Nu rinner bägaren över!

Subject: Kunskapslyftet
Date: Sat, 04 Jul 1998 11:03:17 +0200

Efter att ha gått ett läsår på Kunskapslyftet kan vi bara konstatera att om alla övriga elever i landet haft det som vi i Xxxxlanda, har detta året varit ett fruktansvärt resursslöseri med pengar, tid och arbetskraft.

Vi började glada i hågen i augusti i fjol med tillförsikt och förväntan på att börja plugga - det skulle bli kul. Informationsmötet före start lovade guld och gröna skogar - kunde det verkligen vara så bra?

Första veckan var mjukstart med inskrivning och ämnesval, individuell studieplan skulle skapas för var och en, tester i matte och engelska skulle göras. Böcker skulle beställas. Vi skulle gå distansutbildning för Liber-Hermods med fast kurslokal med datorer för att ha kommunikation med lärarna som fanns "någonstans i Sverige" (tydligen består Sverige av endast Skåne för där fanns i början alla våra lärare). Vi skulle alltså inte ha några lärarledda lektioner bara en coach i lokalen som stöd, sen skulle vi klara allt själva eller via datorns hjälp. Det var lite trögt i början men vi kunde ha överseende med detta - vi var ju de första att börja på Kunskapslyftet så lite "barnsjukdomar" fick man ju ha överseende med. Efter 3 veckor kom lite böcker - inte alla, sen kom lite till och vi började komma igång. Vi pluggade och kämpade, så var man då klar med ämnet - nu ville man tenta. Tenta? Redan? Det var reaktionen från Liber-Hermods. Men vi har inga tentor klara. Ett par månaders väntan innan någon tenta kunde skakas fram. Sen kom nästa problem, muntlig tentamen skulle ju vara i alla ämnen. Den avskaffades snabbt i alla ämnen - utom i språk (sv, eng m.m.), men hur det skulle ordnas tog hela höstterminen att fundera ut för Liber-Hermods. Medan vi skulle klara vissa kurser på 2 veckor med heltidsstudier, enligt CSN:s/regeringens krav på vuxenstuderande som är beroende av pengar - och vem är väl inte det?? Alltså fick man försöka börja på nästa ämne samtidigt som man repeterade, vilket gav dålig prestation på båda delar och man började sacka efter. Hur länge är rimligt att vänta på en tenta? På att få sina böcker? Hur kan en organisation ta på sig ett arbete när de inte klart har insett vad det innebär? Nog var väl Liber-Hermods medvetna om att vi skulle tenta efter avslutad kurs? Det hade de ju själva bestämt. Om de räknat lite skulle de ju insett när vi kunde beräknas vara klara. Efter mycket tjat fick vi i alla fall tentadagar angivna - en varje månad. Det tyckte vi var i underkant och Liber-Hermods tyckte det var alldeles för mycket. Ett par per termin räckte väl!

Vi ska alltså läsa på distans - det är inte lätt att läsa matte eller språk på distans utan lärarledda lektioner. Hur gör man när man kör fast och inte förstår förklaringen som står i boken, till råga på allt ska man hålla tempot för att inte förlora studiestödspoäng som är grunden för vår ekonomi. Det går väl an när någon kurskamrat kan hjälpa en och förklara problemen - men inte är det alla som har den förmånen.

Nu har alltså ett helt läsår gått och fortfarande finns samma problem kvar som dem vi hade i början. Vi klagar för vår stackars coach som gör ett fantastiskt jobb - ställer upp i alla lägen för oss, försöker hjälpa oss - långt mer än vad jobbet kräver. Men vad får han för det? Jo skit från sin arbetsgivare, som utövar psykologisk terror mot honom, kommer med förtäckta hot om uppsägning m.m. när han påtalar fel och brister i organisationen, - de gör ju aldrig något fel! Men det gör de verkligen, de ändrar hela tiden spelreglerna - det som gäller ena veckan är inaktuellt nästa och en vecka senare är det nya bud igen. Rutiner och fasta bestämmelser saknas, har saknats sen i aug. -97.

Informationsmötet lovade guld och gröna skogar av det har vi inte sett något, vi blev lovade minst 10 datorer - vi fick fyra först och sen 3 till, varav en är coachens arbetsdator.

Tentorna är inte likvärdiga för alla elever, det varierar från gång till gång hur nivån ligger. Fortfarande finns det i vissa ämnen inga klara tentor - trots att läsåret är slut nu!

Vi kräver förbättring inför nästa år!

Sändlista:
Reportrarna reportrarna@svt.se
Bohuslänningen redaktionen@bohuslaningen.se
ELA ia@2stad.se
Trollhätte Tidningen ml@2stad.se
Expressen tips@expressen.se
GP nyheter@gp.se
Sydsvenska sydsvenskan@sydsvenskan.se
Arbetet i Göteborg kjell.sehlin@arbetet.se
Arbetet i Skåne centralred@arbetet.se
Aftonbladet ettan@aftonbladet.se
Utbildningsdepartementet regeringen@regeringen.se

För kännedom:
Fxxxlanda kommun - Lars Bennersten
Liber-Hermods - Jan Karlsson