Tvärtom!

Du skriver! 1) Våld är fel, ALLT VÅLD! (eller??)

Instämmer!

Du skriver! 2) Grov misshandel och psykisk förnedring borde innebära väldigt stränga straff.

Instämmer! Och det gör det i de allra flesta fall. Eller tvivlar ni på att polisen/rätten sköter sitt jobb när de utreder/dömer?

Du skriver! 3) Kvinnor som blir misshandlade gång på gång borde tvångsintas för psykisk vård de också, varför dras de alltid till våldsmän?

Instämmer inte! Såvida du inte menar att det motsatta gäller. Förenigen FRIS talar ju så ofta om mansmisshandel. Borde inte samma uttalande gälla även där ;)?

Du skriver! 4) Det finna säkert fall anser ni då en kvinna får ta till våld mot mannen, men tvärtom då??

Instämmer inte. Allt våld är fel. Oavsett vem som idkar det.

Läs och begrunda detta C/W.


n   Kia Hansson - 01:42pm Aug 1, 2000 DST (115.) Reply

Christina skrev: Jag tycker verkligen att Zeb, micro och Lisa, som för övrigt tillhör samma förening,

Jag: Vilken förening är det som de tillhör? Har jag missat något?

Christina igen: Sedan har vissa en förmåga att "prata ner" det manliga könet, precis som om män vore grottmonster, och när de gör fel så är det allvarligare..

Jag: Vad menar du med "göra fel"?? Att misshandla sin kvinna?? Visst tycker du väl också att män som misshandlar sina kvinnor verkligen borde "pratas ner", eller skall vi blåsa dem på knytnäven och säga -Oj. oj så fel det blev..Men, men alla gör sina misstag? Hur tror du att du skulle reagera om du eller din ev. dotter skulle råka ut för en sådan man? Risken är ju ganska stor att man ser just DESSA MÄN som grottmänniskor.Notera dock: INTE ALLA MÄN!!! De allra flesta män ÄR fina människor, men diskussionen här skulle ju faktiskt handla om mäns våld mot kvinnor. Skall vi diskutera kvinnors våld mot män är det bättre med en separat debatt om just det problemet.

Anders2: "Män får inte slå,. Män får inte slå...Fy + fy + fy, män får inte göra något, inte ens försvara sig...ty kvinnan är en helig ko.

Jag: Vilken härlig kvinnosyn du har! Nej, män får inte slå!! när man pratar om män som slår sina kvinnor gäller det ju misshandlesförhållanden, inte att försvara sig i nödvärn. Om kvinnan får sryk för att hon missat att plocka upp hans strumpor tex, kan det väl knappast kallas nödvärn? Jag tycker absolut inte att kvinnor skall misshandla män heller, det finns rötägg inom båda könen. Men eftersom många kvinnor dödas varje år av sina män, är det lite skillnad, eller hur? Om det nu är så som en del påstår, att mängder av kvinnor misshandlar sina män, varför inte anmäla detta? "Männen skämms, är argumentet" Tror ni inte att misshandlade kvinnor skämms när de blivit misshandlade??? Just därför är mörkertalet enormt även där.


n   Undrar - 01:46pm Aug 1, 2000 DST (116.) Reply

Christina: "...bara MÅSTE hacka ner på de som försöker reda ut begreppen och diskutera denna fråga seriöst."

Ok, rannsaka dig själv och se om du verkligen kan kasta den första stenen? Seriös diskussion?

Vad är det du vill egentligen? Vilken fråga tror du att det är vi behandlar här? Rubriken lyder "Måste lagarna om kvinnomisshandel skärpas än mer? Hur ska vi få män att sluta slå?" Varför tror du att alla med en annan åsikt än din är kvinnor ur någon förening? Jag blir så trött på dina inlägg där DU faktiskt rackar ner på många sunda åsikter istället för att ta upp dem till diskussion.

Läs och begrunda.


n   zeb` - 06:46pm Aug 1, 2000 DST (117.) Reply

->Christina w, om det är person du vill diskutera så kan vi göra detta privat jag har min mailadress i nicket så det är bara att maila. Men kontentan är väl att eftersom man inte har något att säga så ska man skrika... tror du själv på att man når något resultat med det?, visst om man tittar på vad jag bemöter på Anders2:s "inlaga" så kan man undra vilken människosyn han har eftersom han vägrar inse att en kvinna ALDRIG kan vara eller ha samma fysiska styrka som en man.

Att jag sedan enligt dig låter som en gnällkäring tar jag som ett gott betyg, kanske poletten ramlar ner om vad sidan handlar om, och det är inte det du vill få den att handla om, sidrubriken berättar ämnet "Måste lagarna om kvinnomisshandel skärpas än mer? Hur ska vi få män att sluta slå?" vad ger detta som diskussionsunderlag?.

Att män misshandlar kvinnor är sant, och ett sätt att stoppa detta ÄR genom strängare straff OCH straffskalor, märk väl detta gäller MISSHANDLARE inte den vanliga svensson, han kommer ju inte i beröring med straffet eller?

Att män förföljer sina offer, även efter en separation är även det ett känt kapitel, därför MÅSTE man få till en strängare lagstiftning även mot detta.

Återigen så står jag där som en "gnällkäring" (hedersepitet ?) ,;o) då jag själv är emot våld i alla former, OCH de aldrig i historien har varit accepterat att en man slår sin kvinna eller någon annan kvinna (frånsett vissa österländska avarter)
tack för ordet


n   zeb` - 07:23pm Aug 1, 2000 DST (118.) Reply

En allmän fråga till debatörerna på denna sida, vad har eventuell föreningstillhörighet med själva debatten att göra? mig veterligen ingenting, fast har man ingenting i sak att framföra så måste man ändå skriva något eller...?
tack för ordet


n   Christina Wallsten - 07:34pm Aug 1, 2000 DST (119.) Reply

Kia Hansson!

Hur kan du förvränga det jag skriver så extremt? Försök föra en seriös diskussion.

Hur kan du börja tala om knytnävar?

Zeb!

Varför i hela världen skulle jag maila dig? Skrattretande. Om du har något på hjärtat (i huvudet är det ju tomt...) så kan du själv maila.


n   Christina Wallsten - 07:35pm Aug 1, 2000 DST (120.) Reply

Sedan så har jag själv sett på nära håll mer än en gång hur sjukt provocerande en kvinna kan vara, psykisk misshandel, + att många kvinnor förföljer och djävlas med sina ex.

Misshandel är fel, men ibland (MÄRK VÄL: jag skrev "ibland"!!!)kan man ju både fördöma men ändå förstå varför det händer. Vi är alla människor och tålamodet kan inte prövas hur hårt som helst.


n   Wilma Wedin - 10:28pm Aug 1, 2000 DST (121.) Reply

Christina - nu har du lämnat ämnet för länge sedan och jag hoppas du inser det själv eller att någon från din förening lite försynt kan påpeka det för dig. Just nu är du ingen levande reklampelare för din förening. Tvärtom. Tyvärr!

Du anklagar Zeb för att han har ett tomt huvud, hånskrattar för att han erbjuder dig att knyta kontakt med de spörsmål du inte verkar förstå.

Du anklagar Kia för att inte kunna föra en seriös diskussion. Du kanske borde föra den dialogen med dig själv. Läs igenom dina sista inlägg så förstår du kanske vad som avses.

Jag misstänker att du inte har annan information än den du matats med av föreningens medlemmar. Kom ut i verkligheten och när du gör det tror jag att du med automatik kommer att sluta med fraser likt - men ibland kan man ju både fördöma men ändå förstå varför det händer. Vi är alla människor och tålamodet kan inteprövas hur hårt som helst. -

Snälla du sluta med detta! För det finns inga ursäkter för våld! Inga ursäkter alls! Inte från något håll!

Snälla Christina, respektera ämnet för detta forum - Måste lagarna om kvinnomisshandel skärpas än mer? Hur ska vi få män att sluta slå?


n   Kia Hansson - 10:31pm Aug 1, 2000 DST (122.) Reply

Christina skrev:

Hur kan du förvränga det jag skriver så extremt? Försök föra en seriös diskussion.

jag: Jag anser inte att jag förvränger det du skriver. Det var din egen text jag kopierade in i inlägget och jag svarade. Inte förvridet.

Christina igen: Hur kan du börja tala om knytnävar?

Jag: är det inte ganska uppenbart?? Knytnävar används ofta vid misshandel och debatten på sidan handlar om just det. Ibland verkar det onekligen som om många egentligen inte inser vad sidan handlar om...

Christina:Sedan så har jag själv sett på nära håll mer än en gång hur sjukt provocerande en kvinna kan vara, psykisk misshandel, + att många kvinnor förföljer och djävlas med sina ex

Jag: Återigen, varför är du så envis med detta? Ingen har förnekat att det förekommer! Dock är det inte vad debatten handlar om. Dessutom skrev jag ett par frågor till dig i mitt tidigare inlägg, kan du inte svara på dem istället? Så kan vi föra en diskussion.


n   Christina Wallsten - 10:32pm Aug 1, 2000 DST (123.) Reply

Zeb (118)!

Ditt senaste inlägg (118) håller jag med om.. jag har fått höra ett flertal ggr att det jag tycker och skriver skulle stå för alla i de föreningar/grupper jag är med i, men så är faktiskt inte fallet. Jag skriver och tycker till med mina egna åsikter.

ALLT VÅLD ÄR FEL!

Trots att det är fel och att jag fördömer våld så står jag fast vid att det inte alltid är mannens fel då det gäller "kvinnomisshandel", man förstår att tålamodet inte klarar av hur mycket som helst. Detsamma gäller båda könen, efter mycket provokation så försvarar man sig nog instinktivt med att knuffa undan vederbörande och man kan falla illa..

Jag har dock ingen som helst erfarenhet av kvinnomisshandel, ingen i min släkt eller vänskapkrets eller på mitt arbete blir utsatt för det, men tvärtom vet jag flera fall av psykiskt misshandlade män, men för det så tror jag inte att nästan alla kvinnor är så knäppt funtade.


n   Wilma-72 - 10:32pm Aug 1, 2000 DST (124.) Reply

Nu tycker jag tonen börjar bli lite väl spydig, igen.

Kommentarer som "(i huvudet är det ju tomt...)" är ju inte så snällt och får väl anses gå långt utanför ett vuxet agerande.

Wilma.


n   micro - 10:36am Aug 2, 2000 DST (125.) Reply

Till Christina Wallsten

Du skrev; Jag tycker verkligen att Zeb, micro och Lisa, som för övrigt tillhör samma förening,

Jag undrar - vilken förening då? Mig veterligen är den enda förening jag är ansluten till SEKO - och så vitt jag vet förs inte den här diskussionen inom SEKO, jag kan inte heller tänka mig att alla SEKO:s medlemmar delar åsikt i frågan. Men du kanske har mer koll på det än jag.

Du skrev: Jag har dock ingen som helst erfarenhet av kvinnomisshandel, ingen i min släkt eller vänskapkrets eller på mitt arbete blir utsatt för det,

Jag tror att de allra flesta redan förstått det faktiskt.


n   zeb` - 10:39am Aug 2, 2000 DST (126.) Reply

->Christina w, tack för det svaret, hoppas då att det framledes ALDRIG kommer på tal igen vilken eventuell förening man kan resp. inte kan tillhöra, denna sidan handlar om män som slår kvinnan OCH hur man ska få ett slut på det, att som du envist tuta om att kvinnor också minsann gör det spelar ingen roll för här diskuterar vi männen inte kvinnorna punkt.

Ditt tidigare inlägg #119, fpr stå för dig själv, visar snarare din brist på att vilja hålla denna sidan ren på det den är menad för att istället agera så att även denna sida skall stängas, som jag även har sagt på annan plats i internet, hädanefter svarar jag inte på person angrepp eller spydigheter utan svara på sak, om det inte finns något i sak att bemöta så tja...

Mannens fel eller inte mannens fel att han slår... Det svaret är givet, det är ALLTID mannens fel om han slår, han har möjligheten att gå undan, han har möjligheten att bita ihop, att han tar till nävarna är inte annat än ett tecken på bristande skolning, och bristande människovärderingar. Då dessa värderingar och insikter inte finns så behövs det åtstramning genom lagverket, med hårdare straffskalor men framförallt att misshandelsmålen omprioriteras i rättsväsendet så att dessa får en avsevärt högre status än de har idagsläget.
tack för ordet


n   Cattis - 10:53am Aug 2, 2000 DST (127.) Reply

Snälla Wilma,

Vet du inte att när argumenten tryter så återstår bara sarkasm, spydigheter och personliga påhopp.


n   Kia Hansson - 04:44pm Aug 2, 2000 DST (128.) Reply

Varför varför fortsätter du mansmisshandels debatten här ?? Titta på rubriken för debatten igen.

