Paragrafer utan logik

Internet börjar bli ett laglöst land

Efter Ramsbrodomen i HD-domstolen så har myndigheterna nu lämnat spelrum för rena rama Vilda Västern-fasonerna på Internet. Det finns inte länge något skydd för privatpersoner, icke offentliga personer som inte har företag, organisationer och/eller andra instanser bakom sig som kan stötta och hjälpa till rent ekonomiskt med en civilrättslig process. Vilket tydligen är vad myndigheterna numera kräver av vanliga skattebetalande medborgare att de ska driva om de anser att deras integritet har kränkts på Internet.

Denna sida initierades av en genomläsning av en artikel Datainspektionens informationschef skrivit. Det som är inom ......-tecken, rödmarkerat och kursiverat är ur artikeln i Datainspektionens Magasin Direkt #1/2002. Artikeln finns inscannad här (c.a 140 Kb), med tillstånd av Leif Stenström, informationschef på Datainspektionen. Originalet finns som pdf-fil hos Datainspektionen.

..........
Rättvisans gång
NEJ NUU!!! Någon har spritt osanna, kränkande uppgifter om dig. Du vill ha rättelse. Du vill ha rättvisa. Men vad ska du göra? Och vad händer sedan? Rättvisans gång kan vara både krånglig och ta tid.

NÅGON HAR HOPPAT PÅ DIG på en webbsida. Skrivit tillmälen, påstått att du är brottsling, sinnessjuk. Du är kränkt, ledsen, arg. Först och främst vill du att uppgifterna ska bort, men kanske vill du också att den skyldige ska straffas. Normalt har du två vägar att välja på: Du kan antingen gå till närmaste polisstation och göra en polisanmälan eller också kan du skriva till Datainspektionen och klaga (för medierna gäller särskilda regler, så om det till exempel är webbutgåvan av en tidning som har kränkt dig, så får du vända dig till Pressombudsmannen).

..........

Detta ovan är exakt vad som har hänt mig. Men skribenten av artikeln i Datainspektionens Magasin Direkt och jag verkar inte leva i samma värld. På minst två hemsidor (tillhörande medlemmar i en nätgrupp FRIS – Föräldrar i Sverige – bestående av mestadels män som driver långdragna vårdnadstvister) exponeras jag och andra som brottsliga och kriminella individer. Den som har tillgång till Mediarkivet kan exempelvis leta fram nedanstående artikel från Aftonbladet, den belyser ganska bra vad det handlar om.
Datum: 2000-11-10 Artikeltyp: Intervju
Avdelning: Kvinna Sida: 28
Misshandlare med i kamp mot Operation Kvinnofrid
Regeringens remissorgan Fris har flera medlemmar dömda för misshandel av anhörig

Männen påstår på sina hemsidor att jag skulle vara en ledare för en kvinnogrupp som sysslar med dataintrång, hackning, virusspridande, trakasserier och andra brottsliga aktiviteter – som många var och en skulle rendera i långa fängelsestraff. Dessa påståenden är helt utan belägg. Den enda orsaken jag kan se till detta förfarande är att jag och andra har kritiserat medlemmar ur denna nätgrupp för deras beteende på nätet. Med andra ord handlar det om en ren hämndaktion. Det kan nedanstående inlägg enkelt påvisa, samt hemsidans meta-taggar – se längst ned i detta dokument.

Det existerar nu mycket mera än vad du kan tänka dig. Om jag vad i dina kläder nu hade jag gjort ett och annat....... Du och Katinka har något att se fram emot. Ni har lagt era kort och ni skall få veta att ni pissat i fel datorer hos helt fel folk. Hos helt fel folk. Det blir inte bakom tangenterna vi möts. Det finns en verklighet också. Och den känns. Glömmmm aldrig oss, för vi kommerv aldrig glömma eller släppa er. Aldrig, aldrig.
"Håkan Tammer" på Fågel Fenix Anslagstavla Abuseanmält/Polisanmält

De publicerar bilder och fotografier av mig. De publicerar min och andras hemadresser samt både mitt telefonnummer hem och till min mobil samt till mitt förra arbete. De publicerar ljudfiler på min röst, dels från ett radioprogram jag medverkat i samt inspelat från en telefonsvarare.

Det finns inte en tillstymmelse till sanning i deras anklagelser. Varför ska jag då hängas ut som en brottsling, med namn, adress och bild/fotografier? Med Datainspektionens goda minne? Inte ens den värsta skvallerblaska skulle publicera detta. Om så vore fallet kunde jag åtminstone då vända mig till Pressombudsmannen alternativt Justitiekanslern. Men när Datainspektionen menar på att en sida är "journalistisk" finns ingen instans att vända sig till. Trots det som artikeln i Magasin Direkt #1/2002 försöker påskina.

Dessutom exponerar de mina polisanmälningar jag gjort, inscannade kopior de erhållit från diverse myndigheter. De exponerar mina och andras anmälningar till bland annat Datainspektionen. De exponerar mina mail till olika abuseavdelningar, både Aftonbladet, Telia och Spray bland annat. De exponerar mail sända till tredje person, som då helt oförskyllt exponeras på nätet med namn.

Det står att normalt har man två vägar att gå i texten. Jag har prövat bägge. Datainspektionen nämner inte med ett ord i texten att man numera oftast hänvisar till Ramsbo-fallet och därmed kan alla som hänvisar till att de sysslar med "debatt" och "fria åsikter" få sina sidor friade; trots att sunt förnuft motsäger deras egentliga syften – vilka har föga med debatt att göra. Att handläggarna väljer att fria istället för att fälla kan bara bero på brist på sunt förnuft samt bristande kunskap om hur Internet fungerar, enligt min personliga åsikt. Eller så är det av rena rama bekvämlighetsskäl? Det är lite som att spela bingo-lotto. Vinstchanserna beror på vilken handläggare som lottas ut i ärendet?

Numera avskriver Datainspektionen vissa PUL-anmälningar med hänvisning till Högsta domstolens vägledande dom i fallet Ramsbro men vissa PUL-anmälningar bedöms på samma sätt som före HD-domen. En genomgång av inspektionens handläggning efter 12 juni visar att Datainspektionens tjänstemän gör olika tolkningar av domen. Några exempel tagna från hemsidan www.pul.nu:

I den så kallade Ramsbrodomen slog Högsta domstolen fast att personuppgiftslagens undantag för "uteslutande journalistiska ändamål" ska omfatta alla medborgare. Inte enbart yrkesverksamma journalister vid grundlagskyddade medier. Därmed ska det stå var och en fritt att på nätet "informera, utöva kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av betydelse för allmänheten". Likaså att publicera namn och andra personuppgifter på nätet, utan att hamna i konflikt med PUL. Det gäller även "sådana åsikter och tankar som kränker, chockerar eller stör".

Men vem avgör vad som är journalistiskt syfte? Vem avgör om en sida har "uteslutande journalistiska ändamål"? Vart går gränsen för när innehållet inte längre informerar, utövar kritik och väcker debatt om samhällsfrågor av betydelse för allmänheten? Vem avgör vart den gränsen går? Vart har begreppet icke-harmlösa uppgifter tagit vägen? För vem/vad är PUL till för nu? Det finns inget skydd mot den personliga integriteten i Sverige värd ordet längre.

När det gäller journalistik inom press, radio och TV finns det en pressetik samt tryckfrihetsförordningen som följs strikt av de flesta journalister. Det är Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet, Svenska Tidningsutgivareföreningen, Sveriges Tidskrifter, Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Utbildningsradion AB och Radioutgivarföreningen som har tagit fram denna pressetik samt tryckfrihetsförordningen finns i grundlagen. Det finns även en instans Pressombudsmannen dit den som anser sig vara illa behandlad eller omskriven på ett felaktigt sätt kan vända sig samt Pressens Opinionsnämnd som bedömer pressetiska frågor. TV och radio har något som kallas Granskningsnämnden.

Det finns publicistregler som bland annat tydligt kräver att en yrkesverksam journalist ska ge korrekta och allsidiga nyheter. Sakuppgifter ska kontrolleras. Läsaren ska beredas möjlighet att kunna se skillnad på faktaredovisning och kommentarer. Bemötanden och andra genmälen ska publiceras. Felaktiga uppgifter ska redovisas genom rättelser. Den personliga integriteten ska respekteras. En journalist ska vara sparsam med bilder. Bägge sidor ska höras. En person, som utpekas som misstänkt, ska alltid betraktas som oskyldig om inte fällande dom föreligger. En journalist bör vara försiktig med namn. Detta var bara kort en översikt av vad en yrkesverksam journalist har att ta hänsyn till. Varför finns inga motsvarande regler för journalistik på nätet?

När det gäller så kallad journalistisk utövad av icke yrkesverksamma "journalister" finns inte liknande regler/lagar. Nu när Datainspektionen mer eller mindre frånsagt sig sin roll genom Ulf Widebäck uttalande:
- Det blir väldigt liberalt och det kan väl vara bra. Domen gör vårt arbete lättare och vi får mer tid till att granska integritetskränkande register, säger han.

