Egna kommentarer
Jag har studerat på Komvux på 80-talet på Åsö gymnasium, med mycket goda erfarenheter. Läste på dagtid 3-årig matte, svenska, engelska och samhällskunskap på betald arbetstid via Televerket. På eget initiativ gick jag två-årig tekniskt gymnasium på kvällstid. Då var det in facto ingen stor arbetslöshet, de som studerade var motiverade och intresserade. Kanhända att det nu med vår stora arbetslöshet är annorlunda. Har fått indikationer på att arbetslösa skickas på Komvux-kurser via Arbetsförmedlingen, oavsett om de har relevanta förkunskaper eller gediget intresse för ämnet/ämnena.

En annan trolig orsak är att kvaliteten på lärarna har blivit sämre. Att läraryrket har förlorat i *värde* kan ingen förneka. Vart felet ligger kan inte jag som privatperson avgöra, bara spekulera i. Däremot vet jag att det skiftar från kommun till kommun. En del kommuner har slagit på stort och satsat på Internet och Data, helt i tidens anda :). Men har lärarna varit kompetenta? Har alla kurser som startats haft full täckning när det gäller lärarresurser?

Jag har nyligen haft mycket dåliga erfarenheter från en genomgången kurs som så vackert hette IT/PC Samordnare. Kursplanen var fantastiskt :-D och jag hade mycket stora förhoppningar. Men det var trassel redan från början, inga datorer och ej ett fungerande nätverk. Lärare lyste med sin frånvaro och den lärare vi hade var inte kompetent att genomdriva kursen helt på egen hand. Elever agerade som lärare, själv undervisade jag i HTML, andra i Unix, Dos och andra operativsystem. Trots upprepade påstötningar skedde ingen förbättring. För att kompensera den bristfälliga undervisningen så arrangerades en tredje termin i två block, en för nätverkstekniker och en för dem som ville lära mer om CGI-programmering och intranät. Ett företag utifrån kontrakterades och allt verkade väldigt lovande, på pappret vill säga.

Kursarrangören stod och orerade på informationsträffen om att det skulle arrangeras Workshops med etablerade web-byråer, lärare från Spray ? skulle undervisa i blocket Html osv. osv. Att undervisningen byggde på mycket lärarlösa lektioner, s.k labbdagar var det ingen som uppfattade då. Klassrepresentanter valdes, kommunikationen mellan elever och kursarrangör skulle vara mycket *tät*. Då kritiken kom, kursplan efterlystes och förfrågningar ställdes om vilka lärarna skulle bli i de olika blocken började det *skära* sig lite. Eleverna efterlyste mer information, men de tjejer som kom ut hade inget att informera om i de flesta fall.

Kursplan kom till sist, hur den hade tillkommit kan man bara stillsamt gissa. Den var på pappret mycket bra men inte verklighetsförankrad och ingen lärare har följt den, förutom i blocket Photoshop. Böcker anvisades, inköp gjordes av ivriga elever men när lärarna kom så var den anvisade litteraturen inte advekat. Lärarna har till stor del bestått av kompetenta personer, utom i två fall men de har haft luddiga instruktioner och/eller inte kunnat följa den av kursarrangören *tillverkade* kursplanen.

Praktiken skulle planeras, 4 veckor och det lät mycket bra. CV skickades in, själv fick jag dock min i retur i ett kuvert utan kommentar, sedemera i telefonsamtal ansåg kursarrangören att han inte kunde fixa en plats åt mig på grund av min frispråkighet. Valde då att fixa de själv :). Av någon anledning förlängdes kursen en vecka, löfte gavs om att CSN var kontaktad och allt var klart. Nyligen kom det fram att inte ens Komvux än mindre CSN hade fått in anmälan om att kursen förlängts. Vilket innebär att praktiken förkortas med en vecka. Många elever fick inte besked förrän sista dagen vart de skulle hamna, en del har enligt hörsägen fortfarande inte plats. En del platser har varit totalt orimliga, MacSupporten? (för *PC-puttar*), praktikplats i Trosa? *nät-puttar* till web-designföretag?

Önskemål höjdes att kursansvarig skulle komma ut sista veckan för att diskutera problemen. Men ingen kom ut! Sedemera i mail fick jag uppgiften att klassrepresentanterna hade sagt att inget fanns att tillägga? Har själv instruerat en av dem att skicka mail att vi ville ha besök av Ldt Edition sista veckan så det påstående faller på sin orimlighet.