Christina skrev:

efter mycket provokation så försvarar man sig nog instinktivt med att knuffa undan vederbörande och man kan falla illa..

Jag: Detta visar med all önskvärd tydlighet vad du anser om misshandel. "man kan falla illa". Jag förstår nu varför du undrar hur jag kan börja tala om knytnävar... du har uppenbarligen inte en aning om hur de flesta kvinnomisshandlare gör....Det är skrämmande att du vägrar förstå! Det påminner om många som mår väldigt dåligt, och försöker intala sig själv att allt är bra.. Misshandlade kvinnor provocerar inte!!

Christina: Jag har dock ingen som helst erfarenhet av kvinnomisshandel, ingen i min släkt eller vänskapkrets eller på mitt arbete blir utsatt för det,

Jag: Men hur kan du vara så säker på att ingen av de du räknar upp blir / har varit utsatta för misshandel?? Ofta är det inget man talar om.....Just därför blir många chockade när det kommer fram. Bara för att man inte går omkring med en stor skylt framför sig, där det står vad man råkat ut för. Kan tänka mig att många av de fallen , som en del talar om här, med "umgängessaboterande" mödrar kan härledas till dold misshandel.. Många vågar inte tala om allt förrän efteråt. Ja, jag vet att det finns kvinnor som umgängessaboterar. Det har ingen förnekat. Däremot förstår jag inte hur man kan uttala sig om kvinnomisshandel som ett mindre problem?

Christina: men tvärtom vet jag flera fall av psykiskt misshandlade män, men för det så tror jag inte att nästan alla kvinnor är så knäppt funtade.

Jag: Jag vet alldeles för många både fysiskt och psykiskt misshandlande kvinnor. Men jag tror inte heller att alla män är så knäppt funtade. Jag arbetar inom sjukvården och vet hur vanligt det är med kvinno- misshandel. Att höra sk. medmänniskor uttala sig nedsättande om dessa kvinnor är fruktansvärt. Det finns aldrig fog för allvarlig misshandel!! Självförsvar är, som de flesta vet, något helt annat.


n   Christina Wallsten - 04:51pm Aug 2, 2000 DST (129.) Reply

Ni är fruktansvärt patetiska, nu har ni t.o.m tagit min väninna Wilma Wedins namn som signatur, jag betvivlar att någon fler Wilma Wedin hittat hit.. "Wilma_72" är också en av hennes tidigare signaturer, den har ni också använt.

Ni kan omöjligt hålla er till en seriös diskussion?


n   Christina Wallsten - 04:51pm Aug 2, 2000 DST (130.) Reply

Kia Hansson!

Du kopierar min text och lägger dit och förvränger, det visar att du inte har så mycket att komma med och då kan man ju låta bli att skriva.. åtminstone tills det kommer något vettigt.


n   Christina Wallsten - 04:52pm Aug 2, 2000 DST (131.) Reply

Jag har stor bekantskapskrets men ingen är misshandlad av sin man/sambo eller pojkvän, och ingen känner till någon som blir det heller.. så det torde vara relativt ovanligt. Det existerar, det vet jag, men något som existerar i större utsträckning är kvinnor som jäklas och förföljer sina ex!

Lagarna borde skärpas mer, det är sant, men de borde skärpas för ALLA TYPER av misshandel och andra brott. Bara bevisen är starka så det är utom allt tvivel. Problemet är att det är svårare att bevisa psykisk misshandel och förföljelse.


n   Susanne - 05:28pm Aug 2, 2000 DST (132.) Reply

Christina! Jag läser tillbaka i din och Kia Hanssons "dialog". Du anklagar henne ständigt för att förvränga dina ord, men jag kan inte se vari förvrängningen finns. Hon kommenterar ju bara det du har skrivit.

Om du istället för att bara slingra dig undan pekar på vad det är Kia (och jag med för den delen) har misstolkat/föranskat så kanske en debatt kan föras. Exakt vad är det som är taget ur sitt sammanhang? Och vad var det då du egentligen ville ha sagt?


n   Susanne - 05:57pm Aug 2, 2000 DST (133.) Reply

Till Christina W: Du skriver: "Jag har stor bekantskapskrets men ingen är misshandlad av sin man/sambo eller pojkvän, och ingen känner till någon som blir det heller.. så det torde vara relativt ovanligt. Det existerar, det vet jag, men något som existerar i större utsträckning är kvinnor som jäklas och förföljer sina ex!"

Har du plockat detta påstående ur luften eller har du belägg för det? Siffror? Fakta? Statistik? Du är inte blyg med att visa upp din okunskap i ämnet. Vem/vad är din informationskälla? Vart vill du för övrigt komma med ditt korståg, vad är poängen?

Ja, jag frågar mycket för jag begriper inte vad det är du vill egentligen. Förklara gärna för mig, till en bonde på en bondes vis.


n   zeb` - 09:43pm Aug 2, 2000 DST (134.) Reply

->Christina W, att anklaga någon för att förvränga då denne tar direkta och korrekta citat ur ditt eget inlägg visar på bristande debatt teknik, detta är helt korrekt gjort.

Då du själv drar upp din bekantskapskrets och det faktum att männen i denna blir psykiskt misshandlade av kvinnorna... om du bevärdigar dig att studera saken objektivt så kanske du kommer att finna att inte alla dessa fall är mannen som är den "plågade" utan att mannen använder dig som ett bollplank för att få ut sin frustration. Du kan själv läsa inlägg om detta på annan plats på internet.
tack för ordet

P.S. Det är osmakligt att uppmana en annan att avstå sitt fria ord D.S.


n   Josefin - 10:23pm Aug 2, 2000 DST (135.) Reply

Jag vill bara tacka bland andra Kia Hensson, Susanne och Zeb för era fina inlägg..

CW vet mycket väl hur hon hädar. Det handlar inte om oförstånd utan om att bevaka sina egna intressen.. eller rättare sagt någon mans intressen /sin sambos kanske?

CW har tidigare skrivit att hon "provocerat fram slag från män för att hon ville det just då"

Det bevisar att hon är en kvinna i nöd! Arma varelse..

Hon har även bevittnat hur en man med våld bänt ner en kvinnas huvud mot micron.. CW anser sedan att kvinnan ljuger när hon hävdar att hon blivit kränkt av sin man. Om ni undrar vem mammen i fråga var så kan jag berätta att CW själv uppgivit att det var hennes egen nuvande sambo (som då levde med kvinnan han pressade mot micron)

Vi kan alla nu lite lättare förstå CW:s agerande och "diskuterande"

// Josefin


n   Josefin - 10:23pm Aug 2, 2000 DST (136.) Reply

Jag vill bara tacka bland andra Kia Hensson, Susanne och Zeb för era fina inlägg..

CW vet mycket väl hur hon hädar. Det handlar inte om oförstånd utan om att bevaka sina egna intressen.. eller rättare sagt någon mans intressen /sin sambos kanske?

CW har tidigare skrivit att hon "provocerat fram slag från män för att hon ville det just då"

Det bevisar att hon är en kvinna i nöd! Arma varelse..

Hon har även bevittnat hur en man med våld bänt ner en kvinnas huvud mot micron.. CW anser sedan att kvinnan ljuger när hon hävdar att hon blivit kränkt av sin man. Om ni undrar vem mammen i fråga var så kan jag berätta att CW själv uppgivit att det var hennes egen nuvande sambo (som då levde med kvinnan han pressade mot micron)

Vi kan alla nu lite lättare förstå CW:s agerande och "diskuterande"

// Josefin


n   Wilma Wedin - 12:36am Aug 3, 2000 DST (137.) Reply

Jasså? Många vrånga "fåglar" som vägrar förstå realiteten i livet och dessutom använder sig av fula trix, t.o.m tar mitt namn! Jag har INTE skrivit inlägget en bit ovan, men någon har skrivit dit mitt namn ändå. Snyggt gjort! Visar bara ert osmakliga beteénde.

Både jag och Christina tycker att våld är fel, men till skillnad fr många av er så vet vi av erfarenhet att det åtminstone på vår hemort och runtomkring är vanligare med tjejer som jäklas, provocerar och beter sig allmänt vidrigt. Kvinnomisshandel existerar inte bland de vi känner, men det är klart att det finns.

Inser inte ni att det är så? Bara för att en grupp misshandlade kvinnor samtalar och möts på nätet så innebär det inte att majoriteten av kvinnor är misshandlade.

Skärp gärna lagar mot våldsbrott, men gör det då för alla typer, även psykisk misshandel!!!


n   Wilma Wedin - 12:36am Aug 3, 2000 DST (138.) Reply

Josefin!

Återigen ett exempel på en "fågel" som förvränger, snart inte ens värt att bemöta era fula anklagelser. Jag känner mycket väl til omständigheterna runt det ni tar upp, och det stämmer inte med verkligheten det ni skriver.

Christinas sambo är en reko schysst man som inte tar till våld, men om modern till ett ammande barn är ute och röjer hela natten medans barnet gråter och är hungrig så förstår man att pappan ifråga vill visa vad klockan är, det var INTE våldsamt.

Förresten? Vad i hela ....... har ni med det att göra? Har du inget bättre att komma med?

Om ni berättar omständigheterna runtomkring så skulle omvärlden förstå bättre, men det gynnar ju inte er sak förståss?


n   Wilma Wedin - 12:37am Aug 3, 2000 DST (139.) Reply

Sedan en sak till..

Varför inte skriva samma namn hela tiden på era inlägg, tycker ni att det är skoj att byta signatur/namn hela tiden?


n   Susanne - 10:54am Aug 3, 2000 DST (140.) Reply

Wilma skriver: "Inser inte ni att det är så? Bara för att en grupp misshandlade kvinnor samtalar och möts på nätet så innebär det inte att majoriteten av kvinnor är misshandlade."

Jag vänder på det påståendet. Jag knycker alltså en del av ditt inlägg och förvränger det medvetet:

"Bara för att en grupp psykisk/fysiskt misshandlade och i vårdnadstvister smutskastade fäder samtalar och möts på nätet så innebär inte det att majoriteten av män är misshandlade och utsatta."

Inser inte DU att det är så? Och jag blir väl tvungen att klargöra en del saker: Jag vet att det finns män som är misshandlade psykiskt och fysiskt. Jag vet att det finns kvinnor som falskt anmäler män för misshandel för att få vinna vårdnaden i tvister.

Jag tycker också att det är ett uselt beteende och jag anser att sådana kvinnor är ungefär lika lite värda som män som misshandlar och ljuger. Vad jag inte begriper är varför du förringar problemet med kvinnomisshandel? Så det finns inga utsatta kvinnor där du bor? Strålande! Resten av Sverige då?


n   Stefan - 10:54am Aug 3, 2000 DST (141.) Reply

Enligt skattemyndigheten finns det bara en Wilma Vedin i Sverige och hon är bra mycket äldre än dig C/W samt bor i en helt annan del av landet.

Varför envisas du med detta?


n   Stefan - 10:57am Aug 3, 2000 DST (142.) Reply

Wilma Wedin - 12:36am Aug 3, 2000

Christina skriver: Jasså? Många vrånga "fåglar" som vägrar förstå realiteten i livet och dessutom använder sig av fula trix, t.o.m tar mitt namn! ---

Vrånga fåglar? Jag förstår inte vad du syftar på?

Det finns bara en stycke Wilma Vedin i Sverige och det är en hemskt gammal tant. Du har tidigare överbevisats om att du skriver inlägg under olika namn så varför förneka detta? Det spelar egentligen ingen roll, inläggen blir varken bättre eller sämre beroende på under vilket namn du skriver.

Christina skriver: Inser inte ni att det är så? Bara för att en grupp misshandlade kvinnor samtalar och möts på nätet så innebär det inte att majoriteten av kvinnor är misshandlade.

Där håller jag med dig Christina och ingen har väl sagt annorlunda. Majoriteten av kvinnorna blir inte misshandlade likt att majoriteten av männen blir det inte heller.