Men vart ska nu vi vanliga medborgare vända oss numera? När det gäller icke yrkesverksam "journalistik", vilket vem som helst kan hävda att de har utfört numera på vilken hemsida som helst på Internet (hårt draget), finns inga nämnder, ombudsmän och inga organ att vända sig till, förutom då Datainspektionen; som i sig verkar tycka att det är skönt att numera slippa att hantera vanliga medborgares integritetsbekymmer ute på Internet. Det räcker tydligen att man nämner ordet "debatt" för att det ska antas handla om detsamma. Vem, vad och vilken prövar att det verkligen handlar om debatt?

Det står inom parantes att för medierna gäller särskilda regler. Mig veterligen tillhör Internet medierna, men tydligen inte när det gäller lagarna. Jag anser att Internet snarast ska likställas med andra medier. Det borde finnas en Internetombudsman, likt pressens Pressombudsman eller tv:s Granskningsnämd. Det borde finnas en motsvarighet till pressens etiska regler.

Det jag saknar är en debatt om just detta faktum. Internet är ingen fluga, det är här för att stanna. Men hur ska vi hantera mediet? Hur ska lagstiftningen formas? Åklagare och polis har inte förstått att detta problem finns och kommer att eskalera. Är det Internetleverantörerna som ska agera åklagare och polis? Jag tror nog att de helst vill slippa den rollen. Det finns tyvärr ingen gemensam policy för dem att rätta sig efter. Passagen lät en jurist kika på ena sidan och bad därefter kunden att ta bort sidan. Engelska polisen gick in och stängde sidorna när de låg på www.f2s.com. Telia däremot verkar ha svårt att bestämma sig för hur de ska agera med hemsidorna just nu.

..........
OM DU VÄLJER ATT gå till polisen, är det en åklagare som avgör om din anmälan ska leda till åtal. I ditt fall är troligen brottsrubriceringen brott mot PuL (om du vill åtala för förtal måste du normalt lämna in stämningsansökan själv).
...........

Brott mot Pul har jag gjort polisanmälningar för. Men åklagaren valde att lägga ned förundersökningen i princip samma dag som Datainspektionen friade sidan, innan ens förundersökningen aktivt hade påbörjats. Så polisen har inte ens kikat på sidorna, utan har helt gått på Datainspektionens linje. Moment 22. Lite likt en Kafka-roman.

Vi har ju en förtalslagstifning – räcker inte den är en berättigad fråga. Nej, anser jag. Förtal faller inte under allmänt åtal, undantag exempelvis om det är hets mot folkgrupp eller riktat mot tjänsteman. Förtal har jag gjort flera polisanmälningar för. Dessa polisanmälningar har alltså inte ens renderat i förundersökningar utan de har skrivits av rakt av. Trots detta hävdar männen på sina sidor att polis och åklagare friat sidorna.

Blir faster Agda i Pajala utsatt för förtal på en hemsida är det tyvärr menat som så att hon ska driva en civilrättsprocess, så kallat enskilt åtal. Det är knappast något någon igångsätter i första taget. Det kan bli hemskt dyrt och dessutom är förtalsrättegångar svåra att vinna. Inte ens Nordbankens koppel av jurister ville starta ett enskilt åtal mot Ramsbro, utan de valde att gå via PUL. Bara det säger en hel del.

När denna förtalslag kom till fanns inte ens Internet. Förtal som inte omfattas av den speciella grundlagsregleringen i TF och YGL, har tidigare typiskt sätt rört spridande av uppgifter genom muntliga utsagor till en trängre krets av personer. Situationen blir självfallet radikalt annorlunda när varje person med tillgång till en PC och Internetuppkoppling ges tillgång till ett globalt kommunikationsnät för spridande av förtalsuppgifter.

Vederbörande kan därmed snabbt och till en obetydlig kostnad nå ut till ett i princip obegränsat antal personer i hela världen. Förutsättningar finns därmed på ett helt annat sätt än tidigare att bedriva målmedvetna och effektiva förtalskampanjer. Konsekvenserna av en förtalskampanj på Internet blir därmed i många fall förödande för den utsatte. Med de i det närmaste obefintliga möjligheterna att erhålla rättskydd eller rättshjälp i mål av förevarande slag, har personer i vanliga ekonomiska förhållanden ingen som helst möjlighet att få sin sak prövad i domstol genom att föra en civilprocess avseende förtal.

..........
I andra fall kanske åklagaren finner annat att åtala för, hets mot folkgrupp, uppvigling eller olaga våldsskildring. Om åklagaren inte finner något åtalbart (eller inte hittar någon ansvarig att åtala) avskrivs ärendet och ingenting mer händer.
...........

Det är nog det vanligaste scenariot – att inget händer.

..........
Om åtal väcks (det är faktiskt ganska ovanligt) avgörs fallet i domstol med början i tingsrätten.
...........

Det verkar ju som Datainspektionen är medveten om att det är ovanligt. Vad ska då en privatperson vända sig?

..........
OM ÅTALET GÄLLER BROTT mot PuL, kan tingsrätten be Datainspektionen om ett yttrande som en hjälp med tolkningen av lagen och med exempel på hur liknande fall har behandlats tidigare. Så småningom kommer en dom, som kan vara fällande, vilket normalt innebär böter, eller också är domen friande. När det gäller PuL har domstolen också möjlighet att säga att detta är visserligen ett brott mot lagen, men eftersom brottet är ringa, blir det inget straff.
...........

Här verkar Datainspektionen vara benägen att allt som oftast åkalla Ramsbro-fallet. I vissa fall så väljer de att inte göra det. Då jag frågade Ulf Widebäck om hur urskiljningen gick till i ett visst specifikt fall – jämfört med de sidor som hänger ut mig och andra – fick jag till svar:

Datainspektionens bedömning i ärende med dnr xxxx-2001 utgår ifrån att uppgifterna på den aktuella hemsidan rör en persons uppträdande som privatperson, dvs. hans privata leverne.

Sidan hade skrivit några artiklar om rattonykterhet och även då namngett personer som dömts för dito. Tyvärr hade Datainspektionen missat att (enligt uppgift från hemsidesägaren) det handlade om periodisk skrift med utgivningsbevis och en ansvarig utgivare. Då är inte PUL tillämplig. Men det hindrade inte Datainspektionen att lämna svar till åklagaren som inte var enligt Ramsbro-domens direktiv.

Då blir det alltså inte fråga om "uteslutande journalistiska ändamål", utan personuppgiftslagens bestämmelser gäller fullt ut.

När det gäller Dina ärenden hos Datainspektionen har inspektionen bedömt att det är fråga om debatter som får anses ligga inom ramen för vad som kan anses utgöra journalistiska ändamål.

Hur Datainspektionen nu kan påstå att uppgifterna på de anmälda hemsidorna inte rör mig som privatperson är för mig en gåta. Det nämns debatter. Men de avsnitt av de sidor jag anmält består ej av debattmaterial utan enbart syftar till att hänga ut mig och misskreditera mig och andra som personer.

Dessutom har Ulf Widebäck även sagt att Datainspektionen inte går in och petar på detaljer i redan friade sidor. Vilket innebär att de två friade personerna skulle kunna komplettera sina uthängssidor med (fiktiva) nakenbilder på mig och kanske journalutdrag från sjukvården osv. Det blir den omedelbara slutsatsen jag drar av detta uttalande och Datainspektionens ovilja att hantera detta ärende ytterligare tyder på att min slutsats inte är helt felaktig.

Ett tips till dem som vill hämnas på nätet är då att först göra en sida med lite lätt och lagom-material. Anmäl sidan (via bulvan förslagsvis) så att den får "papper" på att den utövar debatt – enligt Ramsbro-domen. Sedan är det fritt fram att addera mer och fler icke-harmlösa personuppgifter, eftersom Datainspektionen inte gärna petar i detaljer i redan godkända sidor. Grovt uttryckt. Men icke mindre genomförbart. För den som vill.

..........
OM DEN DÖMDE (eller åklagaren) inte är nöjd med domen, kan han överklaga till hovrätten. Om hovrätten tar upp målet (i vissa fall krävs prövningstillstånd för att målet ska prövas på nytt), blir det ny rättegång och dom på samma sätt som i tingsrätten. Men hovrätten kan också neka att ta upp målet. Då står tingsrättens dom fast.
...........

Det är bra att den dömde ges möjlighet att överklaga. Men vart har den som utsätts för kränkningen för skydd? Var ska de vända sig för att överklaga? Om Datainspektionen gör ett felaktigt beslut – vilket någon gång måste hända; då inte ens Datainspektionens handläggare är ofelbara – går det tydligen inte att i efterhand korrigera detta.

..........
OM MAN INTE ÄR NÖJD med hovrättens dom återstår en sista instans, Högsta domstolen, HD, men den ger bara prövningstillstånd om fallet innebär att ny rättspraxis ska skapas. PuL är en ny lag och HD prövade nyligen hur en av reglerna ska tolkas ("uteslutande journalistiska ändamål"). HD:s tolkning var en annan än både Datainspektionens, tingsrättens och hovrättens, ett exempel på att praxis inte är fastlagd förrän ett mål har passerat samtliga instanser.
...........

Ramsbro-fallet innebär att den personliga integriteten numera kan kränkas fritt utan att Datainspektionen ens bemödar sig att sätta sig in i fallet. Jag undrar om detta verkligen var Högsta Domstolens mening?

