Komvux
Komvux har ofta haft dåligt rykte och till viss del befogat. Inte när det gäller de traditionella ämnena som svenska och engelska, där har iaf jag bara positiva erfarenheter. Däremot när Komvux försöker slå sig in på mer yrkesorienterade kurser kan det bli helt galet. Oftast beroende på brist på kompetenta lärare samt dålig ledning. Det säger sig självt att ingen med kunskap/vana inom data/it vill jobba på Komvux med de urusla löner som kommunerna erbjuder. Nu i samband med Kunskapslyftet så har många kommuner lättat på plånboken och anlitat s.k konsultföretag, mer eller mindre seriösa.
Kunskapslyftet
Vuxenutbildningen har i princip fördubblats i höst. Förra året var antalet 110 000, med det s.k kunskapslyftet har den siffran ökat till ung. 215 000. Det säger sig självt att Komvux har svårt att *ta emot* denna ökning. Många av de nya studieplatserna finns hos privata kursarrangörer. Många elever börjar nu klaga öppet på verksamheten. Med all rätt! Att man är arbetslös ska inte betyda att man är rättslös. Vart ska missnöjda elever vända sig om inte kommunen lyssnar och reagerar? Grundtanken var god, men var den tvunget att sjösättas i sådan faslig fart? Talesättet kvalité framför kvantitet borde gälla även här?