Bara för att en grupp män samlas och möts på nätet för att diskutera sina vårdnadstvister innebär det ju inte att alla kvinnor/män har problem vid sina separationer och att alla kvinnor är umgängessabotörer.

Det vi diskuterar är ytterligheter, men inte för den sakens skull mindre allvarliga. Nu hamnar ju denna debatt om kvinnomisshandel så det är väl ganska naturligt att det är det som är huvudtemat?

Att du hela tiden vill förringa det är det som många reagerar på. Detta ursäktande om att det finns gränser för vad en man står ut med, kvinnan får ofta skylla sig själv osv. är sådana dogmer som borde tillhöra stenåldern. De flesta moderna människor begriper att det normala är att inte slå - oavsett vilket kön vi nu pratar om. Det finns vissa spärrar alla har eller iaf bör ha för att anses normala. Dessa spärrar brukar ej överträdas, tro det eller ej Christina.

Det är inte normalt för en man/kvinna att slå sin sambo. Det är inte normalt att *straffa* någon genom att trycka ned ansiktet mot microns klocka. Vad är det för människor du umgås med? Jag hoppas verkligen inte att du själv har fått emotta slag av sådan art du beskriver.

Stefan


n   zeb` - 10:58am Aug 3, 2000 DST (143.) Reply

->Wilma W, oavsett vad "klockan var slagen" så har inte mannen rätt att bära hand på kvinnan, visst de kan bråka sinsemellan men aldrig till den grad att det går till misshandel eller hot om misshandel. Vad som föregick nämnda tillställning vet inte jag och kan därför inte ta ställning till det.

Ditt tidigare inlägg, som du dementerar, finns kvar med ip-adress och allt på AB, men det finns fler Wilma ute i världen inte bara en som solen lyser på.
tack för ordet


n   Christina Wallsten - 10:59am Aug 3, 2000 DST (144.) Reply

Wilma (139)!

Anl. till att vissa skriver inlägg med flera olika namn är förståss för att det ska se ut som om många reagerat, MEN det är väldigt genomskinligt..


n   zeb` - 01:08pm Aug 3, 2000 DST (145.) Reply

->Christina W, om det är mig som du och wilma syftar på så har ni fått svaret på den dumma frågan minst tiotalet gånger, orkar inte tjafsa om det mer, det är bara att acceptera att jag gör som jag gör, om ni har svårt för det, synd inte mitt problem och knappast någon annans heller.
tack för ordet


n   Cattis - 01:08pm Aug 3, 2000 DST (146.) Reply

Om jag inte kommer fel ihåg så gjorde du det själv också på ett annat forum.


n   Christina Wallsten - 03:50pm Aug 3, 2000 DST (147.) Reply

Stefan!

Wilma heter Wilma, bara löjligt av er att påstå annat!

Cattis! Vad menar du i inlägg 146?


n   Christina Wallsten - 03:50pm Aug 3, 2000 DST (148.) Reply

Zeb!

Vem har pratat om misshandel? Damen ifråga ansåg då att det var misshandel, men vittnen vet att det inte var så, inget slag, eller kränkande på annat vis, men vad i hela friden tjatar du om det för?

Kom med något bättre argument!


n   Christina Wallsten - 04:06pm Aug 3, 2000 DST (149.) Reply

Jag dementerar inget jag sagt eller skrivit, Varför skulle jag göra det? Det man förnekar skulle väl isåfall vara hur vissa förvränger och vrider till mina inlägg, eller helt enkelt bara vill missförstå allt!


n   Susanne - 05:44pm Aug 3, 2000 DST (150.) Reply

Till Christina W: I ett inlägg (123) klargör du att det är dina egna åsikter som du skriver ned. Ok, det respekterar jag - så länge du undertecknar med ditt namn så står det för dig och ingen annan.

Men alla andra då? Alla som ifrågasätter eller på något sätt inte håller med om det du skriver här får höra att de är "fåglar". Det jag skriver här står för mig och speglar inte på något sätt några åsikter i någon förening. Bara för att jag inte samtycker med det du skriver behöver du inte stämpla "fågel" i pannan på mig.

Jag vet inte om det längre är möjligt att hitta tillbaka till den ursprungliga frågan. Inläggen skenar och påståendena börjar hamna fasligt nära påhopp på person. Jag gör därför som så många andra - tackar för mig för den här gången och hoppas på ett bättre debatteringsklimat nästa gång.

Tack för ordet

/Susanne (skatkärring?)


n   Christina Wallsten - 08:09pm Aug 3, 2000 DST (151.) Reply

Halloj Susanne!

Varför skriver du skatkärring efter din egen signatur? Bara undrar.. Syftar du på mig så har jag aldrig kallat någon för skatkärring. Anl till att jag kallar många för "fåglar" är därför att nästan varenda en av de som gör fula påhopp mot mig, troligtvis varenda en, är med i en speciell förening som jag inte nämner vid namn men kallar dessa för "fåglar".


n   Christina Wallsten - 08:09pm Aug 3, 2000 DST (152.) Reply

Detta borde vara en seriös debatt, för det behövs, men det blir enormt svårt då många inte vill se de olika sidorna. Ordet är fritt, så länge det rör kvinnomisshandel och lagar här, eller hur? Jag försöker få fram olika aspekter, men vissa tål inte att höra hur det kan se ut i realiteten.

Förhoppningsvis så tänker några till.

ALL misshandel kan vara lika otäck, och sluta med mord, även psykisk. Skärp lagen för alla typer av misshandel, och även andra brott med för den delen!


n   zeb` - 08:09pm Aug 3, 2000 DST (153.) Reply

->Christina w, syftar på wilmas inlägg om flera nicks.

Utöver det anser jag person "debatten" helt avklarad, vad jag inte kan förstå är några personers totala antipati mot att ens vilja förstå vad själva sidan ska handla om, sidan är tänkt att handla om nämligen "Måste lagarna om kvinnomisshandel skärpas än mer? Hur ska vi få män att sluta slå?" detta är ställt i en fråga, en fråga behöver ett svar men inte genom könsbyte på debatten ELLER person påhopp.

Jag anser själv att lagarna behövs stramas åt hårt för att stoppa misshandel mot kvinnorna (kom ihåg titeln), att all form av misshandel mot kvinnor från dessas män eller sambon får ett högre rättsstatus än det har idag.
tack för ordet


n   Anders 2 - 09:50pm Aug 3, 2000 DST (154.) Reply

Och jag anser att

1) Misshandeln av män skall straffas lika hårt som om det var en kvinna som blev utsatt 2) Att man skall räkna om statistiken så att en riktig bild över kvinnomisshandeln kommer fram 3) Att de 18000 fall av påstådd kvinnomisshandel utan fällande dom analyseras och att straffen mot dem som falskt anklagar en man straffas hår4) Inte blanda ihop kvinno- eller mansmisshandel med barnfrågor, eftersom det är två skilda frågor. Därför att ett barn måste kunna få identifiera sig med sina riktiga föräldrar, även om modern så är en tjuv eller möderska och sitter i fängelse.

Kärnan i debatten är nämligen att inte göra saken till en könsfråga, vilket Christina W tydligt insett.


n   Haidi - 12:56am Aug 4, 2000 DST (155.) Reply

I Sverige slås det ihjäl 1 kvinna/vecka. Våldet mot kvinnorna är således inte ett litet problem. Dessvärre ofta osynligt då det sker inom hemmets väggar och i alla samhällsgrupper. Män står också för mycket synligt våld i samhället, då oftast män mot män. Det här är en problematik som det är viktigt att män är med och diskuterar. Orsakerna är många och diskutabla, den ökade toleransen mot våld, filmer, den svagare samhällsstrukturen, kvinnosynen, psykiska störningar, arbetslöshet m.m. Det är viktigt att öka medvetenheten kring våldet dock svårt men lika viktigt att bygga regelverket för att stävja det. Det behövs ökade resurser till rättsväsende för bla utredning, utbildning, forskning, socialtjänst, sjukvården. Männen borde dömas till psykolog/ psykiatrisk behandling inom anstalt.


n   Anders 2 - 11:05am Aug 4, 2000 DST (156.) Reply

I Sverige begår många män självmord på grund av att de psykats till det. Ofta på grund av trakasserier från kvinnan. Obalansen av jämlikhet i vårdnadsfrågor driver också många män till självmord. Problemet om kvinnomisshandel är således komplext och inte en könsfråga.

Kvinnomisshandel skulle säkerligen minska avsevärt om det rådde jämlikhet mellan könen i vårdnadsfrågor om barnen. Det är ju bara att titta i statistiken och se när alla dessa 18000 falska anmälningar om kvinnomisshandel inträffar.


n   Erika - 11:08am Aug 4, 2000 DST (157.) Reply

Anders skrev: Anders skrev: 1) Misshandeln av män skall straffas lika hårt som om det var en kvinna som blev utsatt

Det finns inga belägg för att kvinnor som misshandlar män på något sätt skulle straffas mindre hårt. Dock är det mindre vanligt och därför läser/hör man sällan om det.

Anders skrev: 2) Att man skall räkna om statistiken så att en riktig bild över kvinnomisshandeln kommer fram

Tyvärr Anders så kommer den omräkningen ge vid handen att kvinnomisshandeln är större än vad de anmälda fallen ger vid handen. Alla myndigheter vet att det finns ett stort mörkertal som aldrig ens kommer till anmälning.

Anders skrev: 3) Att de 18000 fall av påstådd kvinnomisshandel utan fällande dom analyseras och att straffen mot dem som falskt anklagar en man straffas hårt

Falska anklagelser ska stävjas det håller jag med om. Jag skulle välkomna att alla anmälda fall utreddes och inte som nu läggs ned pga resursbrist hos polisen. Då skulle det med automatik visa rätt siffror.

Anders skrev: 4) Inte blanda ihop kvinno- eller mansmisshandel med barnfrågor, eftersom det är två skilda frågor.

Det är inte två skilda frågor. Misshandel inom hemmet drabbar barnen i allra högsta grad. Hur kan du påstå annat?

Erika


n   zeb` - 11:18am Aug 4, 2000 DST (158.) Reply

->Anders2 ska visst också jobba så att även denna sida ska stängas ner, dina rent idiotiska påståenden att 18.000 påstådda misshandel, det är behagligt och samtidigt patetiskt att slänga sig med siffror som man inte bryr sig ett dyft om att kontrollera bakgrunden till. På den förra sidan numera nedlagda så visade jag på att dessa fall inte hann utredas innan den såkallade preskribtionstiden hann gå ut, d.v.s. tiden från brottet till det att rättsväsendet hade tid att utreda brottet.

Orsaken till att fall hinner preskriberas är enkel, för få poliser för få åklagare, botemedlet mot detta är även det enkelt ge mer pengar till rättsväsendet så att de kan fullgöra sina åtaganden.
tack för ordet


n   zeb` - 03:51pm Aug 4, 2000 DST (159.) Reply

->Anders2, lite fakta kanske intresserar i ämnet; Våldtäkt, grov våldtäkt (1), 2 042
Grov kvinnofridskränkning (4a) 880
Mot kvinna 18 år eller äldre 14 351
Mot person under 18 år 4 039
Mot kvinna 18 år eller äldre 11 063
Dessa siffror avser 1999, och det är bara direkta citat från Brås statistik över brott i riket, O.B.S. att detta gäller de anmälda brotten i landet inte de utredda. inom parentestecknen visar vilken paragraf i lagboken de brotten avser
tack för ordet


n   erik - 08:15pm Aug 4, 2000 DST (160.) Reply

Hur många fler invandrare är inblandade i våldsbrott mot kvinnor än svenskar? Kan man få ett ärligt svar utan en massa kvasistatistiskt svammel?


n   Krister Jansson - 09:08pm Aug 4, 2000 DST (161.) Reply

Till ZEB:(158). Om en kvinna anmäler en typ grov misshandel menar du då att denna anmälan preskiberas efter en tid p,g,a polisens peronalbrist.Måste vara väldans kort preskriberingstid.Jag kan faktiskt inte tro att det kan vara så.Alla andra misshandelsfall då?Av dom jag känner till bland bekantas bekanta, även kvinnor så är det inget än som preskriberats.Jag trodde att det var så att dom i dom flesta fall av grovmisshandel mm tog in till förhör i princip på en gång,sen är det väl upp till åklagaren att ta ställning.Att jag tror mig veta detta kan bero på att jag b,l,a jobbat som ordningsvakt och har en del kompisar som är poliser. Är det så illa som du säger, ska vi väl alla protestera mot detta och lämna in en gemensam skrivelse till polisstyrelsen.Vad var det jag hörde tidigare 1 polis på 900 anmälningar om kvinnomisshandel. Det måste göra ungefär totalt 22,2 poliser i hela sverige som har hand om dessa fall-99???Låter sjukt för att vara sant, är det sant är det sjukt i alla fall.