..........
DEN ANDRA VÄGEN en klagande kan ta är att vända sig till Datainspektionenmed ett klagomål. Om klagomålet verkar röra ett allvarligt brott, som hets mot folkgrupp eller uppvigling, lämnas ärendet direkt till polisen och gången blir som ovan. Det kan också vara så att klagomålet är obefogat, det som uppfattas som kränkande är i själva verket tillåtet. Då får den klagande reda på det.
...........

Det är tydligen tillåtet att kränka människor bara man gör det under en journalistisk täckmantel.

..........
Men i många fall inleder Datainspektionen ett tillsynsärende mot den som har publicerat det förgripliga (tillsynsobjektet). Normalt leder tillsynen till ett beslut där objektet uppmanas att följa PuL, vilket kan innebära att ta bort den stötande texten eller korrigera den så att uppgifterna blir korrekta. (Det bör påpekas att tillsyn inte bara startas efter klagomål och inte bara gäller webbpublicering som i vårt exempel. Datainspektionen gör också tillsyn på eget initiativ, det kan vara kontroll av personregistreringen i en bransch eller på en ort; skriverier i pressen kan också leda till tillsyn. Det är också vanligt att klagomål gäller fel i myndigheters eller företags register).
...........

Som kuriosa kan nämnas att den ena hemsidan har varit föremål för flera påpekanden sedan år 2000. Den 23/5-2000 fick hemsidesägaren besked om att det INTE var tillåtet för honom att publicera bild- och ljuduppgifter om fysiska personer. Det gällde "hemliga" bandinspelningar av samtal med socialarbetare och den part han bedrev vårdnadstvist gentemot. Han fick i ett annat brev besked om att det INTE var tillåtet för honom att lägga upp ett register på socialsekreterare på sin hemsida.

Den 9/3-2001 ombeds han av Datainspektionen att se till att bestämmelserna i personuppgiftslagen följs. Det gällde exponering av inscannade domar i hans vårdnadstvist samt angivelse av målnummer. Det gällde även här det uthäng av mig – och andra. Detta skedde icke, hemsidesägaren ignorerade Datainspektionens beslut. Tyvärr kontrollerade heller inte handläggaren att hemsidesägaren följde hans påpekande. Vilket, enligt Ulf Widebäck, ska ske en månad efter påpekandet.

Ramsbro-domen hade sedermera påverkat beslutet som kom 26/7-2001. Nu blev det helt plötsligt fritt fram för honom (och andra) att publicera kränkande uppgifter. Handläggaren Rolf Samuelsson har medgivit i telefonsamtal att sidan aldrig skulle ha friats om inte Ramsbro hade kommit emellan.

..........
DATAINSPEKTIONENS BESLUT kan i vissa fall överklagas till förvaltningsdomstol, Länsrätten i Stockholms län, som först prövar om överklagandet är korrekt - en hel del överklaganden kommer faktiskt från personer eller organisationer som inte är part och därför inte får överklaga. Därefter prövar domstolen om Datainspektionens beslut är korrekt enligt lagen.
...........

Jag får inte enligt Länsrätten överklaga Datainspektionens beslut, Dnr xxx-2001 och Dnr xxx-2001.

Jag får inte heller överklaga beslutens formulering. Frasen "Han uppger i huvudsak att hemsidan fokuserar på ett aktuellt och mångdebatterat samhällsproblem, vilket inte kan förtydligas bättre än hur bl.a Annica Tiger agerar på Internet." kunde ha skrivits "Han uppger i huvudsak att hemsidan fokuserar på ett aktuellt och mångdebatterat samhällsproblem." Det blir en stor nyansskillnad mellan dessa två formuleringar.

Nu är inte påståendet ens sant. Avsnitten som behandlar mig har ingen som helst relevans när det gäller ett mångdebatterat samhällsproblem. Hur jag har agerat eller inte på Internet har inte handläggaren rimligtvis någon kännedom om, såvida han inte tror på de lögner som exponeras på de anmälda hemsidorna. Då har i så fall handläggaren valt att agera bödel istället för att vara en opartisk bedömare.

Skrivningen nedan är ett gravt tjänstefel av handläggaren – enligt min åsikt. Jag har läst många PUL-beslut, men inget har varit så felaktigt formulerat som nedan. Jag inte bara kränks av de som anmälts av mig utan Datainspektionen ser verkligen till att allt kommer på pränt ytterligare en gång till i sjävla beslutet. Ulf Widebäck har beklagat formuleringen, men vad hjälper det mig? Kränkningarna kommer att finnas där i arkivet, långt efter min död. Det spelar ingen roll för ett otränat öga att det har lagts inom "-tecken. Det står där skrivet, svart på vitt.

Datainspektionen gör följande bedömning:
På en eller flera webbplatser på Internet har John Rogberg en sida som kallas "Debatt". På denna sida namnger John Rogberg flera personer. Av debattsidan på webbplatsen "http://www.nodaddy1.f2s.com" framgår idag bl.a följande. "För att visa hur 'populistiskt inne och tillåtet' det har blivit i Sverige att motarbeta debatten om automatisk gemensam vårdnad kommer denna sida att handla om hur debatten kan gå till på Internet. En kvinnlig Internetgrupp som arbetar mot automatisk gemensam vårdnad tog upprepade gånger kontakt med, sökte konflikt och 'attackerade' okända män och kvinnor som arbetar för automatisk gemensam vårdnad via internet, under förespegling att det hjälper 'misshandlade kvinnor'. Verkligheten visade senare att deras avsikter var allt annat än att hjälpa misshandlade kvinnor. Många lever i den uppfattningen om att det oftast är män som på olika sätt skadar eller hänger ut kvinnor på internet. Även kvinnor hänger ut män på internet i syfte att på olika sätt skada, hota, ofreda eller förtala dem. En av de grövsta fallen av abuse i Sverige utförs av Annica Tiger på hennes dagbokshemsida. De som blev värst utsatta var föräldrar som med olika medel försökte få till stånd umgänge med sina barn, vilket ogillades av Annica Tiger och några av hennes vänner som arbetar mot automatisk gemensam vårdnad".


Detta ovan hade kunnat formulerats:
Av debattsidan på webbplatsen "http://www.nodaddy1.f2s.com" framgår idag bl.a följande. "För att visa hur 'populistiskt inne och tillåtet' det har blivit i Sverige att motarbeta debatten om automatisk gemensam vårdnad kommer denna sida att handla om hur debatten kan gå till på Internet".

Allt annat som skrivs ovan i Datainspektionens beslutsformulering tolkar jag som att handläggaren antigen påverkats av texten på sidan eller helt enkelt inte förstått att han själv har "präntat" kränkande text i sitt beslut. Datainspektionen kan knappast ha åsikter om huruvida jag har utfört abuse eller inte. De kan ju inte ens avgöra om de sidor de har tillsyn över består av abuse eller inte, det vill säga om syftet med hemsidan är journalistiskt eller inte. Det räcker väl med att min personliga integritet kränks av de två personer jag anmält. Att Datainspektion ska hälla ytterligare salt i såren verkar lite onödigt och dessutom utanför deras jurisdiktion.

..........
DOMEN INNEBÄR ANTINGEN att överklagandet avslås och Datainspektionens beslut står fast, eller att beslutet ändras. Om beslutet ändras och domen inte överklagas, har en ny praxis skapats. OM OBJEKTET (eller Datainspektionen) är missnöjd med domen kan den överklagas till Kammarrätten som ger - eller inte ger - prövningstillstånd. Högsta instans för förvaltningsmål är Regeringsrätten.

VÄGEN FRÅN MISSNÖJE och misstänkt brott till slutlig dom är alltså både krokig och lång - det kan ta flera år. Och ändå kan det finnas fler komplikationer. Om till exempel polisen får in en anmälan om en förseelse mot PuL som inte är straffbar, avskrivs anmälan. Om samma anmälan lämnas till Datainspektionen, blir det tillsyn och felet rättas till.

...........

Felet rättas till? Varför har det inte skett i detta ärende? Varför har det inte skett i andra ärenden?

..........
På samma sätt kan Datainspektionen få in klagomål på brott som inte gäller PuL (t.ex. brott mot marknadsföringslagen). Det kan också hända att det inte går att få tag på någon ansvarig, det kan vara en webbpublicering på en utländsk webbplats. Och vill man ha skadestånd kan det bli riktigt komplicerat; där kan det både bli tvistemål och avgöranden av Justitiekanslern. Men det är en annan historia... Se också krönikan på sista sidan.
...........

Vart kommer Justitiekanslern in här? Jag har bett dem titta på detta ärende, men de menar på att de inte har befogenhet att gå in och peta på Datainspektionens beslut. Skadestånd? När kan det erhållas? Vem hjälper det kränkta offret att få detta? Detta är inget som Datainspektionen varken meddelar eller informerar om vid personlig kontakt.

I krönikan i samma nummer så görs det reklam för Datainspektionens handläggande. Som förfördelad part rimmar deras skrivningar lite – om inte mycket – illa.

..........
OM DET FINNS KRÄNKANDE UPPGIFTER ute på nätet eller i något register är det ju bråttom. Då hinner man inte ge sig in på ett krångligt rättegångsförfarande som kan ta åratal, titta bara på sidan fyra i den här tidningen. Nej, bättre då att tala med den försumlige och genast få till en rättelse. Dessutom tycker vi inte att man ska belasta rättsapparaten i onödan, de har annat att göra. Datainspektionen är inte åklagare eller polis; om vi någon enstaka gång misstänker ett grovt brott och vill ha saken prövad av domstol, gör vi en alldeles vanlig polisanmälan.

