Tillbaks till dagboken!

Traktor-rally
En liten traktor med släp :).

Jordhög
En hög med åkerjord med kvickrot :).

Bernts hobby
Jag *meckar* med datorer och B. med cyklar.