M,v,h Krister Jansson


n   Anders 2 - 09:20am Aug 5, 2000 DST (162.) Reply

Till Zeb

Det kan göras hur många polisanmälningar som helst, men det är de fällande domarna som måste vara avgörande.

Vi vet ju om att anmälningar om kvinnomisshandel missbrukas av kvinnorna framför allt i vårdnadstvister.

Att då, som rubriken säger, få män att slå mindre är att göra ett problem till en könsfråga. Och då är man uyte på farligt vatten. Det är precis lika farligt som under Hitlertiden då judarna förföljdes. Samma fenomen sker nu, fast mot svenska män.

Jag är förvånad över att ni inte ser det.

Som svar på frågan hur man skall få män att slå mindre är endast att göra mannen och kvinnan jämlika utan skillnader i lagen. Vi har nämligen inget starkare eller svagare kön som behöver extra skydd.


n   Ulrijke van Effen - 07:41pm Aug 5, 2000 DST (163.) Reply

"Hur man får män att sluta slå"?

-Enkelt! Man slutar helt enkelt att importera muslimer. Det är ytterst få svenska män som slår kvinnor.


n   Eva - 02:21pm Aug 6, 2000 DST (164.) Reply

Änders skrev: I Sverige begår många män självmord på grund av att de psykats till det. Ofta på grund av trakasserier från kvinnan.

Då svarar jag, det är lätt att slänga omkring mig massa pseudo-fakta som du gör utan belägg. Har du tillgång till statistik? Fakta? Om inte - gör ej sådana uttalande.

Anders skriver: Vi vet ju om att anmälningar om kvinnomisshandel missbrukas av kvinnorna framför allt i vårdnadstvister.

Detsamma gäller ovan. Det vore mer trovärdigt om du kunde hänvisa till någon form av statistik som kunde belägga dessa siffror. Jag tycker att med den argumentationen kan man lika gärna i så fall påstå att anmälningar om umgängessabotage missbrukas av framförallt män i vårdnadstvister för att smutskasta kvinnan. Lika orimligt att säga så.

Anders skrev och detta är svar till Krister Jansson också: Det kan göras hur många polisanmälningar som helst, men det är de fällande domarna som måste vara avgörande.

Varför det? Som vi vet har ju inte poliserna resurser idag att ens påbörja att utreda fallen, därför skrivs de av i lika stor takt som de kommer in. Det har inte med att polisen förringar brottets karaktär och eller att brotten inte begåtts.

Kommer ni ej ihåg kvinnan som blev mördad i Märsta? Hon hade ju gjort flera polisanmälningar om misshandel och hot mot sin man men polisen sade sig inte ha resurser att utreda. Tyvärr för henne eftersom hon nu är död, dödad framför barnen av barnens pappa.

Samma sak gäller alla inbrott där polisen skriver av i rasande tempo. Ja, i stort sett alla brott utom sådant som de måste ta tag i utan att få alltför stor kritik.

Eva


n   Liz - 06:36pm Aug 6, 2000 DST (165.) Reply

Anders2, Krister J, Wilma/Christina. Efter att ha tagit del av Era debattinlägg så måste man fråga Er Vad ysslar ni med? Ni kastar runt era påståenden utan fakta, ni anklagar till höger och vänster andra för att vara helt okunniga. Vad är det som gör att Ni är så förblindade och bara tar in Era egna faktauppgifter, fakta som stöder Era påståenden. är Ni så avskärmade från verkligheten? Är det några som behöver hjälp så är det väl Ni. Dessutom så diskuterar Ni inte det som är relevant i denna debatt. Jag ser inte att det finns någon fråga om Hur man ska få män att ta ansvar för SINA barn. Ni kastar iväg en massa skit på kvinnor/mödrar som ni verifierar med utsaga om egna erfarenheter. Vad lever Ni i för värld egentligen. Håll er till ämnet eller avstå från debatten. Jag har ännu ej sett ett inlägg som tillfört någon saklig fakta från Er Det är ju så att Sverige består av fler än 200 personer med egna åsikter. Liz


n   Åsa - 09:28pm Aug 6, 2000 DST (166.) Reply

Hej Lis Tack för ditt inlägg Jag har också frågat mig vad dessa tre som du nämner är ute efter. Christina pratar om fåglar, Anders2 påstår sig ha fakta som ingen annan har, Krister J hänger bara på. Ska man kunna ha en saklig debatt i frågor rörande våldsbrott så måste väl man ändå kunna begära att debattörerna följer moraliska och etiska regler. Jag har inte heller sett något inlägg från dessa tre som tillför debatten någon saklighet. Det man frågar sig är om dom debatterar för sin egen sak skull eller för att få ett forum att synas och höras på. I sådana fall anser jag att dom bör byta debattforum eller skapa ett eget .Ett tips som jag kan vidarebefordra till alla tre är Kontakta Elis Envall på Socialstyrelsen så förser han Er med fakta ur den verklighet som de flesta av dessa utsatta kvinnor lever i. Men frågan är väl om Ni vill ha fakta. Själv anser jag att en utvärdering av kvinnofridslagen är ett måste för att relevanta åtgärder ska kunna vidtas. När det gäller fåglar så är det väl så att många av dessa kvinnor nog hade önskat att dom vore lika fria . Åsa


n   Christina Wallsten - 09:28pm Aug 6, 2000 DST (167.) Reply

Liz (165)

Vore intressant om du kunde förklara och specificera vad du menar med detta påhopp?

 • Vad menar du med att kasta runt påståenden? Jag talar för mina egna åsikter OCH erfarenheter, vad mer kräver du?

 • Hur kan du påstå att jag är avskärmad fr verkligheten? Det är jag definitivt inte, utan hellre tvärtom, för jag lever i verkligheten och talar av erfarenhet. Skulle gärna vilja ställa en motfråga till dig: Har du sett och varit med på nära håll hur olika situationer kan uppstå vid t.ex separationer eller annat som kan ha samband till falska anklagelser. Det FINNS och EXISTERAR i allra högsta grad.

 • Vad menar du med "Jag ser inte att det finns någon fråga om Hur man ska få män att ta ansvar för SINA barn."?!? SVAR: Nej, det diskuteras så ofta ändå, och jag kan inte tala eller diskutera om det jag aldrig sett eller varit med om. Mina erfarenheter är som sagt tvärtom. Det är klart att det också existerar, men ju mer man gräver i den frågan så kan man i många fall (inte alla, men MÅNGA!) förstå att de män som tappar kontakten gör det p.g.a barnens mor.

  Citat: "Det är inte konstigt att så många pappor tappar kontakten med sina barn efter en separation, det konstiga är att såpass många lyckas bibehålla den!" Slutcitat.

  Sedan till ursprungsfrågan, som jag också svarat på många ggr men gör det igen ändå: Det är klart att straff för kvinnomisshandel ska skärpas, men inte bara för kvinnomisshandel, utan ALLA TYPER av vålds- och bedrägeribrott (inkl. LÖGNER!), ja alla typer av brott!

  Sveriges lagar skulle verkligen behöva en ansiktslyftning!


  n   Anders 2 - 10:52pm Aug 6, 2000 DST (168.) Reply

  Den statistik jag valt att använda i denna debatt hänrör sig till de uppgifter som NI själva och debattartikeln.

  Sedan behöver man inte vara mer än normalbegåvad för att matematiskt räkna ut 20 000 minus 2000 = 18 000.

  Sen vet ju alla vilka få "fåglar" det är som skriver här under olika namn. En normalutbildad person i svenska språket känner med lätthet igen ordvalen under olika "namn".

  Och de som har haft svårighet att läsa de förslag som efterlyses i debatten givna från både mig och Christina m.fl, föreslår jag tar på sig läsglasögonen och läsa debattinläggen en gång till- Att bara höra er "rapa upp" hårdare straff etc, etc biter inte på oss andra som läser detta. Sluta med detta och visa er som mogna människor. Nu ger ni bara intryck av störda kvinnor som ropar efter hämnd på männen på grund av era förlorade fäder. I STÄLLET skulle NI arbeta för gemensam vårdnad för då (Förslag till debatten)kommer kvinnomisshandeln minska. (Observera du utan glasögonen ...det var ett förslag)

  Vi är de som vet detta och inga kan detta ämne bättre än oss.Så lyssna på och försök vara lite mottagliga för andras åsikter. Känn in våra tankar något.

  Automatisk gemensam vårdnad kommer ofelbart att minska kvinnomisshandeln. mvh Anders


  n   Lis - 10:54pm Aug 6, 2000 DST (169.) Reply

  Jag har inte för vana att gå i polimik med människor som så entydigt som du framhåller sig själv och sina åsikter. Jag har jobbat med dessa frågor som du skriver om i många år och anser däför att jag är kvalificerad att kalla dina åsikter för "trash". Den enda erfarenheten du har från frågor rörande ämne som våldsbrott och vårdnadstvister är tydligen propaganda för pappors rättigheter. Den formen av propaganda passar inte här för den bygger på en illusion. En illusion om pappans utsatthet och rättsövergrepp. Vet du att detta finns också klara fakta om. Fakta som talar helt i motsatta hållet mot vad du framhåller. Ska du vara seriös så bör du nog kliva ner från din självpåtagana roll som expert. Fortsätt du att diskutera våldsbrott mot kvinnor utan att blanda in orelevanta faktorer. Lis


  n   Lis - 12:22am Aug 7, 2000 DST (170.) Reply

  Anders2 Det Ni skriver om behöver man inga glasögon för att förstå. Propaganda som bygger på egna åsikter och erfarenheter är aldrig fakta. Sedan hänvisar du till någon form av "fåglar" och inlägg skrivna med krav om hårdare straff. Jag vet inte vad du är ute efter Till skillnad från dig och tydligen dina vapendragare, så har jag kompetens och kunskap inom dessa områden, våldsbrott och vårdnadsfrågor, utan att behöva "rapa" eller skrika efter hämnd. Era inlägg vittnar bara om Er okunskap och oförmåga. Ni har tydligt och klart framfört era hjärtefrågor och det också med klarhet om Er okunskap. Det finns inget mer att tillägga från min sida. En saklig debatt för man med dem som har något att tillföra och det har definitivt inte Ni. Lis


  n   Lis - 12:23am Aug 7, 2000 DST (171.) Reply

  Du har tydligen inte förstått debatten du heller, det behöver man inga glasögon för att fatta. Om det nu skulle vara så enkelt som du skriver så undrar man ju över varför ingen normalt funtad människa kommit på detta? Sedan måste det vara en konstig uppfattning du har om att fåglar och hämndlystna kvinnor förföljer dig. Efter vad jag förstått då jag läst tidigare debattinlägg så är det väl ändå din kvinnliga kollega som skriver under fler alias. Vi som inte behöver glasögon för att rätt tolka Era inlägg behöver heller inte skriva under alias. Åsa


  n   Trött - 12:57am Aug 7, 2000 DST (172.) Reply

  Anders skriver:

  "Att bara höra er "rapa upp" hårdare straff etc, etc biter inte på oss andra som läser detta."

  Christina skriver:

  167: "Sedan till ursprungsfrågan, som jag också svarat på många ggr men gör det igen ändå: Det är klart att straff för kvinnomisshandel ska skärpas, men inte bara för kvinnomisshandel, utan ALLA TYPER av vålds- och bedrägeribrott (inkl. LÖGNER!), ja alla typer av brott!"

  152: "Skärp lagen för alla typer av misshandel, och även andra brott med för den delen!"

  131: "Lagarna borde skärpas mer, det är sant, men de borde skärpas för ALLA TYPER av misshandel och andra brott."

  Wilma skriver:

  137: "Skärp gärna lagar mot våldsbrott, men gör det då för alla typer, även psykisk misshandel!!!"