DETTA BETYDER INTE att vi är tandlösa. Men våra tänder heter inte straff, de heter vitesföreläggande. Om någon avsiktligt väljer att inte rätta sig efter våra påpekanden, kan vi gå till domstol och få beslut om ett vite som är tiotals gånger högre än eventuella böter. Det vapnet har vi hittills inte behövt ta till.

VÅR UPPGIFT är att skydda den personliga integriteten, inte att få folk straffade. Alltså: om du känner dig kränkt av att någon eller något behandlar uppgifter om dig har du två vägar att gå. Vill du att felet snabbt ska rättas till, då ska du vända dig till oss. Men om du vill hämnas - då är det bättre att du vänder dig direkt till polisen.

...........

Jag vill främst att uppgifterna ska bort. Men Datainspektionen tycks dock inte anse att min personliga integritet kränks i detta fall eftersom de valt att inte agera. Det där med SNABBT får Datainspektionen kanske revidera. Handläggningstiderna för dessa ärenden har varit långa, mycket lååååånga – förhalande långa.

Det är inte fråga om att hämnas när jag valt att polisanmäla. Det är mer en fråga om att rätt ska vara rätt. Men polisen verkar vara lika tandlös som Datainspektionen i detta fall. Vid samtal med Ulf Widebäck har han själv (indirekt) kallat Datainspektionen för en tandlös tiger.
Själv är jag närmast en förundrad tiger!
Är det så här det ska gå till?
Vem ska drabbas nästa gång?
Annica Tiger
http://www.tiger.se


----------------------------------------
Meta-taggar och förstärkningord från Nodaddys sidor.

<meta name="Description" content="Guide i attack och hot från kvinnor i debatt om umgängessabotage, dataintrång, misshandel. Familjerätt och mödravård finns men ingen mamma pappa barn vård. Demokrati förstörd av en feministisk låtsas journalist som utnyttjar sin anställning för egen vinning. Bra bilder som preventivmedel och abort i äktenskap.">

<meta name="keywords" content="kvinnofrid, vårdnadsfrågor, barnets bästa, shared custody, barnmisshandel, vårdnadsutredning, parental alienation syndrome, media, mediafacket, journalisthögskola, unicef, fris, sociallagen, socialtjänst, vårdnadslag, reklambyrå, vaktbolag, demokrati, bris, ufr, könsdiskriminering, yttrandefrihet, roks, riksorganisation, journalist, studier, reload, barnbarn, mobbing, feminism, poppius, lag, abuse, missbruk, nodaddy, konsult">

<meta name="keywords" content="nostradamus, blåkulla, häxor, familjerätt, kvinnojour, mansjour, barnläkare, saga, barnombudsmannen, jämo, fasta, kurs, skola, högskola, komvux, kvällskurs, jämställdhetsombudsmannen, jämställdhet, utbildning, misshandel, advokatbyrå, advokat, mansmisshandel, tarotkort, stockholm, mat, kvinna, man, preventivmedel, abort, rådgivning, vetenskap, umgängessabotage, kvinnomisshandel, barnmorska, sjukdom, socialsekreterare, tips, göra hemsidor, java, chat, htmlkurs, nybörjarkurs, socialttjänst, bilder, pictures, äktenskap, dokument, kvalitet, guide, dödsfall, veta ab, råd">

<meta name="Author" content="Nodaddy and friends">

Förstärkningsord inlagda på sidan nästan längst ned i löptext. Allt för att försöka få så många besökare som möjligt, oavsett vad de söker på i sökmotorn.

Studielitteratur böcker Veta AB Justitiekanslern kvalitet mötesplats i familjerätt mat Göteborg faderskapstest blodprov våldtäkt styrelse nätetikett pressens opinionsnämnd moral och Linköping abuse mental aktion klubb ombud alkohol bilar medborgare granskningsnämnden misstänkt sjukdom betyg företagshälsovård bevis ansvarig affär samla alarm piano art advokat backorifice bilder pictures dokument dödsfall guide resa bank förlag bad direktör bris match barnets bästa spelare bredband blackice kina dagis kost säkerhetspolisen samfund med lekskola säkerhet tips kriminal struktur kodning utrustning korea skepp kön rådgivning zoo mateure lösenord webdesign preventivmedel abort barnomsorg lawyer riksdag lag eskilstuna idiot lära apotek liberty rottweilers rottweiler taptos tapto rottie afr rottweilerklubben photos photo hundköp kennelklubben brukshund utställningar häst mediafacket hälsovård ekonomi mansmisshandel avgift vinyl mansjour kvinnovetenskap umeå avdelning rättshaverist maud abonemang mora webhotel arbete barn women kvinnor barnbarn missbruk rapport mogna reklam medlemmar fonder mentalskötare netbus new media nöje undervisning namn publikation etik bok födelsedag ramsbrodomen bibliotek båt ny teknik nodaddy favör kräftskiva norsborg netettikett inkasso annonser noter ofredande koncern ledning Haag-konventionen organisation skurkar omogen head-hunter ord fråga webbyrå steril tägtström netetikett radioutgivarföreningen official polisanmälan regler personuppgiftslagen sekt party skyddad design satelit april internetbyrå maj programmerare trollkarl jihad potter saga rape partaj prenumeration syndrom psykiatri januari psykisk student museum säkerhet polis stockholm personangrepp skillnad adult program nettiquette politiker doubleclick reklambyrå personförföljelse resor blommor flowers rabatt daghem roks tjänster barnläkare kvinnojour riksorganisation uppdrag maillista religon indian daghemsföreståndare resebyrå kungsängen juni lernia riddare moder juli fader rättvisa socialtjänst projektarbete sociallagen moderna sprit klimakterie februari straff bakterie sjukhus underhållsstöd euro mamma pappa flicka pojke mäklare skydd lekar shelter reload skyddad identitet assistent sverige aspberger sveg morfar farfar mormor manliga farmor spel staten website semester poppius lärare politik läkare soldat nutid soldier nöje skvadron recept formel turist sjuksköterska free sköterska trygg skrivare pengar socialsekreterare hustru wife uppfostran mars kvinnliga skärholmen bidrag fakta european säpo skrift kriminella script turism sång häxa Tele2 skötare aga stöld teletjänster examensarbete travel phone telecom trojan pressombudsmannen teori augusti förskola tävling oktober domstol tingsrätt hockey trakassera optik yttrandefrihet ufr protokoll utbildningsradion unicef hemlig underhåll mödravård uppsala djur universitet yoga utbildning meditation umgängessabotage vetenskap mytologi union sveriges tidskrifter ungdom vakt marknad vaktbolag farlig boman vaktman pucko personal psykopat annica nytt jobb vapen fackförbund vacation journalistförbundet visitation europa vårdnadsutredning november fågelfenix tidningsutgivareföreningen vårdnadsfrågor art-director vårdnad december förlossning vård länstyrelse våld information personlig integritet virus projekt vuxen medicin euro vuxenutbildning avlyssning västerås skandinavien word danmark norge webhotell zonealarm åklagare rövare årtal örebro likkista ett två tre fyra fem sex advokatbyrå sju åtta nio tio båtar bil child medeltid erbjudande chat parental alienation cirkus sveriges television christmas hotell chef kalle chief skilsmässa commander feminism omogna förtal regering inköp flash förening commandosoldat debatt mässor diskriminering konsult skriva datorspel betalning lagar demokrati inkasso datalagen anmärkning idrott databas katt dåre dataintrång tiger lejon marketing belopp bokhandel september losers dator computer datainspektionen ansökan bidrag forskning barnmisshandel paradis brott friskvård brottsling segling bryssel bro dåre bolag försäljning röstning kvinnofrid norrköping mobiltelefon norrtälje kund spela sol blankett formulär södermalm kunder musik kundtrygghet mogen feminister realisation militär skivor krig resultat komvux utgivare folkvald kommun bostad underground kostnad dans kurs dold press dagbok trä data ritningar blåkulla journalisthögskolan droger jägare dom examen innebandy editor fågel fenix motor föräldrar institut festival evenemang fest misshandel åmål fris jakt fibrer jämlikhet frukt kvinnomisshandel fri netettikett sabotage revisor skador publicistklubben shared custody frihet tennis förövare nätettikett konst tidtabell fusk justice foto tidning firande fotboll radio freedom pressetik freeware prison fängelse tryckfrihetsförordningen grundlag dalarna föräldrar social kompetens företag gemensam språk aktie nostradamus gävle trakasserier gata post nätverk gratis gouverment mässa stadsdelsnämd gitarr graduation högskola high school författare hacking förbund harassments hemvård yttrande hackers heart spelare hot mobbing holyday bidrag stipendium hemsidor studenthem homepage hund hundar tid hemlig historia match team hemsida skärgård htmlskola segla hälsa skola internetbrott tåg teknik marknadsundersökning internetabonemang ip-nummer icq media irc identitet räknare inbrott invasion kvällskurs ingenjör journalist deltagare jobb job förvaltningslagen jesus joint custody christ jönköping kista java saab juridik könsdiskriminering besökare antik kvinna karolinska lagstiftning vårdnadslag

Metataggarna är numera ändrade samt sökorden utökade. Varför? Jo, för att fånga in så många besökare som möjligt..

