Kursplanering intranät

Nätverk 2v.
Vi ville lära oss hur man satte upp ett intranät rent administrativt och rent tekniskt dvs hård- och mjukvara. Kursplan fanns ingen till detta avsnitt, läraren hade fått en papperslapp där det stod att det skulle vara repetition? Mjukstart, ja. Att gå igenom hur mail skickas, vad http är osv. får väl anses som grundläggande? Redan där började vi elever undra varthän det skulle bära. Det var då jag krävde fram en kursplanering, men vad hjälpte det :-D

HTML och Frontpage 97/98 1v.
Vi trodde det skulle komma någon från en etablerat web-byrå, så vi skulle få lära oss lite tips och tricks ;-D. Många elever hade begärt att få lära sig FrontPage och det stod även så på kursplanen. Vi fick EN timmes snabb genomgång? Resten ägnades åt projekt, ingen undervisning alls i markeringsspråket HTML.

Photoshop 2v.
Enda ämnet som följde kursplaneringen.

Web-programmering
<snip>Denna kurs är en introduktion till programmering för World Wide Webb. Momentet ger en insikt om de olika former av script och programmering som används för att skapa interaktivitet och kopplingar till databaser och dyl.</snip>
Vi skulle på 5 veckor gå igenom enligt kursplanen Perl, Javascript, Verktyg (FrontPage) ?, Programmering Java, Visual Basic och C++ ?????????. Läraren bara tog sig för pannan när han såg kursplaneringen, vilket stärkte oss i uppfattningen att kursplanen bara var en pappersprodukt för att tysta ned oss. Vi körde 4 veckor perl, mycket bra! Tack Bengt. Samt en vecka lite Javascript.

Databaser 4v.
<snip> Kursen integreras innehållsmässigt mycket med föregående kurs i Web-programmering. Eleverna kommer att utveckla applikationer för databashantering. </snip>
Undrar om läraren som kom hade läst kursplaneringen? Undrar fortfarande över vad Defaults och Rules är, Procedurer och triggers, Segment, Välj, uppdatera, insert, delete och vad sjutton är Applikationsutveckling databaser? Alla fina ord som stod på kursplaneringen :). Kort sagt! Det vi ville lära oss, att koppla en databas mot en web-server samt göra en interaktiv hemsida försvann på vägen.

Praktik 4v.
Blidde bara 2,5 veckor och 3 för en del. För dem som fick anvisade platser vill säga.