  Vem är det som rapar?


  n   Åsa Karlsson Lis Ekblom - 12:58am Aug 7, 2000 DST (173.) Reply

  Christina och Anders2. Ni har med tydlighet i Era inlägg visat på att Ni inte respekterar andras åsikter och synpunkter. Era propagandistiska inlägg med antydningar om att Ni är förföljda av fåglar och hämndlystna kvinnor talar sitt eget språk. Vi som jobbar inom yrken som sysslar med våldsbrott och umgängesfrågor har stött på Era synpunkter och åsikter i olika sammanhang. Dom är lika urvattnade på fakta då som nu.

  För att få någon att sluta slå så måste den personen vara mottaglig för empati och ha förståelse för den andra personens utsatthet. Hur menar Ni att detta ska uppnås genom en gemensam vårdnad. En förälder som utsatt den andre för våld varken förstår eller respekterar någon annan än sig själv. Hur ska barnet kunna känna trygghet i den utsatta situation som då uppstår? Vi väljer att avstå från vidare kommentarer av Era inlägg med hänvisning till att dom inte tillför debatten någon fakta. Lis och Åsa


  n   malin tengvard - 12:59am Aug 7, 2000 DST (174.) Reply

  sitter just och läser gamla inlägg i den här debatten, och jag hoppas verkligen att anders bara sitter och driver med oss. annars så skulle gärna vilja veta varför du tror att statistiken om kvinnomisshandel är fel? har du räknat? har du någon aning alls om hur ofta kvinnomisshandel förekommer? för innan dess ska du inte yttra dig.

  och en sak till, det var en debatt på svart eller vitt för en tid sedan, den handlade om en bok som en amerikans forskare gett ut,där stod det att det finns en potentiell våldtäcktsman i alla män, och att det är instingten som driver dem och det inte rår för det själva. detta är som ni kanske redan förstår det dummaste man någonsin kan hävda. jag behöver inte ens nämna att alla män INTE är våldtäcksmän. och de som begår en våldtäckt antagligen inte är riktigt som dom ska. när det gäller gruppvåldtäckter som begårs av unga tror jag att vi har samhälet att skylla. en smått redlös tjej som sätts på av ett flertal killar menar inte att hon vill när hon slödrar fram ett nej, fast killarna säker uppriktigt tror det. ett nej betyder ett ja. hon bad om det, hon var full, hade en kort skjol, detta är rena idiotin det med. hon ska kunna gå runt och rå flirta med vem hon vill i världens mest utmanande kläder, INGEN har rätt att göra något med henne mot hennes vilja. olyckligt vis bidrog hon nog till det själv i just detta fall, det ska inte vara så, men tyvärr så är det så, i dagens sjuka samhälle.


  n   Helena Lindell - 01:40am Aug 7, 2000 DST (175.) Reply

  Till Anders (168)

  Så du menar att om AGV införs så blir det mindre misshandel? Jag vet inte vad du har fått den informationen ifrån! Men jag VET att misshandel faktiskt sker även utan att det uppstår vårdnadstvist. & bara för att det är en vårdnadstvist så ger det INTE rätt till att slå någon. Jag kan faktiskt säga med säkerhet att misshandeln INTE kommer att minskas nämnvärt i och med att AVG införs. När det gäller misshandel så finns den där ändå & det är denna misshandel som måste få ett slut. Men om man blickar tillbaka i denna debatt så ser jag att det kommer att bli svårt. För många av er som skriver här hjälper den som misshandlar genom att trycka ner den misshandlade ännu mer, så som debatten har blivit så vågar nog inte den som behöver hjälp söka hjälp. Vi måste visa att vi bryr oss & att vi finns här som stöd & hjälp. För vem vet det kan ju hända någon av våra nära & kära (både man eller kvinna). Helena Lindell


  n   Eva - 10:18am Aug 7, 2000 DST (176.) Reply

  Anders skrev-Sedan behöver man inte vara mer än normalbegåvad för att matematiskt räkna ut 20 000 minus 2000 = 18 000.

  Det har du rätt i. Men att sedan förstå vad slutsumman säger är kanske för svårt? Den säger inte att 18000 är falska anmälningar utan mer att polisen inte har resurser.

  Din kommentar om fåglar förstår jag inte - Sen vet ju alla vilka få "fåglar" det är som skriver här under olika namn. Menar du ruggugglor eller skator eller vad avser du? Vad har detta med ämnet att göra?

  Jag ogillar också din kommentar - Nu ger ni bara intryck av störda kvinnor som ropar efter hämnd på männen på grund av era förlorade fäder.

  Vad sjutton menar du? Skulle jag vara en störd kvinna bara för att jag vågar mig att säga emot? Förlorade fäder? Du vet inget om folks förhållande till sina pappor skulle jag tro och inte heller är det snyggt att påstå att att skribenterna här önskar hämd mot alla män. Då skulle jag kunna kontra att dina inlägg luktar lite hämnd mot kvinnor, men det gör jag inte då debatten inget vinner på detta.

  Ditt påstående om att Automatisk gemensam vårdnad kommer ofelbart att minska kvinnomisshandeln vore intressant att få se belägg för. Jag tror att det är dina helt subjektiva tankar och "siffror". För annars hade du väl redan presenterat dem?

  Eva


  n   Anders 2 - 10:19am Aug 7, 2000 DST (177.) Reply

  Jag hoppas verkligen ni driver och skojar med oss. Menar ni på fullt allvar att ni inte inser att automatisk gemensam vårdnad kommer att minska kvinnomisshandeln.

  Själv delar jag Christinas uppfattning om hårdare straff. MEN LÄS, i brottsbalken finns något som heter "Förmildrande omständigheter", och det kan vara om någon blir försatt i vanmakt, elller rättare sagt, starkt provocerad till våld eller självförsvar.

  Jag har ett annat förslag till lösning av kvinnomisshandeln. Man skulle kunna hacka olika mäns datorer och ringa deras arbetsgivare för att se om de i preventivt syfte är kvinnomisshandlare. Det kanske är en metod som jag tror fungerar.Den metoden används ju idag flitigt. Här kanske självförsvar kan användas. mvh Anders


  n   zeb` - 10:28am Aug 7, 2000 DST (178.) Reply

  Instämmer med Helena Lindell m.fl. uppfattning om AGV, en lag för att i några fall få offret tillbaka till gärningsmannen är inte en lag som är gjord att skydda den enskilde individen, utan det är en lag som är ute efter att slutligt trycka ner den drabbade då med "lagens hjölp".

  Har inte kunnat besvara inlägg gjorda under helgen, men har genomgående läst dessa insändare och "rapar" mm. konstaterar endast att vissa vill slänga sig med statistik precis som det behagar dem själva, denna statistik finns att beskåda på www.bra.se där sammanställningarna har gjorts, för 1999 gäller siffrorna;
  19982 fall misshandel/grov misshandel anmälda.
  Våldtäkt/grov våldtäkt 2.042 anmälda fall
  173 mord begågna.
  tackar för ordet


  n   eva - 02:39pm Aug 7, 2000 DST (179.) Reply

  Jag förstår föga ditt prat om att hacka datorer Anders? Självförsvar? Fast det kanske inte är meningen?

  Jag tror inte att våldet mot kvinnor och barn kommer att minska med AGV. Tvärtom bör den nya lagstiftningen från 1998 utvärderas mer innan man tar till mer drastiska steg. Allt för barnens bästa.

  Agrell skriver: Socialstyrelsen håller på att göra en utvärdering av den nya lagstiftningen och har tagit in drygt 800 avgöranden från tingsrätter i hela landet. Man räknar med att vara färdig med sin genomgång under hösten. Barnombudsmannen har undersökt 62 domar vid fem tingsrätter och särskilt tittat på hur domstolarna förordnar om umgänge med de minsta barnen och om man gör självständiga prövningar av barnets bästa i det enskilda fallet. Resultatet av undersökningen visar bland annat att man vid bestämmande av umgänge med barn under tre år inte tar hänsyn till den kunskap som finns om barns utveckling, att man inte gör en självständig prövning av det enskilda barnets behov när man bestämmer om umgänge och att domstolarna inte i sina domskäl redovisar vilka faktorer som legat till grund för bedömningen av det enskilda barnets bästa. Barnombudsmannen vill också att domskälen ska innehålla en analys av konsekvenserna för barnet av det aktuella umgängesförordnandet.


  n   Cattis - 03:02pm Aug 7, 2000 DST (180.) Reply

  Svar på inlägg 177. Hur tänker du,Anders?? Hur skulle AGV minska kvinnomisshandel?? Tänk på alla dom kvinnor som blir misshandlade och som _inte_ har barn! Vilken universallösning har du på det? Nej du "snackar" mera än du vet! Och provokation används ofta redan av den som misshandlat men på felaktiga grunder.


  n   eva - 03:31pm Aug 7, 2000 DST (181.) Reply

  En intressant artikel om våldets biologiska orsaker finns på Dagens Nyheter Debatt idag

  http://www.dn.se/DNet/articles/128400-128499/128404/debatt.html


  n   Anders 2 - 08:15pm Aug 7, 2000 DST (182.) Reply

  Dagens debattartikel i DN var mycket bra och redovisar vetenskapligt att det INTE ÄR EN KÖNSFRÅGA. Författaren gav också exempel på möjliga lösningar för att minska våldet. Att minska alkoholintaget för de män OCH KVINNOR som har svårt att hantera alkohol och därmed blir våldsbenägna.

  Författaren kom också mycket riktigt fram till att det INTE var hårdare straff som behövdes OCH att debatten om kvinnomisshandel är en populistisk affär för politiker.

  Jag delar författarens teoreier till fullo. Kvinnor och män som inte klarar alkohol......skall tvingas avstå och få lugnande medel. Mycket bra förslag.

  Ännu har vi inte sett ett enda vettigt förslag på lösning från gnällskatorna. När kommer ledarna ut för de misshandlade kvinnorna och talar under sina rätta namn. Vi vill se er tala för er sak. Visa er mogna och ansvarsfulla individer som inte skyggt gömmer er.


  n   Anders 2 - 08:20pm Aug 7, 2000 DST (183.) Reply

  Det finns väl egentligen inget mer att diskutera. Nu har ju "svart på vitt" presenterats. Kvinnor och män med för hög testosteron bör få dämpande medel och de kvinnor och män som inte klarar alkohol, bör tvingas till nykterhet. Mycket bra förslag mot mans- och kvinnomisshandeln.

  Punkt slut på debatten.


  n   Steffe - 08:20pm Aug 7, 2000 DST (184.) Reply

  Vet du att dina inlägg i debatten är regelvidriga. Vilket århundrade lever du i? När jag skilde mig gick jag med i den förening som du och dina kompisar gör reklam för. Har väl aldrig känt mig så kränkt någon gång. Ni anser tydligen att vi män som är inblandade i frågor rörande våra barns umgänge automatiskt är utsatta för kvinnosabotage. Dessutom har ni mage att skriva "Vi är Sverige". Sverigedemokrater eller? Dessutom vete sjutton om inte ni har män med som utfört våld mot sina kvinnor. Be dom skriva inlägg och förklara hur man ska kunna stoppa våldet istället för att påstå att AGV ska lösa en fråga om våld. Dessutom håller jag med dom som skiver att barn inte ska finnas med i dom situationerna. Men det är klart har man skygglappar på sig så ser man inte verkligheten och tror man också att en förenings medlemmar utgör hela Sverige. Bevare oss väl. Håller helt med Evas inlägg där Agrells åsikter framförs.


  n   Christina Wallsten - 05:52am Aug 8, 2000 DST (185.) Reply

  Denna debatt har verkligen spårat ur, mycket beroende på vissa personers ovilja att läsa, diskutera och försöka förstå och se fr varandras synvinklar.

  Vi är väl alla ense om att misshandel är fel? Det tror jag nog.. frågan är tydligen om män ska behandlas annorlunda än kvinnor, för enligt många här så bottnar misshandel i att män är svin, patetiska grottmonster som absolut inte kan ta hand om barn eller fru.. hemska tanke om män skulle räknas som jämställd förälder!

  Barnen är ju kvinnans egendom!! Eller?

  Denna debatt har helt tappat det seriösa, speciellt tänker jag på det "gäng" (nämner EJ föreningen vid namn, de som känner sig träffade kan ju ta åt sig själva!) som ej har förmågan att tänka och förstå båda könens "handikapp".

  Anders2 skriver att AGV kommer att lösa många misshandelsfall, genast så kommer några svar om att han skrivit att all misshandel kommer att försvinna om AGV går igenom.. Inser ni inte skillnaden mellan "många" och "all"?