<title>Hot i debatt om kvinnofrid skilsmässa och vårdnad.</title>
<meta name="description" content="Argument om kvinnomisshandel för konsult på reklambyrå advokatbyrå socialtjänst. Våld av feminister knyts samman i kvinnofrid av kvinnor som vill mörda barn och svenska män.">
<meta name="keywords" content="gemensam vårdnad, misshandlade kvinnor, kvinnofrid, misshandelsoffer, kvinnomisshandel, feminism, psykiskt våld, sinnesjuk, tvångsvård, misshandel, commandosoldater, stockholm, vaktbolag, reklam, komvux, dataintrång, psykopater, rättshaverister, hemdatorer, dagbok, barnpornografi, datainspektionen, göteborgs universitet, läkare, umgängessabotage, sjuksköterska">
<meta name="Description" content="En aggressiv kvinnogrupp som arbetar mot kvinnomisshandel har länge försökt att stoppa denna berättelse med olika metoder.">
<meta name="keywords" content="misshandel, vårdnadsutredning, mödravård, journalisthögskola, umgängessabotage, vårdnadslag, reklambyrå, barnmisshandel, demokrati, könsdiskriminering, yttrandefrihet, journalist, mobbing, feminism, reklam, abort, preventivmedel, kvinnomisshandel, sjukhus, copyright, webdesign, bilder">
<meta name="Author" content="Nodaddy and friends"> <!--Co_writers: A.K + B.S + T.R + Y.K and thanks to all the others who supported with ideas and materials. -->

ordspråk korsord original fågel teletjänster bibel examensarbete blommor affär tillverkare utveckling råd travel phone augusti föräldrabalk objektiv turistförening alla i fotoalbum erfarenhet övergrepp uppdrag brottmål offentlig ombud i skilsmässor och bodelningar trygghet vårdnadstvister och umgängestvister personskadereglering bad säpo skrift me bidrag fakta european kriminella script turism sång häxa skötare tatuering motorcykel och aga stöld mat tävling oktober yttrandefrihet sjukjournal villa förskola beställa telecom trojan västerås skandinavien word lägenhet åklagare rövare barnsjukdomar årtal örebro med likkista danmark norge zonealarm ett marina två advokatbyrå sju åtta nio med tio båtar bil child medeltid tre fyra fem sex erbjudande chat parental christmas hotell open chef kalle alienation cirkus television chief skilsmässa commander regering inköp flash förening feminism omogna förtal commandosoldat pressombudsmannen teori ufr recept protokoll utbildningsradion unicef trafikskador juridiska ärenden och tvister rättsskydd och allmän rättshjälp juridisk rådgivning sexuella övergrepp offentlig försvarare och dokument advokat undersökningar återbetalningsskyldig i allmän bodelningsgaranti försäkringsbolag och advokathjälp i hemförsäkring kamera rättsskydd juridisk rådgivning och domstolsverket kunskapslyftet webbpublicering diagram bildformat kursdokumentation definition standard databas information flytta måla rita köpa sälja hyra auktion javascript ASP grafik metod bibliotek myter tips vaktbolag farlig i boman råd universitet yoga utbildning kläder webbyrå sömnad nytt fördomar jobb vapen fackförbund vacation journalistförbundet pucko personal psykopat hjälp visitation november fågel fenix europa vårdnadsutredning tidningsutgivareföreningen vårdnadsfrågor sommarhus art-director vårdnad länstyrelse våld information december och förlossning vård nätet personlig integritet virus tandvård anstalt och euro vuxenutbildning projekt vuxen medicin uppsala djur meditation lån umgängessabotage hemlig underhåll mödravård nya vetenskap mytologi ungdom domstol be tingsrätt hockey union sveriges tidskrifter trakassera optik vakt marknad vaktman skräddare avlyssning debatt mässor diskriminering idrott databas dåre dataintrång med djur avtal konsult skriva på anmärkning och datorspel stress betalning tiger lejon marketing belopp lagar svensk demokrati inkasso datalagen bokhandel trakasserier på internet september datainspektionen ansökan forskning losers dator computer barnmisshandel paradis brott nätet friskvård dåre bolag försäljning svar röstning brottsling segling bryssel bro kvinnofrid norrköping mobiltelefon hjälpmedel och mördade foster children i norrtälje kund kapten graviditet anklagelse spela sol blankett formulär time kundtrygghet och mogen feminister södermalm kunder how to musik resultat komvux utgivare folkvald kommun prison fängelse tryckfrihetsförordningen bostad pressetik freeware grundlag dalarna föräldrar social kompetens aktie nostradamus gävle trakasserier gata företag gemensam språk post nätverk gratis kostnad dans kurs dold press mässa myt och stadsdelsnämd underground och fråga dagbok trä data journalisthögskola droger på realisation militär skivor krig ritningar blåkulla ungdomsvård jägare editor fågel fenix innebandy alkohol i bilar motor dom examen medborgare föräldrar och institut åmål beatles festival evenemang fest i fris jakt fibrer netettikett misshandel sabotage revisor förövare nätettikett skador publicistklubben tennis konst shared custody justice foto tidning gitarr frihet male to tidtabell fusk graduation högskola high school freedom författare vikarie firande fotboll radio hacking förbund frukt tid hemlig kvinnomisshandel homepage hund hundar fri team hemsida skola internetbrott tåg hemsidor studenthem story female historia match och teknik irc kista java saab juridik ingenjör job terrorism jönköping könsdiskriminering besökare joint custody på christ antik förvaltningslagen jesus kvinna karolinska lagstiftning vårdnadslag böcker veta boxning jobba natt studentlitteratur skridskor harassmnts hemvård heart spelare hot yttrande hackers redovisning mobbing holyday bidrag stipendium upphandling rottweilerklubb html skola inbrott journalist deltagare jobb segla hälsa homepage identitet med räknare invasion kvällskurs gravid jämlikhet i skärgård ab justitiekanslern bang kvalitet mötesplats i familjerätt marknadsundersökning icq media mat Göteborg faderskapstest internetabonnemang ip-nummer nätetikett pressens opinionsnämnd mental aktion klubb ombud granskningsnämnden misstänkt kina dagis match barnets bästa spelare kost säkerhetspolisen ålderdom säkerhet tips kriminal struktur kodning samfund med lekskola användare utrustning korea skepp kön webbskola nybörjare lösenord rådgivning zoo mateure webbdesign preventivmedel abort lag eskilstuna läromedel to be netettikett barnomsorg lawyer riksdag inkasso annonser noter ofredande kläder organisation skurkar film med moral och Linköping abuse på repotage sjukdom betyg blodprov våldtäkt styrelse förklaring katt a företagshälsovård bevis ansvarig handbok affär samla alarm backorifice bilder pictures piano art advokat märklin dokument gymnastik resa bank förlag bad cancer dödsfall guide official polisanmälan direktör i bris an bredband blackice koncern ledning Haag-konventionen och omogen webbyrå steril netetikett sekt party skyddad design radioutgivarföreningen regler personuppgiftslagen medlem satelit april internetbyrå trollkarl jihad potter saga rape maj programmerare psykolog partaj prenumeration syndrom museum med säkerhet polis i stockholm psykiatri januari psykisk student personangrepp head-hunter ord nettiquette idiot och lära apotek fråga i skillnad adult program liberty rottweiler taptos tapto blommor säljare flowers och rottweilers personförföljelse rabatt daghem roks tjänster barnläkare maillista religon indian daghemsföreståndare kvinnojour i riksorganisation uppdrag resebyrå kungsängen juni juli fader rättvisa socialtjänst lernia riddare moder projektarbete sociallagen moderna sprit mogna reklam medlemmar sjukvård barnbarn missbruk och rapport fonder mentalskötare arbetsförmedling hundköp rottie afr photos photo kennelklubben brukshund läkarvård mediafacket och hälsovård ekonomi hjälpmedel utställningar häst mansmisshandel och avgift vinyl mansjour med rättshaverist maud abonemang mora kvinnovetenskap umeå avdelning webhotell arbete skolböcker barn women bio publikation etik bok kvinnor psykologi leksaker födelsedag ramsbrodomen bibliotek båt norsborg ålderdomshem och politiker ny teknik nodaddy favör kräftskiva pensionär doubleclick reklambyrå resor netbus hos new media klimakterie februari straff bakterie sjukhus med nöje undervisning i namn pension underhållsstöd euro assistent sverige vänner aspberger mamma pappa flicka och pojke sveg morfar farfar mormor tystnadsplikt shelter reload skyddad identitet mäklare i skydd folktandvård lekar manliga farmor och spel staten website semester nutid soldier häxor skvadron recept för poppius lärare i politik läkare soldat formel turist sjuksköterska pengar socialsekreterare hustru wife free sköterska trygg skrivare uppfostran mars kvinnliga skärholmen

Nya meta-taggar och förstärkningsord år 2004.

