Observera att detta exempel från ett header på ett mail INTE har något med abuse att göra. Tvärtom ett mycket trevlig mail från en dam jag känner som undrade en sak angående ett script.

Du får fram mailets HEADER genom att kolla sourcen i din e-mailklient. I Netscape via View / Document source eller via View / Headers / All beroende på vilken version du har och i Outlook Express kan du markera/högerklicka på filen, välj egenskaper och där ser du headern.

X-swipnet-delivery-id: 199708041439
Received:
from mailgw2.swip.net (mailgw2.swip.net [193.12.122.161]) by mb03.swip.net (8.8.6/8.8.6) with ESMTP id QAA17807 for <mg33438@geng.swip.net>; Mon, 4 Aug 1997 16:39:51 +0200 (MET DST)
Received:
from smtp.algonet.se (angel.algonet.se [194.213.74.112]) by mailgw2.swip.net (8.8.6/8.8.6) with SMTP id QAA18615 for <atiger@swipnet.se>; Mon, 4 Aug 1997 16:39:49 +0200 (MET DST)
Received:
(qmail 350 invoked from network); 4 Aug 1997 14:43:20 -0000
Received:
from du39-4.ppp.algonet.se (HELO 195.100.4.39) (195.100.4.39) by angel.algonet.se with SMTP; 4 Aug 1997 14:43:20 -0000

Message-ID: <33E5F708.23A1@xxx.se>
Date: Mon, 04 Aug 1997 16:36:42 +0100
From: xxx <xxx@xxx.se>
Reply-To: xxx@xx.se
Organization: xxx
X-Mailer: Mozilla 3.0Gold (Macintosh; I; PPC)
MIME-Version: 1.0
To: "Annika Tiger" <atiger@swipnet.se>
Subject: Script - nedräkning
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-UIDL: 6017dc1505803c7103687d8c3e79379e
Status: U
X-Mozilla-Status: 0001
Content-Length: 512

Hej Annica

Ja ......... här kommer själva mailet.


Det som är rödmarkerat är avsändaren, sedan ser man att mailet passerat andra via sin väg till mig. Om nu den som skickat mailet valt att skriva fejkad e-mailadress och namn i subjectraden har jag här möjlighet att kolla vart mailet kommer ifrån. Man ser IP-adress och datum samt tid vilket ger abuseavdelningen möjlighet att spåra vem som sänt mailet om det nu är fejkat.

Mail från Hotmail exempelvis har en annan identifierare, leta efter
X-Originating-IP: [193.22.122.3] här ger IP-adressen inom hakarna ledtråd till vilken abuseavdelning du ska vända dig till. Dessutom har HotMail och andra liknande tjänster byggt upp väl fungerande abuse avdelningar dit du oxå kan vända dig, ex abuse@hotmail.com.

OBSERVERA! Din eller den abuse avdelning du vänder dig till behöver HELA headern (huvudet) på mailet med all info du ser ovan. Ta fram all information, kopiera den samt forwarda det mail som anmälan gäller samt glöm givetvis inte att klistra in det du kopierat (headern) överst i det forwardade mailet.

Informationen ovan kan tillämpas på inlägg i news också, ofta finns även info om vart du ska vända dig i headern. Ex:
Message-ID: <JoaS1.3788$yM.4168289@nntpserver.swip.net>
Date: Mon, 5 Oct 1998 22:57:02 +0200
NNTP-Posting-Host: 130.244.144.55
X-Complaints-To: news-abuse@swip.net

Skriv ut!