  Jag tror inte att AGV löser många misshandelsfall, men några, ja, och det är väl ett steg på vägen?

  AGV är ju en självklarhet i vilket fall tycker jag, sedan är det ju upp till den förälder som anser att den andre inte är lämplig att söka om enskild vårdnad.

  Skärpning av lagarna då det gäller ALLA BROTT vore hemskt välkommet, även trakasserier och dataintrång.. likväl som misshandel och bedrägerier.


  n   Christina Wallsten - 05:52am Aug 8, 2000 DST (186.) Reply

  EVA, inlägg 179:

  Om du inte tillhör det gäng som jag påtalade i inlägget ovan så förstår jag att du inte förstår vad Anders menar med att hacka datorer.. men många här förstår och borde känna sig träffade.. en del av dem sysslar med det. Dataintrång alltså.

  Så åter igen.. SKÄRPNING AV STRAFF VID ALLA TYPER AV BROTT, tack!


  n   Anne - 05:53am Aug 8, 2000 DST (187.) Reply

  Äntligen någon som förklarar vad du Anders2 och dina debattpartners står för. Man hade ju annat att ni hade något att dölja eftersom ni helst svarar på era egna inlägg, pratar om egna fakta som något som gäller för alla. Bara för att man upprepar samma sak så blir det inte en sanning. Nu plockar du ur fakta från en debatt som om den vore något nytt och dessutom hittade i alla fall jag inget om skator i artikelen. Varför är du så rädd för "fåglar"? Har du en fobi eller. Vad jag vet kan inte fåglar prata och har inga ledare. Skriva rakt på sak vad det är du menar så man förstår vad du pratar om och vart du vill komma med dina dunkla påhopp. Denna debattsida skulle vara öppen för en debatt om varför män slår och hur vi ska kunna lagstifta mot det. Har du problem med den frågeställningen så finns det säkert andra ämnen på debatten som står dig närmare. En utvärdering av kvinnofridslagen är på väg att avslutas och Agrells faktainfo blir en del av slutsumman. Du tackar för debatten och anser den vara avslutad. vi får hoppas att det är så för din och dina partners del. Anne


  n   Anders 2 - 05:54am Aug 8, 2000 DST (188.) Reply

  Nej du Steffe

  Den lilla lätta gick vi inte på. Träd fram istället för att kraxa i trädet


  n   Steffe. Stefano Moren - 10:57am Aug 8, 2000 DST (189.) Reply

  Kan konstatera att du har överträffat dig själv ännu en gång. Vad du menar med detta lilla lätta vet inte jag men den uppfattning jag har fått av den förening du företräder, och det har fler pappor än jag, kvarstår. Träd fram säger du Ja jag har inget att dölja till skillnad från vissa andra med sina alias. Leta i fd medlemslistan så hittar du mig. C.W Om det nu är som du och dina vänner skriver vad är det som gör att ni inte anmäler dessa fåglar, hackers, mänsabotörer så man kan konstatera att det ni påstår är sant. Eftersom jag sett en del av er insida i föreningen så ställer jag mig tveksam till sanningshalten i något av det ni skriver. Ni har inom föreningen enorma problem med att respektera och ta in andras persepektiv och synsätt. Era ramsor om umgängessabotage, rättsövergrepp m.m. innehåller heller ingen objektiv fakta. Kampen för AGV gör ni för er egen skull inte för barnens.


  n   Anders 2 - 10:57am Aug 8, 2000 DST (190.) Reply

  Till Anne

  Jag föreslår att du tar på dig glasögonen. Det står helt klart att ni nu har fått vetenskapliga fakta presenterade och ändå sysslar ni med personliga påhopp.

  Det är kvinnor som ni som blir misshandlade därför att ni inte inser normala folkliga gränser.Så därför har jag ett ännu förslag till debatten....att kvinnor går utbildning i att lära sig sätta gränser.

  Och du, det minsta jag är rädd för så är det fåglar som kraxar i trädet.Det är bättre att skatorna träder fram ur mörkret någon gång. Var är ni?


  n   zeb` - 11:08am Aug 8, 2000 DST (191.) Reply

  ->Anders2, vad avser dina sk. fakta så har alla sett att det är tom luft och inget annat. Fakta är att våldet mot kvinnor ökar i samhället, fakta är att det grova våldet mot kvinnor ökar i samhället, fakta är att några väljer att blunda för detta faktum... ditt evinnerliga "kraxande" låter som ett dåligt skämt.

  Jag ber ALLA ta en titt på vad DENNA sida handlar om och respektera den sakfrågan, fågeljakt hör hemma på jaktsidorna mm.
  AGV, så som den blev utformad kommer endast att bidra till att tvinga OFFRET till GÄRNINGSMANNEN, det är detta samband som vissa har valt att frånse och vägrar att inse att så är fallet
  tack för ordet


  n   zeb` - 11:10am Aug 8, 2000 DST (192.) Reply

  ->christina W, dataintrång? vem skulle syssla med det?
  tack för ordet


  n   Christina Wallsten - 11:16am Aug 8, 2000 DST (193.) Reply

 • Varför utsätter en del mammor sina barn för incest?

 • Varför misshandlar en del mammor sina barn?

 • Varför ser havet blått ut ovanifrån?

  Lika dumma frågor som vissa här ställer sig: "Varför misshandlar män kvinnor?" Det går inte att dela upp könsvis, kvinnor är likadana, enda skillnaden är hur vi är skapt mellan benen vad det nu har att göra med detta, det får ni gärna förklara!

  Det finns många karlar som är mindre och svagare än sina stora grova kvinnor, och åker på dask fr dem, enligt vissa här så är det inte lika allvarligt alltså?

  Dessa misshandlade män går ofta inte ut och pratar om det, det är för skamligt.

  Måste man dela upp könsvis, så kan man ju konstatera direkt att många kvinnor inte är direkt smarta, det märks ju på denna debatt.


  n   micro - 11:21am Aug 8, 2000 DST (194.) Reply

  Christina Wallsten

  Du skrev

  Denna debatt har verkligen spårat ur, mycket beroende på vissa personers ovilja att läsa, diskutera och försöka förstå och se fr varandras synvinklar.

  Det är bra att du inser det, synd bara att du inte lägger ner lite energi på att försöka ta till dig andras argument - när du inser att det är ett problem att inte vilja förstå och se saker från varandras synvinklar.

  Du skrev

  för enligt många här så bottnar misshandel i att män är svin, patetiska grottmonster som absolut inte kan ta hand om barn eller fru.. hemska tanke om män skulle räknas som jämställd förälder!

  Vad är då män som slår?

  En person som visat sig vara kapabel att ta till våld är det per definition en lämplig förälder i dina ögon?

  Om jag fördömer män som slår - innebär det då med automatik att jag fördömer alla män? Menar du Christina att alla män slår då, eller????


  n   zeb` - 12:55pm Aug 8, 2000 DST (195.) Reply

  Först som sist konstaterar jag att det är minst sagt beklagligt att debattörer lik Anders2 tillåts hålla igång, inget i sak kommer fram utan endast ett heligt mantra AGV AGV AGV, ett förslag som med ett slag kör kvinnor tillbaka till medeltiden i rättssak, ett förslag som inte ger kvinnan frid från misshandlaren, ett förslag som om det går igenom gör staten till medbrottsling på det att staten då måste se till att offret i många fall förs med lagens hjälp till förövaren, är det att undra på att man säger nej till den formen av lag?
  ->steffe m.fl. debattörer på denna sidan har gång på gång frågat sig vilka fåglar som det hänsvisas till på sidan, det tragikomiska är att vissa inte kan acceptera att andra har avvikande uppfattning från deras åsikter, om de har det är de dumma i huvet, fåglar eller andra liknande saker.

  Ingen kan ju säga att våldet mot kvinnor ökar varje år, samt att antalet grova brott mot kvinnor ökar varje år, och inget görs i sak, varför? av en enkel orsak det finns inte pengar till detta i rättsväsendets plånbok att utreda alla brott, dessutom så fårkvinnor som har gjort en anmälan ta tillbaka sin anmälan, oftast efter påtryckningar från missdådaren
  tack för ordet


  n   zeb` - 12:55pm Aug 8, 2000 DST (196.) Reply

  ->Steffe, med förra inlägget kan även det tolkas fel, det var inte emot dig det inlägget vart riktat mot utan de andra, ber om överseende med fadäsen
  tack för ordet


  n   zeb` - 12:59pm Aug 8, 2000 DST (197.) Reply

  ->micro, det är dylika aspekter "194 som vissa har svårt att förstå eller ens ids förstå, det de svarar på den typen av frågor är "olämpliga undantagna" men få den kategorin exemplifierad är en annan sak.

  Dessutom pratar de alltid om de "snälla" gubbarna, aldrig om de "elaka" gubbarna, därför ser de inte att diskussionen uteslutande gäller de "elaka" gubbarna och att även lagstiftningen måste göras med dessa i åtanke
  tack för ordet


  n   Anders 2 - 10:07pm Aug 8, 2000 DST (198.) * Reply

  Detta inlägg riktar sig till dem som kan läsa. Ni är tydligen mer borta i skallen än vad man kunde tro från början. Sätt på er läsglasögonen och gå om svenska kursen på komvux.

  Vi är de enda som gett rationella förslag på lösningar till kvinnomisshandeln.

  Som uttjatade skator kraxar ni i stället med personliga påhopp på både män och kvinnor. Ser ni inte hur förvridna ni är av er längtan efter era frånvarande fäder.

  Några mycket bra lösningar till mans + kvinnomisshandeln ÄR= Automatisk gemensam vårdnad + alkoholförbud + grundlig utbildning för vissa kvinnor i konflikthantering.

  Dataintrång, ja det är känt vilka som håller på med sådant och mycket mera. Ring Aftonbladet, de vet vilka "Fåglar och telefonbolag" det är som håller på med sådant.


  n   Anders 2 - 10:11pm Aug 8, 2000 DST (199.) * Reply

  Det är inte underligt att sakliga inlägg har försvunnit från denna debatt då självaste moderatorn Susanne Sternlo tillhör samma förening som traksserar män.

  Det är förmodligen därför som det bara skall "rapas upp" om hur män slår och manshatet frodas.

  Det är så det går till i ett land som driver ett hat mot män likt det judarna var utsatta för under Hitlertiden. Nazisterna hjälpte varandra med sitt hat, och det förefaller vara likadant nu och här.

  Nu har du Susane tillsammans med dina fågelvänner fått vetenskapliga fakta och förslag på lösningar. Ta till dig dem även om det gör ont ända in i hatsjälen.


  n   Christina Wallsten - 05:38am Aug 9, 2000 DST (200.) * Reply

 • Först vill jag svara "Steffe. Stefano Moren", inlägg 189:

  Dataintrången är polisanmälda, och under utredning.

 • Micro, 194: Varför vänder du på allt jag skriver? Vem i hela friden kan få det till att jag menar att män ELLER kvinnor som slår är lämpliga föräldrar? Det borde väl alla förstå att det är tvärtom, man behöver inte ens vara vara allmänbildad för det. Att du eller någon annan, t.o.m jag, fördömer män som slår innebär INTE med automatik att man fördömer alla män, problemet är att många här visat att de fördömer just alla män p.g.a den lilla skara som slår. Nu vet vi ju att båda könen slår, begår incest, ljuger och är kriminella. Betyder det då att vi ska anpassa lagar efter det? Isåfall så är det hög tid att börja tala om typ licens på att skaffa barn. Det måste ju bli nästa steg. "Herregud, modern KAN ju vara pedofil.. " Så kan man ju inte tänka! Man måste utgå ifrån att alla föräldrar ska ha samma skyldigheter inför barnen och samma rättigheter gentemot varandra! Alltså är AGV en självklarhet. Sedan om modern/fadern är olämplig så får motparten bevisa det. Att misshandlande män är olämpliga, det behöver jag väl inte än en gång skriva? men det är bäst att göra det annars så KAN jag ju mena så, enligt dig va? Skulle inte förvåna mig om du och några till "pippis" anser att AGV inte bör vara en självklarhet eftersom då blir det svårt för misshandlade kvinnor enl. er. Då kan jag ju fråga vad det är för skillnad i hemskhet på det gentemot barnen mot att bo hos en mamma som utövar incest? Det är än svårare att bevisa, och hur svårt blir det för fadern i de fallen att skydda sina barn? Det är väl barnens bästa som bör komma i första hand, eller?