<meta name="Description" content="Dokumentär om umgängessabotage skilsmässa mansmisshandel kvinnomisshandel och vårdnad om barn. Hemsida som visar systembrister i samhället och lagstiftningen. ">
<meta name="keywords" content="misshandel, mansmisshandel, kvinnomisshandel, umgängessabotage, vårdnadslag, reklambyrå, barnmisshandel, demokrati, könsdiskriminering, yttrandefrihet, journalist, mobbing, feminism, reklam, abort, preventivmedel, mödravård, sjukhus, copyright, webbdesign, bilder, trakasserier på internet, förtal, förtal på internet, lag, musik, advokatbyrå, advokat, dagbok, nodaddy">
<meta name="Author" content="Nodaddy and friends">

ordspråk korsord original fågel teletjänster bibel examensarbete blommor affär tillverkare utveckling råd travel phone augusti föräldrabalk objektiv turistförening alla i fotoalbum erfarenhet övergrepp uppdrag brottmål offentlig ombud i skilsmässor och bodelningar sång häxa skötare tatuering motorcykel och aga stöld mat tävling oktober yttrandefrihet sjukjournal villa förskola beställa telecom trojan västerås hotell open chef kalle alienation cirkus television chief skilsmässa commander regering inköp flash förening feminism omogna förtal commandosoldat skandinavien word lägenhet åklagare rövare barnsjukdomar årtal örebro trygghet vårdnadstvister och umgängestvister personskadereglering bad säpo skrift me bidrag fakta european kriminella script turism med likkista danmark norge zonealarm ett marina två advokatbyrå sju åtta nio med tio båtar bil child medeltid tre fyra fem sex erbjudande chat parental christmas pressombudsmannen teori ufr recept protokoll utbildningsradion unicef trafikskador juridiska ärenden och tvister rättsskydd och allmän rättshjälp juridisk rådgivning sexuella övergrepp offentlig försvarare och dokument advokat undersökningar återbetalningsskyldig i allmän bodelningsgaranti försäkringsbolag och advokathjälp i hemförsäkring kamera rättsskydd juridisk rådgivning och domstolsverket kunskapslyftet webbpublicering diagram bildformat kursdokumentation definition standard databas information flytta måla rita köpa sälja hyra auktion javascript ASP grafik metod bibliotek myter tips vaktbolag farlig i boman råd universitet yoga utbildning kläder webbyrå sömnad nytt fördomar jobb vapen fackförbund vacation journalistförbundet pucko personal psykopat hjälp visitation november fågel fenix europa vårdnadsutredning tidningsutgivareföreningen vårdnadsfrågor sommarhus art-director vårdnad länstyrelse våld information december och förlossning vård nätet nya vetenskap mytologi ungdom domstol be tingsrätt hockey union sveriges tidskrifter trakassera optik vakt marknad vaktman skräddare avlyssning debatt mässordiskriminering idrott databas dåre dataintrång med djur avtal konsult skriva på anmärkning och datorspel stress betalning tiger lejon marketing belopp lagar svensk demokrati inkasso datalagen bokhandel personlig integritet virus tandvård anstalt och euro vuxenutbildning projekt vuxen medicin uppsala djur meditation lån umgängessabotage hemlig underhåll billigt mödravård bolag försäljning svar röstning brottsling segling bryssel bro kvinnofrid norrköping mobiltelefon hjälpmedel och mördade foster children i norrtälje kund kapten graviditet anklagelse bra spela sol blankett formulär time kundtrygghet och mogen feminister södermalm kunder how to musik resultat komvux utgivare folkvald kommun prison fängelse tryckfrihetsförordningen bostad pressetik freeware grundlag dalarna föräldrar social kompetens aktie nostradamus gävle trakasserier gata företag gemensam språk dålig post köpa nätverk gratis kostnad dans kurs dold press mässa myt och stadsdelsnämd underground trakasserier på internet september datainspektionen ansökan forskning losers dator computer barnmisshandel paradis brott nätet friskvård dåre och fråga dagbok trä data journalisthögskola droger på realisation militär skivor krig ritningar blåkulla ungdomsvård jägare editor fågel fenix innebandy alkohol i bilar motor dom examen medborgare föräldrar och institut åmål beatles festival evenemang fest i fris jakt fibrer netettikett misshandel sabotage revisor förövare nätettikett skador mötesplats i familjerätt marknadsundersökning icq media mat Göteborg faderskapstest internetabonemang ip-nummer nätetikett pressens opinionsnämnd mental aktion klubb ombud granskningsnämnden misstänkt kina dagis match barnets bästa spelare kost säkerhetspolisen ålderdom publicistklubben tennis tillverka konst shared custody justice foto utföra tidning gitarr frihet male to stipendium tidtabell fusk graduation högskola high school freedom författare vikarie firande fotboll radio hacking förbund irc kista java saab juridik ingenjör job terrorism jönköping könsdiskriminering besökare joint custody på christ antik förvaltningslagen jesus kvinna karolinska lagstiftning vårdnadslag böcker frukt tid hemlig kvinnomisshandel homepage hund hundar fri team hemsida skola internetbrott tåg hemsidor studenthem story female historia match och teknik veta boxning jobba natt studentlitteratur skridskor harassments hemvård heart spelare montera hot yttrande hackers redovisning mobbing holyday bidrag stipendium upphandling rottweilerklubb html skola deltagare inbrott journalist deltagare jobb segla hälsa homepage identitet med räknare invasion kvällskurs verktyg gravid jämlikhet i skärgård ab justitiekanslern bang kvalitet säkerhet tips kriminal struktur kodning samfund med lekskola användare utrustning korea skepp kön webbskola nybörjare lösenord rådgivning zoo mateure webbdesign preventivmedel abort lag eskilstuna läromedel to be netettikett barnomsorg lawyer riksdag inkasso annonser noter ofredande kläder organisation skurkar film med moral och Linköping abuse på repotage sjukdom betyg blodprov våldtäkt styrelse förklaring katt a företagshälsovård bevis reparera laga ansvarig handbok studera affär samla alarm backorifice bilder pictures piano art advokat märklin dokument gymnastik resa bank förlag bad cancer dödsfall guide official polisanmälan direktör i bris an bredband blackice koncern ledning Haag-konventionen och omogen webbyrå steril netetikett sekt party skyddad design radioutgivarföreningen regler personuppgiftslagen medlem satelit april internetbyrå trollkarl jihad och rottweilers personförföljelse rabatt daghem roks tjänster barnläkare maillista religon indian daghemsföreståndare kvinnojour i riksorganisation uppdrag resebyrå kungsängen juni juli fader rättvisa potter saga rape maj programmerare psykolog partaj prenumeration syndrom museum med säkerhet polis i stockholm psykiatri januari psykisk student personangrepp head-hunter ord nettiquette idiot och lära apotek fråga i skillnad adult program liberty rottweiler taptos tapto blommor säljare flowers socialtjänst lernia riddare moder projektarbete sociallagen praktisk historia moderna sprit mogna reklam medlemmar sjukvård barnbarn missbruk och rapport fonder mentalskötare arbetsförmedling hundköp rottie afr photos photo kennelklubben brukshund abonemang mora kvinnovetenskap umeå avdelning webhotell arbete skolböcker barn women bio publikation etik bok kvinnor psykologi bibliotek båt norsborg ålderdomshem och politiker ny teknik nodaddy favör kräftskiva pensionär doubleclick reklambyrå resor manual läkarvård tillvägagångsätt mediafacket och hälsovård ekonomi hjälpmedel aspberger mamma pappa flicka och pojke sveg morfar farfar mormor tystnadsplikt shelter musik reload skyddad identitet mäklare i skydd folktandvård leksaker födelsedag ramsbrodomen ekar manliga farmor och spel staten website semester nutid soldier häxor skvadron recept för poppius lärare i politik läkare soldat formel turist utställningar häst mansmisshandel och avgift vinyl mansjour med rättshaverist netbus hos new media klimakterie februari straff bakterie sjukhus med nöje undervisning i namn pension underhållsstöd euro assistent sverige vänner sjuksköterska pengar socialsekreterare hustru wife free sköterska trygg skrivare uppfostran mars kvinnliga skärholmen ordspråk korsord original fågel teletjänster bibel examensarbete blommor affär tillverkare utveckling råd travel phone augusti föräldrabalk objektiv turistförening alla i fotoalbum erfarenhet övergrepp uppdrag brottmål offentlig ombud i skilsmässor och bodelningar trygghet vårdnadstvister och umgängestvister personskadereglering bad säpo skrift me bidrag fakta european kriminella script turism sång häxa skötare tatuering motorcykel och aga stöld mat tävling oktober yttrandefrihet sjukjournal villa förskola beställa telecom trojan västerås skandinavien word lägenhet åklagare rövare barnsjukdomar årtal örebro med likkista danmark norge zonealarm ett marina två advokatbyrå sju åtta nio med tio båtar bil child medeltid tre fyra fem sex erbjudande chat parental christmas hotell open chef kalle alienation cirkus television chief skilsmässa commander regering inköp flash förening feminism omogna förtal commandosoldat pressombudsmannen teori ufr recept protokoll utbildningsradion unicef trafikskador juridiska ärenden och tvister rättsskydd och allmän rättshjälp juridisk rådgivning sexuella övergrepp offentlig försvarare och dokument advokat undersökningar återbetalningsskyldig i allmän bodelningsgaranti försäkringsbolag och advokathjälp i hemförsäkring kamera rättsskydd juridisk rådgivning och domstolsverket kunskapslyftet