Mailinglistor kan filtreras in i egna mappar, smidigt om du inte vill ha för rörigt i din inbox. Tänk då på att sortera under Reply-To adressen. Vill du sätta upp ett mailfilter på någon vars mail du inte vill ha/läsa ska du förslagsvis filtrera på Sender. Du kan pröva dig fram så att det funkar exakt som du vill - filtrering är ett effektivt sätt att slippa post man inte vill ha eller bara sortera in dem i olika mappar för ordning och reda.

Outlook Express
Öppna Outlook Express, välj i menyn Verktyg alternativet Regler för meddelande - E-post. Äldre versioner har annan inställning - kolla i programmets Hjälp.

Nescape Communicator 4.*
Välj Edit, Message Filters och klicka på New. I Filter Name skriv ett namn på filtret, t ex abuse. Sedan konfigurerar du i rutorna under så som du vill ha det. För att ens slippa se mailen välj Delete i rutan där det står then Move to folder.

Skriv ut!