 • Det enda rätta är alltså skärpning av lagar ja, men på ALLA TYPER av brott oavsett vilket kön man har, och alla ska vara likställda inför lagen. All misshandel försvinner inte men en stor del kanske försvinner efterhand och då går det åt rätt håll.

 • Cattis, inlägg 26: Du skriver: "Skall man komma tillrätta med problemet med kvinnor som misshandlar män så måste man nog gräva lite djupare än att skärpa straffet NÄR DET HAR HÄNT.

  Ta reda på bakomliggande orsak, först då kan man göra något åt det. "

  Hmmm, isåfall, gäller det inte samma för kvinnomisshandel då? Du menar alltså att man ska se till bakomliggande orsak varför en kvinna slår sin man? Jag tror inte alltid det finns en orsak, lika lite som att det finns någon orsak till att män slår kvinnor. Största anledningen är ofta provokation eller att den som misshandlar är sjuk i huvudet, alltså behöver både straff och vård för att det inte ska upprepas!

  Tycker att det borde vara väldigt självklart i dessa tider att inte göra skillnad på könen. Det finns ju ingen skillnad mer än just utseéndet på hur du är skapt mellan benen! Samhället är snart så jämställt det kan bli och det är bra, synd bara att vissa är lite efter i utvecklingen och inte förstår det!


  n   Christina Wallsten - 05:39am Aug 9, 2000 DST (201.) * Reply

  Jag tror och hoppas att du faktiskt har fel nu Anders2, 199. Susanne Sternlo har själv sagt att hon tar avstånd fr nämnda förening.

  Det som är trist med "fåglarna" är att deras hat och ilska mot män som till viss del är förståelig eftersom det mestadels är utsatta kvinnor med där, gör att de önskar att lagar anpassas efter den knäppa skara som misshandlar, och det är fel! De flesta män och kvinnor slår inte..


  n   Anne - 05:39am Aug 9, 2000 DST (202.) * Reply

  Du skrev själv att efter att ha läst Tomas Erikssons debattinlägg i DN att denna debatt inte behövdes mer. Istället fortsätter du om fåglar som jagar dig. Du behöver en dränering av din testosteron så inte ilskan rinner över. Tänk att kunna sätta dräneringsslangar på såna som du och andra män som använder handflatan för att argumentera. Så kan det vara när kunskapen inte finns. Bespara oss mer av dina fobier.


  n   Anne - 05:40am Aug 9, 2000 DST (203.) * Reply

  Du sök hjälp medans det finns någon för dig. Tala om nazistisk propaganda, ja du det är väl vad du och dina kompisar sysslar med. Rensa bort skiten framför den egna dörren innán ni kastar på andra. Det vore också bra om ni kunde förklara vilka dessa fåglar, dessa som gör dataintrång är? Ni påstår så väldans mycket men var finns logiken? Anne


  n   Anne - 05:41am Aug 9, 2000 DST (204.) * Reply

  Det Tomas Eriksson skrev om var ingen vetenskaplig fakta men det är klart det föll dig väl i munnen. Det passade in på din argumentation. Tycka och tro, upprepning, påhopp är heller ingen vetenskaplig fakta. Ni som påstår er värna om barnets bästa genom AGV har redan visat att så inte är fallet. Det finns ingen som tar er och era fobier på allvar. Anne


  n   Anne - 05:43am Aug 9, 2000 DST (205.) * Reply

  Bara för att du och dina vänner tydligen är ansluten till en förening som använder de metoder du beskriver i ditt inlägg, så anser jag att du överskridit mer än en gräns med detta inlägg. Men det är klart har man en slogan som lyder "vi är Sverige" så kan det vara lätt att känna sig i relation med nazisterna och deras åsikter. Dessutom så är jag inte en skata och heller inte misshandlad. Lever i ett äktenskap där vi repsekterar varandra. Gör du?


  n   Anne - 11:31am Aug 9, 2000 DST (206.) * Reply

  Dessa inlägg är riktade till Anders2 med kompisar.


  n   Christina Wallsten - 11:35am Aug 9, 2000 DST (207.) * Reply

  Tål att upprepas, ANNE!

  "Man måste utgå ifrån att alla föräldrar ska ha samma skyldigheter inför barnen och samma rättigheter gentemot varandra! Alltså är AGV en självklarhet. Sedan om modern/fadern är olämplig så får motparten bevisa det. Att misshandlande män är olämpliga, det behöver jag väl inte än en gång skriva? men det är bäst att göra det annars så KAN jag ju mena så, enligt dig va? Skulle inte förvåna mig om du och några till "pippis" anser att AGV inte bör vara en självklarhet eftersom då blir det svårt för misshandlade kvinnor enl. er.

  Då kan jag ju fråga vad det är för skillnad i hemskhet på det gentemot barnen mot att bo hos en mamma som utövar incest? Det är än svårare att bevisa, och hur svårt blir det för fadern i de fallen att skydda sina barn? Det är väl barnens bästa som bör komma i första hand, eller?

  Det enda rätta är alltså skärpning av lagar ja, men på ALLA TYPER av brott oavsett vilket kön man har, och alla ska vara likställda inför lagen. All misshandel försvinner inte men en stor del kanske försvinner efterhand och då går det åt rätt håll.

  Cattis, inlägg 26: Du skriver: "Skall man komma tillrätta med problemet med kvinnor som misshandlar män så måste man nog gräva lite djupare än att skärpa straffet NÄR DET HAR HÄNT. Ta reda på bakomliggande orsak, först då kan man göra något åt det. "

  Hmmm, isåfall, gäller det inte samma för kvinnomisshandel då? Du menar alltså att man ska se till bakomliggande orsak varför en kvinna slår sin man? Jag tror inte alltid det finns en orsak, lika lite som att det finns någon orsak till att män slår kvinnor. Största anledningen är ofta provokation eller att den som misshandlar är sjuk i huvudet, alltså behöver både straff och vård för att det inte ska upprepas!

  Tycker att det borde vara väldigt självklart i dessa tider att inte göra skillnad på könen. Det finns ju ingen skillnad mer än just utseéndet på hur du är skapt mellan benen! Samhället är snart så jämställt det kan bli och det är bra, synd bara att vissa är lite efter i utvecklingen och inte förstår det! "

  Tala gärna om för mig, om du kan, VAD som är felet? Väntar med spänning...

  Tycker du att det börjar brännas? Skrattretande att du skriver "fåglar som jagar dig", det bryr jag mig inte så mycket om, problemet är bara trist nog att plats fr en välbehövlig debatt tas.


  n   Christina Wallsten - 11:36am Aug 9, 2000 DST (208.) * Reply

  ... och du ANNE: Var finns LOGIKEN i varför lagar ska vara annorlunda för kvinnor & män?


  n   Christina Wallsten - 11:38am Aug 9, 2000 DST (209.) * Reply

  ... och du ANNE: Var finns LOGIKEN i varför lagar ska vara annorlunda för kvinnor & män?


  n   Cattis - 12:16pm Aug 9, 2000 DST (210.) * Reply

  Ang. inlägg 26 så är det tydligen någon annan som använt mitt namn och jag tycker att det är svagt av folk att skriva under en annan persons namn. Men jag håller med den som skrivit inlägget.Om/när en kvinna misshandlar en man så ligger det ett långt helvete bakom som orsak.Och en kvinna kan aldrig misshandla en man med bara sina händer på samma sätt som vice versa.

  Att den som missahandlar är sjuk i huvudet det håller jag med om. Men att få myndigheter att inse att så är fallet det är en annan femma. Straff och vård behövs men det ska vara kännbara straff och inte som idag. Och vården ska faktiskt vara vård och inte bara ett besök hos en psykolog/psykiater och sedan får dom en klapp på axeln och får fortsätta att misshandla.


  n   Cattis - 12:19pm Aug 9, 2000 DST (211.) * Reply

  Att vara sarkastisk är dålig stil att debattera och ett tecken på att argumenten tryter. När det gäller alkoholförbud för misshandlare så skulle jag bra gärna veta hur det skulle gå till? Hur förbjuda en alkoholist att skaffa sprit?? Jag har varit gift med en och t o m försökt få in honom på vård men tror du att det gick?! Icke sa nicke! Och vet du varför? Jo, för man kan inte " ordna " vård för en annan person _om _ den inte själv vill det!!

  Du tycker att kvinnor ska få utbildning i konflikthantering! Om jag får en tallrik, full med mat, slängd i ansiktet (vilket jag fått)helt oprovocerat från min sida och bara för att mannen inte gillar/gillade maten. Säg mig _hur hanterar jag en sådan konlikt.??? Och som sist kanske jag ska påpeka att jag inte tillhör några fåglar eller andra naturväsen.


  n   Anne - 12:27pm Aug 9, 2000 DST (212.) * Reply

  Efter att jag för några dagar sedan tog del av inlägg 38 så besökte jag den föreningens hemsida. Anders2, Christina W mfl har genom sina inlägg på denna debattsida fortsatt propagera med ickefakta, utan glagögon och med skräck för fåglar. I de domslut som presenteras på hemsidan framgår fakta som gör att man förstår varför kvinnan valt att hålla sina barn från mannen. Ni har tydligen referenter bland era medlemmar som kan redogöra för varför mannen utövar våld mot kvinnor och barn. Rättsövergrepp påstår ni. Hur naiv får man vara? Konstigt att ingen hörts talas om alla dessa rättsövergrepp. Det som jag tyckte var underligt eftersom ni är så debatt-glada var att ni inte har en egen debattsida. Men sen förstod jag Era åsikter och fakta är ju enligt er alla Sveriges föräldrars åsikter så varför tillåta en debatt som visar att så inte är fallet. Det vore bra om ni tog av er skygglapparna så glasögonen kunde göra verkan. Stoppa kvinnomisshandel genom AGV. Nej verka för barnets och kvinnans bästa genom att INTE införa AGV. Anne


  n   Anne - 01:16pm Aug 9, 2000 DST (213.) * Reply

  Du visar vad du har på insidan av huvudet genom att ställa den frågan till mig. Ställ den till dig och dina kompisar. Jag vill åter påpeka för dig och kompisarna att jag är ingen skata och vet inte vad ni pratar om för fåglar eller hackers. Har ni svårt för att läsa så använd era egna råd till andra Anne


  n   Stefano Moren - 01:23pm Aug 9, 2000 DST (214.) * Reply

  Ja du Chistina W att anmäla någon för datorintrång har ju ni gjort redan vad jag minns. DI fann inte belägg för era klagomål eller hur? Att du går ut med dubbla budskap har man vant sig vid efter sin tid i er förening, men så dubbla som du för fram i inlägg 207 trodde jag att inte ens du vara kapabel till. Ni slåss för att AGV ska införas eller hur? Trots att ni bevisligen har medlammar som är DÖMDA MED BEVIS för våldsbrott mot nära och kära. Likställd inför lagen är bevisligen alla i Svea rike. Det finns inga undantag för medlemmar i er förening. Till er som inte förstår vad det är för fåglar CW och hennes kompisar skriver om så är det en sajt för misshandlade kvinnor. Denna sajt anmäldes av CW och hennes förening men dom blev friade. Det var givetvis en dom som CW mfl inte kan aceptera liksom dom inte kan acceptera att man inte vill vara med i deras förening med dom värderingsgrunder som dom har. Ni tjejer som varit utsatta i någon form av någon nära er. Jag tänker på er och hoppas att ni ska få upprättelse. För både er och barnen i samhället finns ett skydd med många stora hål i nätete men ingen ska behöva bli utsatt för den propaganda som CW med fler för på denna sida. Heder åt er för att ni inte bryr er. Men vad jag kommer ihåg är det ju inte första gången CW mfl ger sig på dem som redan "ligger".


  n   Cattis - 01:24pm Aug 9, 2000 DST (215.) * Reply

  Mitt inlägg nr 211 vänder sig till Anders2.


  n   Anne - 02:51pm Aug 9, 2000 DST (216.) * Reply

  Inlägg 213 är ett svar på CW:s fråga om logik. Övriga inlägg från mig 202,203 mfl vänder sig till både Anders2 och CW. Ska nu försöka få fram den sajt som innehåller fåglar. Undrar vad CW och Anders2 är för fågel gröngöling och hackspett kanske.


  n   Christina Wallsten - 05:00pm Aug 9, 2000 DST (217.) * Reply

  Till Stefano Moren, 214:

  Jasså, du visste alltså om anmälan?, ändå låtsades du om att du inte visste vad vi pratade om.. underligt. Hur kan du påstå att det inte fanns grund för anklagelserna. De är FORTFARANDE under utredning enl. säker källa.