webbpublicering diagram bildformat kursdokumentation definition standard databas information flytta måla rita köpa sälja hyra auktion javascript ASP grafik metod bibliotek myter tips vaktbolag farlig i boman råd universitet yoga utbildning kläder webbyrå sömnad nytt fördomar jobb vapen fackförbund vacation journalistförbundet pucko personal psykopat hjälp visitation november fågel fenix europa vårdnadsutredning tidningsutgivareföreningen vårdnadsfrågor sommarhus art-director vårdnad länstyrelse våld information december och förlossning vård nätet personlig integritet virus tandvård anstalt och euro vuxenutbildning projekt vuxen medicin uppsala djur meditation lån umgängessabotage hemlig underhåll mödravård nya vetenskap mytologi ungdom domstol be tingsrätt hockey union sveriges tidskrifter trakassera optik vakt marknad vaktman skräddare avlyssning debatt mässor diskriminering idrott databas dåre dataintrång med djur avtal konsult skriva på anmärkning och datorspel stress betalning tiger lejon marketing belopp lagar svensk demokrati inkasso datalagen bokhandel trakasserier på internet september datainspektionen ansökan forskning losers dator computer barnmisshandel paradis brott nätet friskvård dåre bolag försäljning svar röstning brottsling segling bryssel bro kvinnofrid norrköping mobiltelefon hjälpmedel och mördade foster children i norrtälje kund kapten graviditet anklagelse spela sol blankett formulär time kundtrygghet och mogen feminister södermalm kunder how to musik resultat komvux utgivare folkvald kommun prison fängelse tryckfrihetsförordningen bostad pressetik freeware grundlag dalarna föräldrar social kompetens aktie nostradamus gävle trakasserier gata företag gemensam språk post nätverk gratis kostnad dans kurs dold press mässa myt och stadsdelsnämd underground och fråga dagbok trä data journalisthögskola droger på realisation militär skivor krig ritningar blåkulla ungdomsvård jägare editor fågel fenix innebandy alkohol i bilar motor dom examen medborgare föräldrar och institut åmål beatles festival evenemang fest i fris jakt fibrer netettikett misshandel sabotage revisor förövare nätettikett skador publicistklubben tennis konst shared custody justice foto tidning gitarr frihet male to tidtabell fusk graduation högskola high school freedom författare vikarie firande fotboll radio hacking förbund frukt tid hemlig kvinnomisshandel homepage hund hundar fri team hemsida skola internetbrott tåg hemsidor studenthem story female historia match och teknik irc kista java saab juridik ingenjör job terrorism jönköping könsdiskriminering besökare joint custody på christ antik förvaltningslagen jesus kvinna karolinska lagstiftning vårdnadslag böcker veta boxning jobba natt studentlitteratur skridskor harassmnts hemvård heart spelare hot yttrande hackers redovisning mobbing holyday bidrag stipendium upphandling rottweilerklubb html skola inbrott journalist deltagare jobb segla hälsa homepage identitet med räknare invasion kvällskurs gravid jämlikhet i skärgård ab justitiekanslern bang kvalitet mötesplats i familjerätt marknadsundersökning icq media mat Göteborg faderskapstest internetabonnemang ip-nummer nätetikett pressens opinionsnämnd mental aktion klubb ombud granskningsnämnden misstänkt kina dagis match barnets bästa spelare kost säkerhetspolisen ålderdom säkerhet tips kriminal struktur kodning samfund med lekskola användare utrustning korea skepp kön webbskola nybörjare lösenord rådgivning zoo mateure webbdesign preventivmedel abort lag eskilstuna läromedel to be netettikett barnomsorg lawyer riksdag inkasso annonser noter ofredande kläder organisation skurkar film med moral och Linköping abuse på repotage sjukdom betyg blodprov våldtäkt styrelse förklaring katt a företagshälsovård bevis ansvarig handbok affär samla alarm backorifice bilder pictures piano art advokat märklin dokument gymnastik resa bank förlag bad cancer dödsfall guide official polisanmälan direktör i bris an bredband blackice koncern ledning Haag-konventionen och omogen webbyrå steril netetikett sekt party skyddad design radioutgivarföreningen regler personuppgiftslagen medlem satelit april internetbyrå trollkarl jihad potter saga rape maj programmerare psykolog partaj prenumeration syndrom museum med säkerhet polis i stockholm psykiatri januari psykisk student personangrepp head-hunter ord nettiquette idiot och lära apotek fråga i skillnad adult program liberty rottweiler taptos tapto blommor säljare flowers och rottweilers personförföljelse rabatt daghem roks tjänster barnläkare maillista religon indian daghemsföreståndare kvinnojour i riksorganisation uppdrag resebyrå kungsängen juni juli fader rättvisa socialtjänst lernia riddare moder projektarbete sociallagen moderna sprit mogna reklam medlemmar sjukvård barnbarn missbruk och rapport fonder mentalskötare arbetsförmedling hundköp rottie afr photos photo kennelklubben brukshund läkarvård mediafacket och hälsovård ekonomi hjälpmedel utställningar häst mansmisshandel och avgift vinyl mansjour med rättshaverist maud abonemang mora kvinnovetenskap umeå avdelning webhotell arbete skolböcker barn women bio publikation etik bok kvinnor psykologi leksaker födelsedag ramsbrodomen bibliotek båt norsborg ålderdomshem och politiker ny teknik nodaddy favör kräftskiva pensionär doubleclick reklambyrå resor netbus hos new media klimakterie februari straff bakterie sjukhus med nöje undervisning i namn pension underhållsstöd euro assistent sverige vänner aspberger mamma pappa flicka och pojke sveg morfar farfar mormor tystnadsplikt shelter reload skyddad identitet mäklare i skydd folktandvård lekar manliga farmor och spel staten website semester nutid soldier häxor skvadron recept för poppius lärare i politik läkare soldat formel turist sjuksköterska pengar socialsekreterare hustru wife free sköterska trygg skrivare uppfostran mars kvinnliga skärholmen Studielitteratur böcker Justitiekanslern kvalitet mötesplats i familjerätt mat Göteborg faderskapstest blodprov våldtäkt styrelse nätetikett pressens opinionsnämnd moral och Linköping abuse mental aktion klubb ombud alkohol bilar medborgare granskningsnämnden misstänkt sjukdom betyg företagshälsovård bevis ansvarig affär samla alarm piano art advokat backorifice bilder pictures dokument dödsfall guide resa bank förlag bad direktör bris match barnets bästa spelare bredband blackice kina dagis kost säkerhetspolisen samfund med lekskola säkerhet tips kriminal struktur kodning utrustning korea skepp kön rådgivning zoo mateure lösenord webdesign preventivmedel abort barnomsorg lawyer riksdag lag eskilstuna idiot lära apotek liberty rottweilers rottweiler taptos tapto rottie afr rottweilerklubben photos photo hundköp kennelklubben brukshund utställningar häst mediafacket hälsovård ekonomi mansmisshandel avgift vinyl mansjour kvinnovetenskap umeå avdelning rättshaverist maud abonemang mora webhotel arbete barn women kvinnor barnbarn missbruk rapport mogna reklam medlemmar fonder mentalskötare netbus new media nöje undervisning namn publikation etik bok födelsedag ramsbrodomen bibliotek båt ny teknik nodaddy favör kräftskiva norsborg netettikett inkasso annonser noter ofredande koncern ledning Haag-konventionen organisation skurkar omogen head-hunter ord fråga webbyrå steri netetikett radioutgivarföreningen official polisanmälan regler personuppgiftslagen sekt party skyddad design satelit april internetbyrå maj programmerare trollkarl jihad potter saga rape partaj prenumeration syndrom psykiatri januari psykisk student museum säkerhet polis stockholm personangrepp skillnad adult program nettiquette politiker doubleclick reklambyrå personförföljelse resor blommor flowers rabatt daghem roks tjänster barnläkare kvinnojour riksorganisation uppdrag maillista religon indian daghemsföreståndare resebyrå kungsängen juni lernia riddare moder juli fader rättvisa socialtjänst projektarbete sociallagen moderna sprit klimakterie februari straff bakterie sjukhus underhållsstöd euro mamma pappa flicka pojke mäklare skydd lekar shelter skyddad identitet assistent sverige aspberger sveg morfar farfar mormor manliga farmor spel staten website semester lärare politik läkare soldat nutid soldier nöje skvadron recept formel turist sjuksköterska free sköterska trygg skrivare pengar socialsekreterare hustru wife uppfostran mars kvinnliga skärholmen bidrag fakta european säpo skrift kriminella script turism sång häxa skötare aga stöld teletjänster examensarbete travel phone telecom trojan pressombudsmannen teori augusti förskola tävling oktober domstol tingsrätt hockey trakassera optik yttrandefrihet protokoll utbildningsradion unicef hemlig underhåll mödravård uppsala djur universitet yoga utbildning meditation umgängessabotage vetenskap mytologi union sveriges tidskrifter ungdom vakt marknad vaktbolag farlig boman vaktman pucko personal psykopat nytt jobb vapen fackförbund vacation journalistförbundet visitation europa vårdnadsutredning november tidningsutgivareföreningen vårdnadsfrågor art-director vårdnad december förlossning vård länstyrelse våld information personlig integritet virus projekt vuxen medicin euro vuxenutbildning avlyssning västerås skandinavien word danmark norge webhotell zonealarm åklagare rövare årtal örebro likkista ett två tre fyra fem sex advokatbyrå sju åtta nio tio båtar bil child medeltid erbjudande chat parental