  Hur kan du påstå att flera av våra medlemmar är dömda för misshandel? Snacka om att ljuga och köra med fula trick för att svartmåla, Varför inte köra med reko, rak stil för en gångs skull? VEM av våra medlemmar är dömda för misshandel, det skulle jag gärna vilja veta?

  Vi debatterar öppet och ärligt, behöver inte ringa runt till arbetsgivare och försöka få dem att stänga av personer fr tillgång till nätet på arbetstid, snacka om att göra sig löjliga! Arbetsgivaren (i mitt fall) förstod att personen som ringde var en störd människa, mycket riktigt så var det så, själva huvudfiguren för pippis'arna.. det ger inte speciellt seriöst intryck av dem, tyvärr.

  Verkar svårt för dem att debattera seriöst och kunna inse att de inte har rätt inställning alla ggr, speciellt inte med den erfarenhet många av dem har.


  n   Christina Wallsten - 05:01pm Aug 9, 2000 DST (218.) * Reply

  Till CATTIS; 210:

  Har du pratat innan du tänk efter nu? eller? Citat:"Om/när en kvinna misshandlar en man så ligger det ett långt helvete bakom som orsak."

  !!!!!

  Om det stämmer, vilket säkert har hänt, förstår ni inte ändå att det är lika för män? Män är bara människor, deras tålamod kan inte heller prövas hur länge som helst.


  n   Cattis - 07:00pm Aug 9, 2000 DST (219.) * Reply

  Till CW svar på inlägg 218. Jodå jag tänkte efter före jag svarade. Och jag påstår att det _inte_ är lika för män. Visst, män är bara människor, det förnekar ingen men varför misshandla en kvinna pga att maten inte duger,en kvinna klär sig fel,en kvinna säger fel saker och andra dumma ursäkter.I barn familjer händer det att kvinnor blir misshandlade pga att barnen inte är tysta när mannen vill se på TV. Nu tar jag bara några exempel för att peka på den typen av misshandel som ofta sker inom hemmets fyra väggar.Jag själv t ex blev misshandlad för att min hemresa från jobbet med bil tog tio minuter längre än vad det tog för mitt x att köra samma väg. Jag fick på käften för att maten inte passade, för att jag pratade i telefon med vänner och bekanta.Listan kan göras lång men jag vill bara peka på den typen av misshandel som är så vanlig.Och en kvinna misshandlar inte en man av sådana anledningar.


  n   Anne - 07:01pm Aug 9, 2000 DST (220.) * Reply

  "Fågelsajten funnen" Denna sida vänder sig till misshandlade kvinnor, många med barn. Bevisade utförda brott, ibland grova. Vem tror ni man hittar där med osakliga, osmakliga påhopp om inte Christina W, Anders2 mfl från den förening dom representerar. Har ni inte nog med era medlemmar som bevisligen är dömda för brott och därmed också har orsakat umgängessabotage. det kan ju inte vara någon skillnad eftersom ni på deras sida påstår att dom orsakar det genom det brott dom är utsatta för. Dessa kvinnor motsätter sig inte barnens rätt till umgänge med bägge föräldrar men anser att det för barnets bästa då det utsatts för brott, ska ske med tredje person närvarande. Vem värnar om barnets bästa genom att påstå att AGV ska genomföras trots det. Umgängessabotage påstår CW, Anders2 mfl att det är då mamman vägrar lämna barnet till pappan som utsatt dem för övergrepp. Det ska alltså vara barnets bästa. Däremot hittade jag inget om allmän jakt på män. Det finns en sida om mannens agerande utifrån dessa kvinnors erfarenheter. Men däremot finns information om en tidigare debatt liknande den som pågår nu. Enligt datainspektionen fälldes inte kvinnosidan för något brott som den förening CW, Anders2 mfl representerar, påstår att de utfört. Dom 000529. Du Christina W som utgår från det som händer och sker i din omgivning och tar det som en norm för hela Sverige, varför har du ingen respekt för dessa kvinnors erfarenheter? Är själv inte utsatt för någon form av övergrepp eller brott men jag måste säga att jag beundrar dessa kvinnor som trots dessa osmakliga påhopp inte sjunker till den nivå de andra befinner sig på. Ska be mina vänner inom de olika departementen titta på sjaten och dom ska dessutom få ta del av era inlägg, CW, Anders2 mfl. Det ger nog större förståelse för "Varför män/kvinnor slår" än någon annan biologisk fakta. Ni kvinnor som är utsatta dra er inte för att besöka denna sida. Den enda fågel jag hitta var en symbol kallad fenix som reser sig ur elden. Denna sida kan i er situation ge er stöd och styrka.

  Anne  n   Stefano Moren - 09:57pm Aug 9, 2000 DST (221.) * Reply  n   Stefano Moren - 06:03am Aug 10, 2000 DST (222.) * Reply

  Som svar på ditt inlägg nr 217 måste jag be dig att hålla dig till den fakat som skrivs. Jag har skrivit våldsbrott i mina inlägg Din vana trogen så gör du om det andra skrivit så det passar dit syfte. Fakta kvarstår och de finns bevisligen redovisade till en del på er förenings hemsida eller hur. Hur sjutton ska man kunna hålla reda på alla anmälningar Christina? Ni är ju experter på att anmäla utan grund. Det framgår också till viss del av er hemsida. Sedan vad det berör dataintrång så kan det vara bra om man är som du skriver ärlig i den frågan. Hur rent är föreningens samvete där? Det vore intressant om det gjordes en utvärdering av er verksamhet pga er insats som remissinstans. Kanske på G vem vet. För min del så avstår jag från vidare kommentarer till er propaganda den leder inte till några förslag som gagnar misshandlade kvinnor eller barn.


  n   Anders 2 - 01:02pm Aug 10, 2000 DST (223.) * Reply

  Det börjar bli riktigt roligt att se "Fåglarna" skriva under så många falska och påhittade namn.

  Till Christina W, de är så borta i skallen att det inte är någon ide att diskutera med dessa. De klarar inte ens av att andra har andra uppfattningar, utan att de skall till våld. Christina , slösa inte din tid på psykopater. Du behövs bättre där du är.

  Förslag till lösning av kvinnomisshandeln är:

  1) Automatisk gemensam vårdnad

  2) Att de kvinnor som falskt anmäler män för misshandel åläggs mycket hårda straff.

  3)Statistiken omräknas för att ge en bild av hur och när anmälningstillfällena görs.

  4) Testosteron dämpande medel för Kvinnor och män

  5)Alkoholförbud för kvinnor och män

  6) Konflikhanteringskurser för kvinnor

  7) Terrorisering av potentiella misshandlare. Att man ringer arbetsgivare för att misskreditera anställda.

  8) Att man sprider datavirus till misstänkta misshandlare så att man kan hacka deras datorer

  9) Att man förföljer misstänkta misshandlare på olika sätt.

  Det roliga är att de tror att de skulle kunna bli en remissinstans. De som inte ens visar sina namn. Skulle de folkvalda välja några som de inte ens vet vilkd de är och där ledaren bevisligen är kriminell och under "luppen".

  Nu vill jag inte diskutera länge med några som inte har kompetensen till det. Tack för mig. mvh

  Anders -2


  n   micro - 01:04pm Aug 10, 2000 DST (224.) * Reply

  Christina Wallsten

  Du skrev

  Skulle inte förvåna mig om du och några till "pippis" anser att AGV inte bör vara en självklarhet eftersom då blir det svårt för misshandlade kvinnor enl. er.

  Enligt er? Helt korrekt - min man håller med mig, vi är båda emot AGV eftersom det inte gynnar barnens situation och inte sätter barnens säkerhet i första rummet.

  Vi är båda för att det vid skilsmässa eller för barn födda utanför äktenskapet och där föräldrarna inte kan komma överens gör en ordentlig utredning om det är lämpligt med delad vårdnad/enskild vårdnad, och i så fall sätts upp riktlinjer av en utomstående för hur denna skall se ut och fungera. Kommer föräldrarna inte överens så blir det nämligen svårt att samarbeta - vilket i slutändan drabbar barnet.

  Till skillnad från dig så anser vi nämligen att barnens bästa går i första rummet.

  När det gäller incest debatten så kan jag bara påtala det faktum att när det gäller biologiska föräldrar så är papporna i klar majoritet som förövare till detta brott.

  Det anses vara mycket sällsynt med mammor som förövare.

  Det gläder mig att du liksom jag anser att människor som tar till våld är tveksamma som föräldrar.

  Frågan är då varför du är så mycket emot att en utredning i vårdnadsfrågan görs i direkt anslutning till skilsmässa eller barns födelse - du är borde ju vara tillräckligt väl insatt i systemet så att du vet att det är svårare att riva upp en befintlig vårdnadssituation än det är att välja på lämplighet innan någon utsetts till vårdnadshavare.

  Jag förespråkar ingen automatik - utan när föräldrarna inte kan komma överens skall ärendet utredas. Då har båda föräldrarna samma möjlighet till en rättvis bedömning av utomstående personer.

  Vilka dessa "pippis" är har jag fortfarande ingen aning om - vad menar du???

  Eftersom jag inte vet vad du avser med detta uttryck så kan jag således inte heller svara på om de delar mina åsikter eller inte - och därmed kan jag inte heller föra deras talan.


  n   zeb` - 01:05pm Aug 10, 2000 DST (225.) * Reply

  ok, med risk att detta kommer att komma i dubbel upplaga, detta då mina inlagor från igår em inte har kommit in ännu.

  ->Christina W, undrar allt om ni har fått pippi? allt ni skriver om och andas om är fåglar och agv, men utöver det presenterar ni inga fakta som stöd för ert påstående om att AGV skulle minska antalet våldsbrott, jag för min del är säker på att resultatet blir tvärtom med en lag som ser till att offret blir fört till gärningmannen fast denna gång med lagens hjälp... nej till agv, av det enkla skälet att man inte ska bistå brottslingar med offer till brottet
  tack för ordet


  n   Rune - 01:53pm Aug 10, 2000 DST (226.) * Reply

  I en artikel skriver AB (000810) om en konsult som anmält sin fru för misshandel. Kvinnan har då enligt en upprättad dagbok av mannen bl.a. försökt bränna ut ögonen på honom. Må så vara, men i slutet på artikeln kan man ana försonlighet och att hon har rätt att göra så. Ty mannen är själv dömd för misshandel av kvinnan som nu misshandlar honom?! Den politiskt korrekta debatten är tydligen oförsonlighet mot de män som misshandlar kvinnor, men försonliget för kvinnor som misshandlar män. Och jag, som i min enfald, trodde att all form av misshandel ska fördömmas.


  n   Christina Wallsten - 04:18pm Aug 10, 2000 DST (227.) * Reply

  Jag blir mer och mer irreterad på allt ljug och falska signaturer på denna debatt. Det är ju löjligt! Dessutom visar det att ni inte kan sköta en debatt seriöst. Jag kan för allt i världen inte förstå att ni måste vara så aggressiva så att ni gör allt, hotar, tar kontakt med arbetsgivare och ljuger och förvrider mina, och andras, inlägg!

  Jag blir bara mer och mer övertygad om att ni drivs av hat, hat till män!

  Hur i all världen kan man vara mot AGV t.ex? VEM ska ha vårdnaden om ett barn sätts till världen då? Det finns två föräldrar, anser ni männen bara vara avelshingstar, eller? Kanske fadern ska ha automatiskt enskild vårdnad vid födseln? Hör ni inte vad dumt det låter..? Lika dumt är det omvända!

  Sedan är det otroligt dumt att försöka få någon tro att ni tänker på barnens bästa, hur kan ni påstå det?

  Ska man alltså anpassa lagar efter några få olämpliga föräldrar?

  Ni tror inte att barn behöver två föräldrar?

  Hur sjutton kan ni uttala er i sådana här frågor som bara har erfarenhet av misshandlande män? (ni i FF alltså) Majoriteten av män är INTE misshandlare.


  n   Christina Wallsten - 04:19pm Aug 10, 2000 DST (228.) * Reply

  RUNE,226:

  Ja, man blir trött av de dumma argument som finns... och särskillnad. Misshandel och terrorisering av män är inte på långa vägar lika kriminellt som det motsatta.