alienation cirkus sveriges television christmas hotell chef chief skilsmässa commander feminism omogna förtal regering inköp flash förening commandosoldat debatt mässor diskriminering konsult skriva datorspel betalning lagar demokrati inkasso datalagen anmärkning idrott databas katt dåre dataintrång tiger lejon marketing belopp bokhandel september losers dator computer datainspektionen ansökan bidrag forskning barnmisshandel paradis brott friskvård brottsling segling bryssel bro dåre bolag försäljning röstning kvinnofrid norrköping mobiltelefon norrtälje kund spela sol blankett formulär södermalm kunder musik kundtrygghet mogen feminister realisation militär skivor krig resultat komvux utgivare folkvald kommun bostad underground kostnad dans kurs dold press dagbok trä data ritningar blåkulla journalisthögskolan droger jägare dom examen innebandy editor fågel fenix motor föräldrar institut festival evenemang fest misshandel åmål fris jakt fibrer jämlikhet frukt kvinnomisshandel fri netettikett sabotage revisor skador publicistklubben shared custody frihet tennis förövare nätettikett konst tidtabell fusk justice foto tidning firande fotboll radio freedom pressetik freeware prison fängelse tryckfrihetsförordningen grundlag dalarna föräldrar social kompetens företag gemensam språk aktie nostradamus gävle trakasserier gata post nätverk gratis gouverment mässa stadsdelsnämd gitarr graduation högskola high school författare hacking förbund harassments hemvård yttrande hackers heart spelare hot mobbing holyday bidrag stipendium hemsidor studenthem homepage hund hundar tid hemlig historia match team hemsida skärgård htmlskola segla hälsa skola internetbrott tåg teknik marknadsundersökning internetabonemang ip-nummer icq media irc identitet räknare inbrott invasion kvällskurs journalist deltagare jobb job förvaltningslagen jesus joint custody christ jönköping kista java saab juridik könsdiskriminering besökare antik kvinna karolinska lagstiftning vårdnadslag ordspråk korsord original fågel teletjänster bibel examensarbete blommor affär tillverkare utveckling råd travel phone augusti föräldrabalk objektiv turistförening alla i fotoalbum erfarenhet övergrepp uppdrag brottmål offentlig ombud i skilsmässor och bodelningar trygghet vårdnadstvister och umgängestvister personskadereglering bad säpo skrift me bidrag fakta european kriminella script turism sång häxa skötare tatuering motorcykel och aga stöld mat tävling oktober yttrandefrihet sjukjournal villa förskola beställa telecom trojan västerås skandinavien word lägenhet åklagare rövare barnsjukdomar årtal örebro med likkista danmark norge zonealarm ett marina två advokatbyrå sju åtta nio med tio båtar bil child medeltid tre fyra fem sex erbjudande chat parental christmas hotell open chef kalle alienation cirkus television chief skilsmässa commander regering inköp flash förening feminism omogna förtal commandosoldat pressombudsmannen teori ufr recept protokoll utbildningsradion unicef trafikskador juridiska ärenden och tvister rättsskydd och allmän rättshjälp juridisk rådgivning sexuella övergrepp offentlig försvarare och dokument advokat undersökningar återbetalningsskyldig i allmän bodelningsgaranti försäkringsbolag och advokathjälp i hemförsäkring kamera rättsskydd juridisk rådgivning och domstolsverket kunskapslyftet webbpublicering diagram bildformat kursdokumentation definition standard databas information flytta måla rita köpa sälja hyra auktion javascript ASP grafik metod bibliotek myter tips vaktbolag farlig i boman råd universitet yoga utbildning kläder webbyrå sömnad nytt fördomar jobb vapen fackförund vacation journalistförbundet pucko personal psykopat hjälp visitation november fågel fenix europa vårdnadsutredning tidningsutgivareföreningen vårdnadsfrågor sommarhus art-director vårdnad länstyrelse våld information december och förlossning vård nätet personlig integritet virus tandvård anstalt och euro vuxenutbildning projekt vuxen medicin uppsala djur meditation lån umgängessabotage hemlig underhåll billigt mödravård nya vetenskap mytologi ungdom domstol be tingsrätt hockey union sveriges tidskrifter trakassera optik vakt marknad vaktman skräddare avlyssning debatt mässor diskriminering idrott databas dåre dataintrång med djur avtal konsult skriva på anmärkning och datorspel stress betalning tiger lejon marketing belopp lagar svensk demokrati inkasso datalagen bokhandel trakasserier på internet september datainspektionen ansökan forskning losers dator computer barnmisshandel paradis brott nätet friskvård dåre bolag försäljning svar röstning brottsling segling bryssel bro kvinnofrid norrköping mobiltelefon hjälpmedel och mördade foster children i norrtälje kund kapten graviditet anklagelse bra spela sol blankett formulär time kundtrygghet och mogen feminister södermalm kunder how to musik resultat komvux utgivare folkvald kommun prison fängelse tryckfrihetsförordningen bostad pressetik freeware grundlag dalarna föräldrar social kompetens aktie nostradamus gävle trakasserier gata företag gemensam språk dålig post köpa nätverk gratis kostnad dans kurs dold press mässa myt och stadsdelsnämd underground och fråga dagbok trä data journalisthögskola droger på realisation militär skivor krig ritningar blåkulla ungdomsvård jägare editor fågel fenix innebandy alkohol i bilar motor dom examen medborgare föräldrar och institut åmål beatles festival evenemang fest i fris jakt fibrer netettikett misshandel sabotage revisor förövare nätettikett skador publicistklubben tennis tillverka konst shared custody justice foto utföra tidning gitarr frihet male to stipendium tidtabell fusk graduation högskola high school freedom författare vikarie firande fotboll radio hacking förbund frukt tid hemlig kvinnomisshandel homepage hund hundar fri team hemsida skola internetbrott tåg hemsidor studenthem story female historia match och teknik irc kista java saab juridik ingenjör job terrorism jönköping könsdiskriminering besökare joint custody på christ antik förvaltningslagen jesus kvinna karolinska lagstiftning vårdnadslag böcker veta boxning jobba natt studentlitteratur skridskor harassments hemvård heart spelare montera hot yttrande hackers redovisning mobbing holyday bidrag stipendium upphandling rottweilerklubb html skola deltagare inbrott journalist deltagare jobb segla hälsa homepage identitet med räknare invasion kvällskurs verktyg gravid jämlikhet i skärgård ab justitiekanslern bang kvalitet mötesplats i familjerätt marknadsundersökning icq media mat Göteborg faderskapstest internetabonemang ip-nummer nätetikett pressens opinionsnämnd mental aktion klubb ombud granskningsnämnden misstänkt kina dagis match barnets bästa spelare kost säkerhetspolisen ålderdom säkerhet tips kriminal struktur kodning samfund med lekskola användare utrustning korea skepp kön webbskola nybörjare lösenord rådgivning zoo mateure webbdesign preventivmedel abort lag eskilstuna läromedel to be netettikett barnomsorg lawyer riksdag inkasso annonser noter ofredande kläder organisation skurkar film med moral och Linköping abuse på repotage sjukdom betyg blodprov våldtäkt styrelse förklaring katt a företagshälsovård bevis reparera laga ansvarig handbok studera affär samla alarm backorifice bilder pictures piano art advokat märklin dokument gymnastik resa bank förlag bad cancer dödsfall guide official polisanmälan direktör i bris an bredband blackice koncern ledning Haag-konventionen och omogen webbyrå steril netetikett sekt party skyddad design radioutgivarföreningen regler personuppgiftslagen medlem satelit april internetbyrå trollkarl jihad potter saga rape maj programmerare psykolog partaj prenumeration syndrom museum med säkerhet polis i stockholm psykiatri januari psykisk student personangrepp head-hunter ord nettiquette idiot och lära apotek fråga i skillnad adult program liberty rottweiler taptos tapto blommor säljare flowers och rottweilers personförföljelse rabatt daghem roks tjänster barnläkare maillista religon indian daghemsföreståndare kvinnojour i riksorganisation uppdrag resebyrå kungsängen juni juli fader rättvisa socialtjänst lernia riddare moder projektarbete sociallagen praktisk historia moderna sprit mogna reklam medlemmar sjukård barnbarn missbruk och rapport fonder mentalskötare arbetsförmedling hundköp rottie afr photos photo kennelklubben brukshund läkarvård tillvägagångsätt mediafacket och hälsovård ekonomi hjälpmedel utställningar häst mansmisshandel och avgift vinyl mansjour med rättshaverist maud abonemang mora kvinnovetenskap umeå avdelning webhotell arbete skolböcker barn women bio publikation etik bok kvinnor psykologi leksaker födelsedag ramsbrodomen bibliotek båt norsborg ålderdomshem och politiker ny teknik nodaddy favör kräftskiva pensionär doubleclick reklambyrå resor manual netbus hos new media klimakterie februari straff bakterie sjukhus med nöje undervisning i namn pension underhållsstöd euro assistent sverige vänner aspberger mamma pappa flicka och pojke sveg morfar farfar mormor tystnadsplikt shelter musik reload skyddad identitet mäklare i skydd folktandvård lekar manliga farmor och spel staten website semester nutid soldier häxor skvadron recept för poppius lärare i politik läkare soldat formel turist sjuksköterska pengar socialsekreterare hustru wife free sköterska trygg skrivare uppfostran mars kvinnliga skärholmen